The auction will start on 11.09.2020

Auction 89. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23200

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
23201

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
23202

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
23203

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
23204

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
60 PLN
23205

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
23206

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
23207

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
120 PLN
23208

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
120 PLN
23209

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
23210

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246
240 PLN
23211

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
23212

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
40 PLN
23213

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
90 PLN
23214

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
240 PLN
23215

1990 70. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, arkusz sprzedażny.

Fi.3117 ark.
Mi.3265
45 PLN
SOLD
23216

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
23217

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
23218

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
23219

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
23220

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
23221

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
180 PLN
23222

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269
180 PLN
23223

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
23224

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
350 PLN
23225

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1600.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 500 PLN
23226

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
23227

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
23228

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
60 PLN
23229

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
23230

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
250 PLN
23231

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
23232

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
23233

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
23234

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
23235

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
90 PLN
23236

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
240 PLN
23237

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
23238

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Barcelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
23239

1992 plakat polski, parka makulaturowa z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.3260MK
Mi.3408
400 PLN