Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
17006

1918 Kresy - kartka polecona ze Stryja do Lwowa. Taryfa 45 halerzy.

85 PLN
17093

1912 nalepki Pierwszej Okrężnej Kolekcjonerskiej Wystawy Polskiego Związku Unia.

100 PLN
17094

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.

40 PLN
17095
Fi.1-5

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

40 PLN
17096
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
17097
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
17098
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
17099
Fi.22-48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

750 PLN
17100
Fi.22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

380 PLN
17101
Fi.25

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, list zagraniczny opłacony według taryfy krajowej (10 hal) wysłany 25.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lubartowie do Genewy, ponieważ opłata była zbyt niska (10 zamiast 25 hal) poczta oznaczyła przesyłkę czarnym okrągłym stempelkiem z literą "T" i wyznaczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - niebieska liczba "30"; na froncie czerwony stempelek, a na odwrocie zalepki cenzury austriackiej w Feldkirch; również na odwrocie genewski kasownik odbiorczy z 7.X.1916; efektowny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN
SOLD
17102

Fi.OA37DD

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

120 PLN
17103
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

80 PLN
17104
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

20 PLN
17105
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
17106
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

20 PLN
17107
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

50 PLN
17108

Mi.140, 141, 144, 179

1915 list polecony z Droginia do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Bochni.

120 PLN
17109

Mi.184

1915 list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej i zalepka cenzorska na odwrocie.

180 PLN
17110

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.

30 PLN
17111

1915 kartka z Konina do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.

40 PLN
17112

1915 list polecony z Dębna do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN
17113
Fi.1I

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

800 PLN
17114
Fi.1I

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

900 PLN
17115
Fi.1I-2II
Mi.1II-2I 

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buhler.

2 500 PLN
17116
Fi.2, 3

1916 list ekspresowy z Łodzi do Berlina, stempel cenzury z Poznania i stempel odbiorczy na froncie.

30 PLN
SOLD
17117
Fi.11

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

50 PLN
17118
Fi.17-28

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

200 PLN
17119

Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

130 PLN
17120
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

50 PLN
17121
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN
17122
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 5.1 z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
17123
Fi.Cp3x

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (datownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
17124
Fi.Cp3x

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 27.VII.1918 z urzędu etapowego w Kielcach (datownik z wyróżnikiem a) do Legnicy, cenzury austriacka i niemiecka; dekoracyjna całość.

50 PLN
17125
Fi.Cp4

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

40 PLN
17126
Fi.Cp6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN
17127
Fi.Cp6, 6

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
17128

Mi.3 

1916 okupacja niemiecka Belgii, dekoracyjna koperta firmowa ofrankowana znaczkiem I wydania, wysłana 25.3 z Sint Gillis do Merchienne-au-Pont, znaczek unieważniony poprzez kreślenie ołówkiem kopiowym, dodatkowo skasowany stemplem cenzury w Gandawie (Gent); kasownik odbiorczy na odwrocie.

40 PLN
17129

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

80 PLN
17130

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.

40 PLN
17131

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.

40 PLN