The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 89. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21698

1949 kartka z Ziębic 7.1.49, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty.

Fi.D100, 431B
Mi.465A 
20 PLN
23593

1919 przekaz pieniężny z Drohobycza do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 19 z Borysławia.

Fi.77B, 78B, 79B, 80B
220 PLN
SOLD
23594

1919 wydanie krakowskie, ciekawie kasowany znaczek dopłaty za 5 h. z nadrukiem formą IIA z błedem na poz.41 "uszkodzone obie litery P"; gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.D1
Mi.P1 
120 PLN
23595

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Mikulski.

Fi.D1
60 PLN
23596

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 21, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D1
50 PLN
23597

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 10 h. z nadrukiem formą IIA poz.7 (nakład 150 szt.); zachowany w świetnym stanie z minimalnym cieniem śladu po podlepce, sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein, Schmutz.

Fi.D2
15 000 PLN
23598

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
23599

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
23600

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
23601

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja.

Fi.D3
30 PLN
23602

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
23603

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
23604

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
23605

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
23606

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
23607

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
23608

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
23609

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
23610

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
23611

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
23612

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.45; lekki ślad po podlepce, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
23613

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.25; lekki ślad po podlepce, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
23614

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 18, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
23615

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.32 "przerwane poprzeczki obu liter A" (w POCZTA bardzo wyraźne); zilustrowanym i opisanym przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym 5/2006; lekki ślad po podlepce, gwarancja Mikstein, z opisem pozycji Gryżewski.

Fi.D3 B
Mi.P3 
80 PLN
23616

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.90 "zaokrąglona górna końcówka S", gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein.

Fi.D4I
Mi.P11 
5 000 PLN
23617

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.87-88 użyta w Gorlicach; gwarancja Bruba, sygnatura SM i gwarancja z opisem Mikstein, Gryżewski, Falkowski.

Fi.D4I
Mi.P11 
2 800 PLN
23618

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 800 PLN
23619

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.D4I B14
1 200 PLN
23620

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D4I
1 800 PLN
23621

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.3, sygnatura SM, gwarancja Mikstein, Koopman, Rachmanow, atest firmowy Gryżewski.

Fi.D5
Mi.P4
2 400 PLN
23622

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 18, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D6
100 PLN
SOLD
23623

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D8
630 PLN
23624

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
750 PLN
23625

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

Fi.D8
600 PLN
23626

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.24 "pęknięte litery T i K", gwarancja Mikulski.

Fi.D8 B
Mi.P7 
1 800 PLN
23627

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
2 000 PLN
23628

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 49, małe rozerwanie przy dolnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
180 PLN
23629

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
480 PLN
23630

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D9
480 PLN
23631

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
200 PLN