The new auction will start soon

Auction 9. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1933

1859, Królestwo Polskie - koperta Poczty Miejskiej w Warszawie z czerwoną pieczęcią Kasy Głównej Pocztowej, odbitą z prawej strony. Na pieczęci herb Królestwa Polskiego typ 1858, napisy po rosyjsku i polsku, na wewnętrznej stronie ostro zakończonej klapy dwa podpisy kontrolne. Gwarancja Petriuk.

Fi.Ck 3
900 PLN
1934

1860 Królestwo Polskie - koperta do korespondencji krajowej i do Rosji ze stemplem numerowym "1" i miejscownikiem (cyrylicą) nadana 24.III w Warszawie a do Orła, na odwrocie pieczęć lakowa, brak klapy, ciekawie adresowana. Gwarancja Schmutz.

Fi.Ck 5 IIy
700 PLN
1935

1860, Królestwo Polskie - koperta dla korespondencji krajowej i do Rosji na papierze satynowanym z wyciskanymi kwadracikami, gwarancja Miszczak.

Fi.Ck 5 IIy
400 PLN
1936

1860 Królestwo Polskie - koperta dla poczty miejskiej w Warszawie na papierze satynowanym z wyciskanymi kwadracikami, gwarancja.

Fi.Ck4 II
500 PLN
1937

1919 wydanie krakowskie, adres przesyłkowy z nadrukiem typ 2, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca 2
80 PLN
1938

1919 wydanie krakowskie, adres przesłkowy z nadrukiem typ 12, załamanie na œrodku, gwarancja Schmutz.

Fi.Ca 3
60 PLN
1939

1919 wydanie krakowskie, całostka bez napisu Karta Pocztowa - typ 133, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 19 II x
50 PLN
1940

1919 wydanie krakowskie, pokwitowanie telegraficzne z podwójnym nadrukiem, gwarancja.

Fi.Ct 2
1 000 PLN
1941

1937 6.VIII. koperta lotnicza z papierem, stan idealny.

Fi.Ck9
20 PLN
1942

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja marszałek Piłsudski pod Optowš.

Fi.Cp 88
64 PLN
SOLD
1943

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja marszałek Piłsudski w okopach pod Kopczami.

Fi.Cp 88
75 PLN
SOLD
1944

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja komendant Edward Œmigły - Rydz.

Fi.Cp 88
55 PLN
SOLD
1945

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja szef sztbu I Brygady płk. Sosnkowski w Piasecznie.

Fi.Cp 88
55 PLN
SOLD
1946

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja przy ognisku na Wołyniu.

Fi.Cp 88
55 PLN
SOLD
1947

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja marszałek Piłsudski w okopach nad Nidš.

Fi.Cp 88
65 PLN
SOLD
1948

1939 25 rocznica wymarszu legionów, ilustracja marszałek Piłsudski przed kwaterš w Turze nad Nidš.

Fi.Cp 88
65 PLN
SOLD
1949

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja kompania huculska w Worochowie.

Fi.Cp 88
55 PLN
SOLD
1950

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja pierwszy ułański patrol.

Fi.Cp 88
34 PLN
SOLD
1951

1939 25 rocznica wymarszu legionów, ilustracja marszałek Piłsudski ze sztabem w Kielcach.

Fi.Cp 88
55 PLN
SOLD
1952

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja w okopach pod Konarami.

Fi.Cp 88
34 PLN
SOLD
1953

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja warszawski batalion P.O.W. w Kopytowie.

Fi.Cp 88
34 PLN
SOLD
1954

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja artyleria I Brygady w marszu.

Fi.Cp 88
34 PLN
SOLD
1955

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja marszałek Piłsudski i ppłk. Sosnowski.

Fi.Cp 88
54 PLN
SOLD
1956

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, ilustracja rtm. Belina - Prażmowski z oficerami w Zagaju.

Fi.Cp 88
34 PLN
SOLD
1957

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1958

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1959

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1960

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1961

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
44 PLN
SOLD
1962

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1963

1948 kartka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1964

1948 całostka z ilustracjš wielkanocnš.

Fi.Cp 107
24 PLN
SOLD
1965

1949 wydanie prowizoryczne, czerwony nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Leon Wyczółkowski.

Fi.Cp 121 II
29 PLN
1966

1949 wydanie prowizoryczne, czerwony nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Władysław Reymont.

Fi.Cp 121 II
29 PLN
1967

1949 wydanie prowizoryczne, czerwony nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Bolesław Prus.

Fi.Cp 121 II
29 PLN
1968

1949 wydanie prowizoryczne, nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Maria Konopnicka.

Fi.Cp 121 I
24 PLN
SOLD
1969

1949 wydanie prowizoryczne,

Fi.Cp 121 I
24 PLN
SOLD
1970

1949 wydanie prowizoryczne, nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Mikołaj Rej.

Fi.Cp 121 I
24 PLN
SOLD
1971

1949 wydanie prowizoryczne, nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Adam Mickiewicz.

Fi.Cp 121 I
24 PLN
1972

1949 wydanie prowizoryczne, czerwony nadruk nowej wartoœci typ 14, ilustracja Maria Wysłouchowa.

Fi.Cp 121 II
29 PLN