The new auction will start soon

Auction 9. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1685

1944, 10.IX Lublin, "wodzowie" seria skasowana na odwrocie przedrukowej karty pocztowej (Słowacki), gwarancja.

Fi.339-341
Mi.380-382 
400 PLN
1686

1944 "Wodzowie" seria znaczków z oryginalnego obiegu, opisany każdy kasownik, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
400 PLN
1687

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu VI znaczka za 25 gr., gwarancja.

Fi.339 P
Mi.380 
400 PLN
SOLD
1688

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Miszczak.

Fi.339-341
Mi.380-382 
270 PLN
SOLD
1689

1944, 15.IX Kraśnik, "wodzowie" parka pozioma zn. 25 gr. - Traugutt - na liście z prowizorycznym kasownikiem do Lublina. Ciekawa frankatura, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380 
2 400 PLN
1690

1944 całostka wysłana z Lublina do Karczewia opłacona dodatkowo znaczkami serii "Wodzowie", opłata nie zgodna z taryfš pocztowš, gwarancja na znaczki.

Fi.339-341, Cp 89
Mi.380-382 
600 PLN
1691

1944, 15.IX Lublin, "wodzowie" 50 gr. (Kościuszko) pojedyncza frankatura na liście miejscowym, koperta dużego formatu, na odwrocie pieczęć nadawcy - Lubelskich Zakładów Graficznych. Gwarancja Krawczyk.

Fi.340
Mi.381 
1 300 PLN
1692

1944 Wodzowie, próba znaczeka za 1 zł na papierze z tekstem niemieckim, gwarancja Gryżewski,.

Fi.341 P
Mi.382 
450 PLN
SOLD
1693

1944 Goznak, parka znaczków za 25 gr. brak zšbkowania poziomego, gwarancja.

Fi.342
Mi.383 
400 PLN
1694

1944 Goznak, dwudziestoblok znaczka za 25 gr. druk III walcem.

Fi.342
Mi.383 
35 PLN
SOLD
1695

1944 list polecony z Lubaczowa 24.XI do Lublina, prowizoryczny kasownik i erka, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 162, gwarancja.

Fi.343
Mi.384 
500 PLN
1696

1945 kartka ze Lwowa 3.2.45 do Białej Podlaskiej ze stemplem wojskowej cenzury radzieckiej nr 33 i polskiej nr 1014.


100 PLN
1697

1945 list lotniczy z Wielkiej Brytanii do Polski ze stemplem cenzury wojskowej nr 1863.


60 PLN
1698

1945 kartka z Francji 20.XII.45 do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej nr 619.


70 PLN
1699

1945 kartka ekspresowa z Belgii 14.8.45 do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej nr 1262.


70 PLN
1700

1945 całostka z Czechosłowacji 23.VIII.45 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej nr 1942.


70 PLN
1701

1945 całostka wysłana z Czempina 8.5.45 do Smigiel, stempel prowizoryczny i stempel cenzury wojskowej nr 892, gwarancja.

Fi.Cp 92
150 PLN
1702

1945 całostka nadana z Krakowa 20.II.45 do Jarosławia ze stemplem cenzury wojskowej nr 1839.

Fi.Cp 92
150 PLN
1703

1945 całostka z Poznania 14.7.45 do Warszawy, niemy stempel i stempel cenzury wojskowej nr 1283, gwarancja.

Fi.Cp 92
150 PLN
SOLD
1704

1945 całostka ze stemplem prowizorycznym Jawor.

Fi.Cp 92
150 PLN
SOLD
1705

1945 list z Starachowic 23.5.45 do Kielc, stempel prowizoryczny, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 1780, gwarancja.

Fi.343
Mi.384 
120 PLN
1706

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.347
Mi.389 
150 PLN
SOLD
1707

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze jasno bršzoworóżowym, gwarancja.

Fi.347aa
Mi.389 
72 PLN
SOLD
1708

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze bršzoworóżowym, gwarancja.

Fi.347ab
Mi.389 
72 PLN
SOLD
1709

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze różowawobršzowym z przesuniętym zšbkowaniem, gwarancja.

Fi.347 ga
Mi.389 
300 PLN
SOLD
1710

1945 rocznica Powstania Styczniowego, znaczek cięty, gwarancja.

Fi.347 nz
Mi.389 
590 PLN
SOLD
1711

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, przesunięcia nadruków na dziewięciu znaczkach, parka znaczków Kalisz z abklatschem, gwarancja.

Fi.350-357
500 PLN
1712

1945 wyzwolenie dziesięciu miast, prawy znaczek z błędem "obniżona litera Ÿ", gwarancja.

Fi.351 B9
Mi.390 VII 
27 PLN
SOLD
1713

1945 wydanie łódzkie, czworoblok znaczka za 1 zł z silnie przesuniętym zšbkowaniem.

Fi.358
Mi.391 
50 PLN
1714

1945 wydanie łódzkie, znaczek za 1 zł ze znacznie przesuniętą perforacją, gwarancja Krawczyk.

Fi.358
Mi.391 
30 PLN
1715

1945 kartka polecona z Warszawy 12.6.45 do Krakowa ze stemplem cenzury wojskowej nr 1726 (?), gwarancja.

Fi.358, Cp 92
Mi.391 
150 PLN
SOLD
1716

1945 list polecony z Kocka 4.IX.45 ze stemplem prowizorycznym i ręcznš erkš, brak klapy koperty, gwarancja.

Fi.359
Mi.404 
120 PLN
1717

1945 wydanie łódzkie, znaczek za 5 zł z brakiem zšbkowania poziomego, gwarancja.

Fi.360y
Mi.392 
60 PLN
SOLD
1718

1945, 13.IV Lublin, wydanie przedrukowe - rocznica powstania kościuszkowskiego na poleconej miejscowej karcie pocztowej, cenzura wojskowa. Do przesyłki dołączono dowód nadania.

Fi.361
Mi.389 
250 PLN
SOLD
1719

1945 rocznica Powstania Koœciuszkowskiego, znaczek z nadrukiem przesuniętym do góry, gwarancja.

Fi.361
Mi.398 
50 PLN
SOLD
1720

1945 Kongres Pracowników Poczty i Telekomunikacji we Poznaniu, masowo wręcz fałszowany znaczek, tu - pozioma parka znaczków ciętych z aktualną gwarancją pana Lesława Schmutza, trzy maleńkie kropeczki na gumie - fałszywy znaczek nie może istnieć w parce poziomej ponieważ drukowano je w pionowym pasie o szerokości półtora znaczka.

Fi.371
Mi.403 
1 200 PLN
1721

1945 kongres pracowników PiT, znaczek cięty, gwarancja.

Fi.371
Mi.403 
340 PLN
1722

1945 Warszaw oskarża, znaczek z błędem "bomba w oknie".

Fi.381s
Mi.415 
15 PLN
1723

1946 list z Francji do Warszawy ze stemplem cenzury wojskowej nr 592.


70 PLN
1724

1946, 28.IX formularz Centrali Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża na środkowym Wschodzie adresowany do Włoch.


80 PLN