Page:
Neubrandenburg
Poz# Features Catalog Description Actual price
20566

1942 Oflag IIE - oddział garażowy "K" - oznaczenie K wzięło się od pierwszej litery wyrazu Kaserne (Koszary), a związane było z miejscem rozlokowania młodszych stopniem jeńców w garażach po niemieckiej jednostce pancernej; listownik z obozu wysłany 16.4 do Bydgoszczy, stempelek cenzora obozowego nr.19; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "Żo" od nazwiska "Żółkiewicz", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN
20567

1942 dekoracyjna karta z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia, z wizerunkiem opłatka i gałązki choinkowej z płonącą świecą ozdobiona benedyktyńsko wykonanymi nacięciami tworzącymi kompozycję przestrzenną, autorstwa por.Jerzego Jędryczka, wszyta do listownika wysłanego 16.12 z obozu do Będzina (Bendsburg), stempelek cenzora nr.3; niekiedy oferowane są same ozdobne kartki przesyłane z obozów, noszące ślady szycia do listowników, kompletne przesyłki należą do rzadkości; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

na karcie albumowej.

500 PLN
20568
Fi.1

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenia lewej i dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

350 PLN
20569
Fi.1

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenie dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

400 PLN
20570
Fi.1

1944 kaplica, gwarancja Schmutz.

400 PLN
20571
Fi.2

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

700 PLN
20572
Fi.2

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
20573
Fi.2

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym z dodatkowym stemplem okolicznościowym "ROCZNICA POCZTY OBOZOWEJ", gwarancja Korszeń.

500 PLN
20574
Fi.2

1944 świetlica, znaczek w kolorze czarnym na papierze brunatnym prążkowanym, gwarancja Schmutz.

400 PLN
20575
Fi.3

1944 świetlica, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim o nakładzie 106 sztuk, gwarancja Jendroszek, Befund Szymczak.

2 000 PLN
20576
Fi.4-7C

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

800 PLN
20577
Fi.4ay1A

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

70 PLN
20578
Fi.4ay1A

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
20579
Fi.4ay1A

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

70 PLN
20580
Fi.4cx3C

1944 Syrena, kasowany znaczek za 10 f. w rzadkim bardzo ciemnym odcieniu brunatnoróżowego na białym gładkim średnim papierze, dodatkowo bez perforacji poziomej na górze, gwarancja i opis 4c wg.Machowskiego Schmutz.

400 PLN
20581
Fi.5Iax4C

1944 kaplica obozowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
20582
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
20583
Fi.8

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

360 PLN
20584
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

450 PLN
20585
Fi.8, Cp2x

1944 znaczek i całostka obozu IIE użyte w obozie IID - rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. skasowany 18.VIII na karcie Caritas, na papierze białym prążkowany gruby, bez napisu POCZTÓWKA, rozmiar 98x70 mm; dodatkowy stempel okolicznościowy "DNI MORZA"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN
20586
Fi.9ax1

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), gwarancja i pełen opis cech Schmutz.

300 PLN
20587
Fi.9ax2, 9bx2

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

600 PLN
20588
Fi.9bx1

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

100 PLN
20589
Fi.Ck1

1944 Kaplica, koperta z jasnozielonym znakiem opłaty na białym gładzonym jednostronnie papierze; niewielki nakład (350 szt.), dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
20590
Fi.Ck1

1944 kaplica, koperta na prążkowanym papierze pakunkowym, gwarancja Schmutz.

480 PLN
20591
Fi.Cp1

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

100 PLN
20592
Fi.Cp1

1944 Gryf, dwa typy całostki za 10 fen. (w/g klasyfikacji P.Pelczara):

pierwsza - typu 2, na papierze o poziomych włóknach papieru o długości całkowitej napisu i znaku opłaty 90 mm, dodatkowo z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K" i zniekształceniami powodującymi zanikanie "gryfa", gwarancja Korszeń;

druga - typu 3, na papierze o pionowych włóknach papieru o długości całkowitej napisu i znaku opłaty 87,5 mm i wyraźnym rysunku "gryfa", gwarancja Schmutz.

Typ 1 występuje na próbach i w znakach opłaty drukowanych na fotografiach.

250 PLN
20593
Fi.Cp2x

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym w wąskim formacie (55x100mm) - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.III.yt; karta-druk biblioteczny na odwrocie stempelek "BIBLIOTEKA BELETRYSTYKI POLSKIEJ OBOZU IID"; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "białym prążkowanym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek o formacie wąskim 52-61x93-100mm"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana); gwarancja Korszeń.

100 PLN
20594
Fi.Cp2xB

1944 PLAMA NA DOLNEJ CZĘŚCI SUKNI - duże ciało obce odciśnięte wyraźnie na znaku opłaty Caritas, całostki za 5 fen na papierze białym prążkowanym, dodatkowo wokół ramki znaczka (zwłaszcza nad górną) widoczna obwódka spowodowana nadmiarem wyciśniętej farby; format 68-72x97mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN