The new auction will start soon

Auction 9. Post offices abroad 1919-1939

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1523

1920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami typu 2-iego, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
4 000 PLN