The auction will start on 13.11.2020

Auction 9. Danzig

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1924

1923 wydanie przedrukowe w nowej walucie, znaczki bez podlepek w pięknym stanie z cyframi rozrachunkowymi na górnych marginesach, tam też lekkie podlepki, gwarancja BPP dr.Oechsner.

Fi.175-186
1 100 PLN
SOLD
1925

1925 Port Gdańsk, pojedyńcza frankatura znaczka za 15 gr. na liœcie z Gdańska do Żydaczowa.

Fi.6
170 PLN
1926

1926, 4.XI, Polski Urząd Gdańsk Nr.1, widokówka adresowana do Kielc.

Fi.5
150 PLN
1927

1928 znaczek w kolorze jasnoczerwonobršzowym, gwarancja Kalinowski.

Fi.16a
30 PLN
SOLD
1928

1928 znaczek w kolorze jasnoczerwonobršzowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16a
10 PLN
1929

1929 znaczek z podobiznš Ignacego Moœcickiego, gwarancja Ryblewski.

Fi.20
300 PLN
1930

1934 wydanie obiegowe, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-25
200 PLN
1931

1935 polski znaczek opłaty urzyty w Gdańsku.

Fi.245
Mi.264 
15 PLN
1932

1938 polski znaczek opłaty urzyty w Gdańsku.

Fi.300
Mi.321 
15 PLN