The new auction will start soon

Auction 9. WW2 PoW and internment camps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1667

1940 poczta polowa dla internowanych w Szwajcarii, karta do korespondencji zagranicznej.

Fi.Fp 2
110 PLN
1668

1942, 8.V. Londyn, list lotniczy do obozu internowanych we Fribourgu w Szwajcarii. Cenzury szwajcarskie, zalepki cenzury brytyjskiej i szwajcarskiej. Dodatkowo polska nalepka patriotyczna. Brak fragmentu tylnej klapy koperty. Dekoracyjny walor.


Mi.205 
100 PLN
SOLD
1669

1945 znaczek poczty międzyobozowej Freiman.


50 PLN
SOLD
1670

1945 znaczek poczty międzyobozowej w Lubece.


15 PLN
SOLD
1671

1945, II Korpus - list wysłany za pośrednictwem poczty polowej do Colonia Santa-Rosa w Maksyku, gdzie znajdował się obóz dla ok. 1500 polskich uchodźców z gułagów w ZSRR. Liczne stemple cenzury, zalepka cenzur brytyjskiej, na odwrocie kasownik odbiorczy Leon 19.VII.


Mi.222 
80 PLN
1672

1945 nalepki poczt polskich obozów opiekuńczych w Niemczech, opisane i zreprodukowane w książce Stanisława Barańskiego i Stefana Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny Swiatowej" (str.170), znaczki z charakterystyczną gumą z wzorkiem kółeczka (na kilku znaczkach miejscowo rozmytą),bardzo rzadkie, chyba jedna z nielicznych kompletnych serii.


1 500 PLN
SOLD
1673

1945 "Żaglowiec" - Poczty międzyobozowe w Niemczech (Lubeka) - na liście nadanym w: "Zgrup. Szereg. * Fahrehkrug * " adresowany do polskiego obozu "Wisła" w Darmstadt, dodatkowo stempelek "Poczta Polska". Niezwykle ciekawy dokument z wczesnego okresu funkcjonowania poczt polskich na terenie Niemiec.

Fi.2
300 PLN
1674

1945 znaczek poczty obozowej w Lubece.

Fi.2
10 PLN
1675

1945 "Żaglowiec" wydany w Lubece marginesowy czworoblok znaczka poczty międzyobozowej w Niemczech.

Fi.2
35 PLN
SOLD
1676

1945 karnet Poczty Osiedli Polskich we Włoszech. 10 stronnicowy karnet zawiera 4 znaczki i 3 bloki, nakład 2000 sztuk.

Fi.6-9 Bl 1-3
1 000 PLN
1677

1946 znaczki poczty obozowej Dachau - Allach.


160 PLN
SOLD
1678

1946 znaczki poczty osiedli polskich we Wloszech, kompletna seria wraz z rzadszym znaczkiem lotniczym.

Fi.1-9, 10B
120 PLN
1679

1946, 15.V, list nadany na niszczycielu ORP "Garland" ofrankowany znaczkami osiedli polskich we Włoszech, adresowany do dowódcy Marynarki Wojennej admirała Świrskiego w Londynie. Dekoracyjny list.

Fi.1-5
150 PLN
1680

1946 poczta polskich osiedli we Włoszech, seria.

Fi.1-9
85 PLN
SOLD
1681

1946, polska poczta międzyobozowa - Ettlingen w Bawarii, znaczek za 1 Mk z błędem "odwrócony orzeł" (środek) użyty na widokówce (1.VIII) do Barsfeld. Niezwykle ciekawy i unikalny walor w pięknym stanie zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.8t
2 000 PLN
1682

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, znaczek lotniczy za 25+100/1 L. - ze względu na dużą dopłatę rzadko stosowany, i w dodatku cięty, na liście z Osiedla Barletta adresowanym do polskiego obozu w Riccione Marina, stemple nadawcze i odbiorcze. Ciekawa całość.

Fi.10A
1 600 PLN
1683

1947 znaczek wydania Dowództwa Wojsk Polskich na środkowym wschodzie za 50 gr., środek arkusza z oboma przywieszkami i międzypolami w formie krzyża,

Fi.6 P
160 PLN
SOLD