The auction will start on 11.09.2020

Auction 89. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17006

1918 Kresy - kartka polecona ze Stryja do Lwowa. Taryfa 45 halerzy.


85 PLN
17093

1912 nalepki Pierwszej Okrężnej Kolekcjonerskiej Wystawy Polskiego Związku Unia.


100 PLN
17094

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
17095

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
40 PLN
17096

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
17097

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
17098

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
17099

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
17100

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
17101

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, list zagraniczny opłacony według taryfy krajowej (10 hal) wysłany 25.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lubartowie do Genewy, ponieważ opłata była zbyt niska (10 zamiast 25 hal) poczta oznaczyła przesyłkę czarnym okrągłym stempelkiem z literą "T" i wyznaczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej kwoty - niebieska liczba "30"; na froncie czerwony stempelek, a na odwrocie zalepki cenzury austriackiej w Feldkirch; również na odwrocie genewski kasownik odbiorczy z 7.X.1916; efektowny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.25
300 PLN
SOLD
17102

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
17103

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
80 PLN
17104

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
20 PLN
17105

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
17106

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
17107

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
17108

1915 list polecony z Droginia do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Bochni.


Mi.140, 141, 144, 179
120 PLN
17109

1915 list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej i zalepka cenzorska na odwrocie.


Mi.184
180 PLN
17110

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


30 PLN
17111

1915 kartka z Konina do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


40 PLN
17112

1915 list polecony z Dębna do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
17114

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

Fi.1I
900 PLN
17115

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buhler.

Fi.1I-2II
Mi.1II-2I 
2 500 PLN
17116

1916 list ekspresowy z Łodzi do Berlina, stempel cenzury z Poznania i stempel odbiorczy na froncie.

Fi.2, 3
30 PLN
SOLD
17117

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

Fi.11
50 PLN
17118

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
17119

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
130 PLN
17120

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
17121

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

Fi.49-52
50 PLN
17122

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 5.1 z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
17123

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (datownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp3x
40 PLN
17124

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 27.VII.1918 z urzędu etapowego w Kielcach (datownik z wyróżnikiem a) do Legnicy, cenzury austriacka i niemiecka; dekoracyjna całość.

Fi.Cp3x
50 PLN
17125

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
40 PLN
17126

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa rzadka odmiana na kartonie ciemnopiaskowym; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
17127

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
50 PLN
17128

1916 okupacja niemiecka Belgii, dekoracyjna koperta firmowa ofrankowana znaczkiem I wydania, wysłana 25.3 z Sint Gillis do Merchienne-au-Pont, znaczek unieważniony poprzez kreślenie ołówkiem kopiowym, dodatkowo skasowany stemplem cenzury w Gandawie (Gent); kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.3 
40 PLN
17129

1916 kartka z Piotrkowa ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.


80 PLN
17130

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.


40 PLN
17131

1916 list urzędowy z Sosnowca 7.10.16 do Niemiec.


40 PLN
17133

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej.


35 PLN