The new auction will start soon

Auction 9. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1916

1919 wydanie krakowskie, przekaz pieniężny ze Lwowa 6.II.19 do Krakowa, na odwrocie pobranie za doręczenie czterema znaczkami dopłaty po 5 hal., ze zbioru J.Tislowitza, gwarancja Schmutz.

Fi.D1
Mi.1 
1 600 PLN
1917

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 5 hal. z nadrukiem formy IIA poz. 26, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D1
Mi.1 
25 PLN
SOLD
1918

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 15 hal. z nadrukiem formy IID poz. 49, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
Mi.3 
25 PLN
SOLD
1919

1919 wydanie krakowskie, przekaz pieniężny wysłany z Gorlic 15.II.19 do Krakowa, tam nie podjęto pieniędzy i zwrócono przekaz do Gorlic 19.III.19, znaczki naklejono w Gorlicach i przez przeoczenie nie zostały skasowane. Przekaz ze zbioru J.Tislowitza. Fotoatest z opisem Schmutz.

Fi.D4I, 57
Mi.11, 56 
3 500 PLN
1920

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 25 hal. z nadrukiem formy IIA poz. 56, gwarancja Witkowski.

Fi.D6
Mi.6 
45 PLN
SOLD
1921

1919 wydanie krakowskie, nieopłacony list z Przemyœla 27.II.19 do Warszawy nieodebrany i zwrócony do nadawcy w Przemyœlu. Tutaj pobrano dopłatę znaczkiem za 50 hal. Znaczek z nadrukiem pierwszej formy poz. 45 z błędem "cienkie Z". Na odwrocie stempel Warszawa 1 24.2.19. Ze zbioru J.Tislowitza. Gwarancja Schmutz.

Fi.D9 B1
Mi.12 
3 000 PLN
1922

1949 Znaczki z rysunkiem - trąbka pocztowa, parka o różnych nominałach za 3 zł. i za 2 zł, z dwusektorowego walca, rozdzielona międzypolami, o ząbkowaniu 11 1/4, pełnym i bez ani jednego krótkiego ząbka jak to widoczne na trochę zniekształconej (ściętej) reprodukcji.

Fi.D113 + D112
300 PLN
1923

1949 Znaczki z rysunkiem - trąbka pocztowa, parka o różnych nominałach za 3 zł. i za 2 zł, z dwusektorowego walca, rozdzielona międzypolami, o ząbkowaniu 10 3/4, stan bardzo dobry.

Fi.D113 + D112
300 PLN