The new auction will start soon

Auction 9. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1779

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z uszkodzonš cyfrš 4", gwarancja.

Fi.622u
Mi.760 
20 PLN
1780

1952 rozbudawa Stoczni Gdańskiej, zczworoblok znaczka za 5 gr., lewy górny znaczek z błędem "podwójne moletowanie drabinki", gwarancja.

Fi.637
Mi.775 
100 PLN
1781

1952 35 rocznica Rewolucji PaŸdzienikowej, znaczek z pustopolem.

Fi.641
Mi.779 
15 PLN
SOLD
1782

1952 35 rocznica Rewolucji PaŸdziernikowej, znaczek z pustopolem.

Fi.642
Mi.780 
15 PLN
SOLD
1783

1953 komplet kopert FDC z tego rocznika w sumie 18 kopert.

Fi.653-698
Mi.791-836 
615 PLN
1784

1953 wzorcowa próba maszynowa z podobiznš F. Engelsa bez napisu SPECIMEN, na dole napis "PWPW BRANDT".

Fi.657
750 PLN
1785

1953 rocznica œmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1 w 1883", gwarancja.

Fi.658s
Mi.796 
10 PLN
SOLD
1786

1953, Warszawa, dwa karnety z okazji III światowego kongresu studentów, jeden z kasownikiem 27.VIII (otwarcie kongresu), drugi 2.IX.

Fi.673-677
Mi.811-815 
30 PLN
SOLD
1787

1954 III zjazd Polskiego Związku Filatelistów, cięty blok niebieski z podwójnym moletowaniem prawego górnego naroża, gwarancja i opis.

Fi.bl. 13 NDs
Mi.III 
600 PLN
1788

1954, 15.X Warszawa, karnet z okazji 500 lecia powrotu Pomorza.

Fi.732-736
Mi.872-876 
20 PLN
1789

1954 znaczek za 1,55 zł z potrójnš odbitš literš L w Olsztyn, znane tylko stemplowane, gwarancja.

Fi.736u
Mi.876 
250 PLN
1790

1954 zwierzęta chronione, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów, gwarancja.

Fi.743 B
Mi.885 A 
100 PLN
1791

1955 ogólnopolska wystawa filatelistyczna, niegumowana próba bloczka z dziurkowanym napisem "WZÓR", gwarancja.

Fi.bl. 14
Mi.Bl. 15 
800 PLN
1792

1955 10 rocznica układu polsko - radzieckiego, parka rozdzielona pustopolem.

Fi.769a
Mi.902 
25 PLN
SOLD
1793

1955 Dni Krakowa, znaczek za 20 gr. z błędem "lustrzana odbitka 72 zł", czysta bardzo rzadka, gwarancja.

Fi.775s
Mi.917 I 
380 PLN
SOLD
1794

1955 Œwiatowy Festiwal Młodzierzy, lewy górny znaczek w czworobloku z błędem "kokardka", gwarancja.

Fi.780s B
Mi.922 A 
60 PLN
1795

1956 wydanie przedrukowe, znaczek za 1,35/0,80 zł z podwójnym nadrukiem, gwarancja.

Fi.829 Np
Mi.973 
500 PLN
SOLD
1796

1956 Dzień Znaczka, znaczek z bloku.

Fi.840
Mi.981 
34 PLN
1797

1956 Dzień Znaczka, blok.

Fi.840 Bl 18
Mi.Bl 19 
55 PLN
1798

1957 10-lecie PRL, seria znaczków rozdzielonych pustopolem z nadrukiem okolicznoœciowym z okazji wystawy filatelistycznej w Lublinie wykonanym na zlecenie organizatorów.

Fi.747 - 756
Mi.877, 878, 889 - 8
800 PLN
SOLD
1799

1957 komplet kopert FDC z tego rocznika w sumie 28 kopert.

Fi.851-899
Mi.995-1044 
110 PLN
1800

1957 ogólnopolska wystawa filatelistyczna w Warszawie, prawa połowa arkusika ze stemplem wystawy.

Fi.859
Mi.1004 
150 PLN
1801

1957 ogólnopolska wystawa filatelistyczna w Warszawie, trzy znaczki z różnymi przywieszkami.

Fi.859
Mi.1004 
45 PLN
SOLD
1802

1957 VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, arkusik ozdobny z błędem na znaczku z 9 pola - biała plamka w cyfrze 1, gwarancja.

Fi.859s
Mi.1004 
450 PLN
1803

1957 ogólnopolska wystawa filatelistyczna w Warszawie, lewa połwa arkusika ze stemplem wystawy.

Fi.859
Mi.1004 
150 PLN
1804

1957 Dzień Znaczka, prawy znaczek z błędem "otwarte usta" - poz. 62, gwarancja.

Fi.885s
Mi.1030 I 
75 PLN
SOLD
1805

1958 komplet kopert FDC z tego rocznika w sumie 18 kopert.

Fi.900-940
Mi.1045-1085 
150 PLN
1806

1959 komplet kopert FDC z tego rocznika w sumie 34 kopert w tym 967-968 w karnecie.

Fi.941-1003
Mi.1086-1147 
90 PLN
SOLD
1807

1959 III zjazd PZPR, lewy znaczek z błędem "biała plama przy O", gwarancja.

Fi.945s
Mi.1090 
35 PLN
SOLD
1808

1959 65-lecie polskiego ruchu filatelistycznego, arkusik ozdobny z błędem na znaczku z 3 pola - kropka pomiędzy A i M w ZAMEK, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.956s
Mi.1101 
70 PLN
1809

1959 65-lecie polskiego ruchu filatelistycznego, trzy znaczki z kompletem przywieszek.

Fi.956
Mi.1101 I-III 
15 PLN
SOLD
1810

1959 40-lecie PCK, znaczek z błędem "kreska przylegajšca z lewej strony G", lekki œlad po sklejeniu na gumie,

Fi.978s
Mi.1122 
8 PLN
SOLD
1811

1960 koplet kopert FDC z tego rocznika w sumie 34 kopert.

Fi.1004-1073
Mi.1148-1217 
200 PLN
1812

1960 100-lecie polskiego znaczka pocztowego, komplet arkusików ozdobnych a w zasadzie numerowanych bloków z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej "POLSKA 60",stan bardzo dodry.

Fi.1007-11
Mi.1151-55 
1 250 PLN
1813

1960 100-lecie polskiego znaczka pocztowego, FDC ze znaczkiem za 2,50 zł z błędem "brak przecinka 250 zamiast 2,50", gwarancja.

Fi.1011s
Mi.1155 
70 PLN
1814

1960, 17.VII, karta maksimum - 550 rocznica bitwy pod Grunwaldem.

Fi.1032
Mi.1183 
45 PLN
SOLD
1815

1960 Dzień Znaczka, znaczek ze znakiem wodnym wzór III 8, gwarancja.

Fi.1043 ZW III 8
Mi.1187 
80 PLN
1816

1960 1000-lecie państwa polskiego, nowodruk z okazji wystawy filatelistycznej.

Fi.1044-46s
20 PLN
1817

1961 Zimowa Sartakiada Armii ZaprzyjaŸnionych, znaczek za 40 gr. z pustopolem, na pustopolu naturalna skaza w papierze.

Fi.1077
Mi.1221 
10 PLN
SOLD
1818

1961 owady chronione, znaczek za 80 gr. z błędem "przerwane K".

Fi.1137s
Mi.1282 
8 PLN