The new auction will start soon

Auction 9. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1566

1939, 7.XI Kraków, wydanie okolicznościowe z okazji powołania do życia Generalnego Gubernatorstwa. Użyto znaczka niemieckiego, ponieważ odrębne wydanie dla GG jeszcze nie zostało przygotowane.


Mi.732 
45 PLN
SOLD
1567

1940 polska koperta z nadrukiem GG nadana z Niska do Lublina, gwarancja.

Fi.Ck 1
45 PLN
1568

1940, 19.VIII Sanok, kartka do urzędu w Krakowie, pisana po polsku, ciekawa treść.

Fi.Ck 3II
40 PLN
1569

1940, 22.X Lublin, karta ze znakiem opłaty w bardzo rzadkim odcieniu, skasowana okolicznościowo adresowana do Pruszkowa. Oryginalny i ciekawy obieg, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.Ck 3I
900 PLN
1570

1940, 1.V Sokołów Podlaski, karta adresowana do Lublina.

Fi.Ck 4I
80 PLN
1571

1940 całostka z opłaconš odpowiedziš nadana w Warszawie 28.10.40, gwarancja.

Fi.Cp 6A
120 PLN
1572

1940 duży użytkowy wycinek z parką znaczków doręczeniowych za 20 gr. skasowanych kasownikiem prowizorycznym pośrednictwa pocztowego Borowin, gwarancja.

Fi.D2
250 PLN
1573

1940 znaczek urzędowy za 24 gr. z przesunięciem cyfr w stosunku do herbu, gwarancja.

Fi.U6
30 PLN
SOLD
1574

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w czworobloku, w pięknym stanie , gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14 I
600 PLN
SOLD
1575

1940, 26.X Kraków, seria "przedrukowa" (z odmianami - 28 zn.) w karnecie, skasowana stemplem okolicznościowym z okazji 1 rocznicy powstania Generalnego Gubernatorstwa. Ciekawy i nietypowy walor.

Fi.14-39
250 PLN
1576

1940, 20.IV, znaczki z serii "przedrukowej" na karcie pocztowej skasowane stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.33 I
20 PLN
SOLD
1577

1940 kartka nadana w poœrednictwie pocztowym w Bodzentyniu koło Kielc, gwarancja.

Fi.43
75 PLN
1578

1940, 17.VIII Kraków, FDC, wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, skasowane okolicznościowo na kopercie w pierwszym dniu obiegu.

Fi.52-55
95 PLN
SOLD
1579

1940 26.X. Warszawa, "1 Rocznica utworzenia GG", seria z kasownikiem okolicznościowym.

Fi.56-58
30 PLN
1580

1941, 17.V Warszawa, ekspresowa karta pocztowa adresowana do Puław, dekoracyjna całość.

Fi.Ck 7II, 50
80 PLN
1581

1941 całostka nadana

Fi.Cp 7
75 PLN
1582

1941 kartka nadana z poœrednictwa pocztopwego w Trzcianej, gwarancja.

Fi.Cp 7
75 PLN
1583

1941 całostka nadana w poœrednictwie pocztowym w Boguchwale, gwarancja.

Fi.Cp 7
75 PLN
1584

1941, 22.V, znaczek doręczeniowy na liście poleconym z Siekierczyny do Limanowej, na odwrocie kasownik odbiorczy. Gwarancja Ryblewski.

Fi.D3, 41, 50
350 PLN
1585

1941 znaczek wydania przedrukowego za 30 gr. na wycinku z koperty skasowany kasownikiem "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, używanym w gettcie krakowskim, gwarancja.

Fi.7
250 PLN
1586

1941, 10.VIII Lublin "1 Zawody hodowców koni". Ciekawy i ładny kasownik okolicznościowy.

Fi.21
25 PLN
SOLD
1587

1941 1.VIII Lwów, kasownik okolicznościowy z okazji właczenia Dystryktu Galicji do Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.21
30 PLN
1588

1941 kartka nadana w poœrednictwie pocztowym w Spytkowicach, gwarancja.

Fi.43
90 PLN
1589

1941 kartka nadana z Przemyœlan 22.XI.1941 do Żyrardowa, jako kartki użyto radzieckš całostkę !, gwarancja.

Fi.43
250 PLN
1590

1941, 6.IX Zakopane, kasownik okolicznościowy z okazji 1 górskich zawodów sportowych.

Fi.46-51
50 PLN
SOLD
1591

1941, 15.VIII Kraków, okolicznościowa karta z okazji 1 rocznicy NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie.

Fi.67
50 PLN
1592

1942, 4.VI Warszawa, stempelek dopłaty na nieofrankowanym liście adresowanym do Skorosz, ciekawe.


120 PLN
1593

1942 niemiecka koperta nadana 27.7.42 z Annopola k. Kraœnika.

Fi.Ck 2
40 PLN
1594

1942 kartka nadana z poœrednictwa pocztowego w Mecinie, gwarancja.

Fi.43
90 PLN
1595

1942 kartka z Częstochowy 20.IV.1942 skasowana wirnikiem propagandowym typ V, gwarancja.

Fi.75
350 PLN
1596

1942, 20.XI Kraków, seria znaczków skasowana okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.96-100
30 PLN
SOLD
1597

1942 3. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, parka nieząbkowanych znaczków za 50+50 gr.z Józefem Elsnerem - nauczycielem Fryderyka Chopina, bez gumy i nieco pomięta, co jest dla tych znaczków stanem typowym, rzadki walor, gwarancja i kopia opinii z opisem typowego stanu znaczków Schmutz.

Fi.99 nz
1 200 PLN
SOLD
1598

1943, 18.IX Jędrzejów karta adresowana do Poznania.

Fi.Ck 9 III
10 PLN
SOLD
1599

1943 całostka nadana w poœrednictwie pocztowym w Zgłobieniu, gwarancja.

Fi.Cp 7
75 PLN
1600

1943, 19.XI Kraków, "Kopernik z pustopolem u góry", bardzo rzadko występująca odmiana tego znaczka. Na pustopolu "złamana oś", całość skasowana stemplem okolicznościowym.

Fi.77, 104
50 PLN
SOLD
1601

1943 24.I Radom, seria "3 rocznica utworzenia GG" na kopercie z kasownikiem okolicznościowym z okazji szachowych mistrzostw Generalnego Gubernatorstwa.

Fi.96-100
50 PLN
SOLD
1602

1943 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, nieząbkowana próba znaczka za 1+1 zł. bez nadruku na japońskim papierze z dolnym marginesem, gwarancja BPP Jungjahann.

Fi.104 nz
500 PLN
SOLD
1603

1943, 13.VIII Kraków, okolicznościowa karta z okazji dnia NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie.

Fi.106
50 PLN
1604

1943 widoki zabytkowych budowli (IV), cięte znaczki za 2, 4 i 6 zł. z lewym marginesem.

Fi.113-15 nz
65 PLN
SOLD
1605

1944, 28.XI Kraków karta pocztowa adresowana do Wojkowitz.

Fi.Cp 10
70 PLN