The new auction will start soon

Auction 89. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23561

1902 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy za 34 hal o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½:10½ na dowodzie doręczenia (Fi.250.-) wysłanym 12.II ze Lwowa do Szczerca.

Fi.IIay
Mi.2C
120 PLN
23562

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
23563

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
23564

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
23565

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
23566

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
23567

1920 znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze.

Fi.U2
25 PLN
SOLD
23568

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
23569

1920 znaczek makulaturowy bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.U2MK
30 PLN
SOLD
23570

1920 list urzędowy wysłany 27.7 ze Stacji Zbornej w Skierniewicach do Naczelnego Dowództwa Żandarmerii Polowej w Warszawie, sprawa dotyczy żandarma Antoniego Gawła przy Misji Francuskiej w Polsce, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "Dowództwo Stacji Zbornej Transportowej w Skierniewicach" i datownik odbiorczy POCZTA POLOWA No53 z 29 LIP.1920; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U3, U4
250 PLN
23571

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
23572

1920 list urzędowy z Będzina do Krakowa.

Fi.U5
55 PLN
23573

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
23574

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
23575

1920 znaczek makulaturowy bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.U12MK
30 PLN
23576

1934 Sądowe znaczki doręczeniowe za 80 gr na pozwie apelacyjnym skasowane 5.1 w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo znaczki za 50 gr i 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
120 PLN
23577

1934 list urzędowy z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie do Rakoniewic.

Fi.U17
160 PLN
23578

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
23579

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
23580

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
23581

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
23582

1946 REFERENDUM LUDOWE 1946 – sfałszowane przez władze komunistyczne w Polsce referendum z 30.VI - 3xTAK, Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym z międzypolem, list wysłany 2.IX z Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Sądu Grodzkiego w Turku, koperta opatrzona pieczęcią OKRĘGOWA KOMISJA GŁOSOWANIA LUDOWEGO Nr.12 OKRĘG WOJ.POZNAŃSKIEGO; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U21I
Mi.D21
200 PLN
23583

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
23584

1949 kartka z Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie do Polski opłacona znaczkiem urzędowym ostemplowana już w Polsce, osobliwe.

Fi.U21
30 PLN
23585

1950 składany dokument wysłany jako polecony z Warszawy do Przemyśla.

Fi.U21, U22
30 PLN
23586

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły z błędem "zabarwiony narożnik", gwarancja Krawczyk.

Fi.U21III B
Mi.D25 
30 PLN
23587

1950 "groszy" ZNACZEK URZĘDOWY Z NADRUKIEM!!! list polecony wysłany 17.1.1951 ze Stargardu Szczecińskiego do Szczecina, ofrankowany znaczkiem dla przesyłek poleconych z nadrukiem typu 21, datownik odbiorczy z 18.1 na odwrocie; zarządzenie o przedrukowaniu znaczków dotyczyło znaczków opłaty i dopłaty, nie wspominało o znaczkach urzędowych; niespotykany, prawdopodobnie unikalny, walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U22III
Mi.D26
500 PLN
23588

1951 front dwukrotnie użytej koperty użytej w Częstochowie i Katowicach.

Fi.U21
30 PLN
23589

1953 Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, zawiadomienie sądowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłane 24.1 z Sądu Powiatowego w Białej Podlaskiej do miejscowości Sarnaki, przesyłki nie doręczono i zwrócono do nadawcy; kompletna przesyłka do tej pory nieotwarta!!! rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U21III
Mi.U25
80 PLN
23590

1954 Godło państwa, metrykalny znaczek dla przesyłek zwykłych z oznaczeniem walca (1 walec, 3 nakład, 4 moletowanie), czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U23
Mi.D27A
30 PLN
23591

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27-8A
40 PLN
23592

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN