Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
23593
Fi.77B, 78B, 79B, 80B

1919 przekaz pieniężny z Drohobycza do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 19 z Borysławia.

220 PLN
SOLD
23594
Fi.D1
Mi.P1 

1919 wydanie krakowskie, ciekawie kasowany znaczek dopłaty za 5 h. z nadrukiem formą IIA z błedem na poz.41 "uszkodzone obie litery P"; gwarancja i opis Krawczyk.

120 PLN
23595
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Korszeń, Mikulski.

60 PLN
23596
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 21, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
23597
Fi.D2

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 10 h. z nadrukiem formą IIA poz.7 (nakład 150 szt.); zachowany w świetnym stanie z minimalnym cieniem śladu po podlepce, sygnatura SM, gwarancja i opis Mikstein, Schmutz.

15 000 PLN
23598
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja Korszeń.

25 PLN
23599
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

35 PLN
23600
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
23601
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja Korszeń.

30 PLN
23602
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
23603
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
23604
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
23605
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
23606
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
23607
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
23608
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
23609
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
23610
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
23611
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
23612
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.45; lekki ślad po podlepce, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

40 PLN
23613
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.25; lekki ślad po podlepce, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

40 PLN
23614
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 18, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
23615
Fi.D3 B
Mi.P3 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID z błędem na poz.32 "przerwane poprzeczki obu liter A" (w POCZTA bardzo wyraźne); zilustrowanym i opisanym przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym 5/2006; lekki ślad po podlepce, gwarancja Mikstein, z opisem pozycji Gryżewski.

80 PLN
23616
Fi.D4I
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB z błędem na poz.90 "zaokrąglona górna końcówka S", gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein.

5 000 PLN
23617
Fi.D4I
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB poz.87-88 użyta w Gorlicach; gwarancja Bruba, sygnatura SM i gwarancja z opisem Mikstein, Gryżewski, Falkowski.

2 800 PLN
23618
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

1 800 PLN
23619
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

1 200 PLN
23620
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

1 800 PLN
23621
Fi.D5
Mi.P4

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.3, sygnatura SM, gwarancja Mikstein, Koopman, Rachmanow, atest firmowy Gryżewski.

2 400 PLN
23622
Fi.D6

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 18, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
SOLD
23623
Fi.D8

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

630 PLN
23624
Fi.D8

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

750 PLN
23625
Fi.D8

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

600 PLN
23626
Fi.D8 B
Mi.P7 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 40 h. z nadrukiem formą IIA z błędem na poz.24 "pęknięte litery T i K", gwarancja Mikulski.

1 800 PLN
23627

Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
23628
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 49, małe rozerwanie przy dolnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN
23629
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

480 PLN
23630
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

480 PLN
23631
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
23632
Fi.D9B2

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72-73, prawy znaczek z błędem "dwukropek", bardzo rzadki błąd o nakładzie zaledwie 60 sztuk, niewielka podlepka między znaczkami, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 500 PLN