The auction will start on 13.11.2020

Auction 9. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1684

1945, 3.I Brwinów - wydanie lokalne, list ofrankowany znaczkiem z unarodawiającym nadrukiem: "Polska Poczta Brwinów" adresowany do Podkowy Leśnej.


150 PLN