The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 89. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19446

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz Friedeberg (Neumark) Land", znaczek unieważniony 21.10 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg), na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy; koperta pionowo zgięta.


Mi.414
100 PLN
19447

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Kamień Mały (Stolberg) leżącej na linii Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn) do Gdańska, stempelek agencji "Stolberg Vietz (Ostbahn) Land", znaczek unieważniony 3.9 w AMBULANSIE NR.346 relacji BERLIN-SCHNEIDEMÜHL (PIŁA), na froncie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.414
100 PLN
19448

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33!!!


Mi.469 
50 PLN
19449

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
19450

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
80 PLN
19451

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
320 PLN
19452

1937 Marchia Graniczna Poznańskie-Prusy Zachodnie (Grenzmark Posen-Westpreußen), całostka z 6 Pf wysłana 14.1 z miejscowości Czyżkowo (Ziskau) do Złotowa (Flatow), zwraca uwagę datownik ZISKAU FLATOW (GRENZM. POSEN-WESTPR.), stempelek wpływu urzędu w Złotowie; karta pionowo zgięta (ślady archiwizacji).


Mi.P226
50 PLN
SOLD
19453

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


150 PLN
19454

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka datowana 14.XII wysłana z Żychlina do Bukaresztu, znaki opłaty skasowane prowizorycznie - jednowierszowym stemplem ZYCHLIN, datownik odbiorczy z 24.XII; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

Fi.AnN7, AnNCp3
Mi.518, P226II
50 PLN
19455

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
19456

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


15 PLN
19457

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


50 PLN
19458

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


35 PLN
19459

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


15 PLN
19460

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
19461

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.


70 PLN
19462

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z urzędu pocztowo-telegraficznego z miejscowości Wodzisław Śląski (niem.Loslau), polskie przedwojenne i niemieckie z okresu okupacji: datowników, kasowników, stempla nagłówkowego, pieczęci do laku; odbitki sporządzono 19.10.1939 roku; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
19463

1939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.


80 PLN
19464

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
19465

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
19466

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka wysłana 5.3 z Kutna do Brukseli, stempelek niemieckiej cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
Mi.513, 516, P226II
50 PLN
19467

1940 niemiecka okupacja Francji - Lotaryngia, seria znaczków niemieckich z Hindenburgiem z nadrukiem Lothringen, na wycinkach skasowana 18-10 w Montigny-lès-Metz, dla znaczków skasowanych przedwojennymi stemplami francuskimi katalog Michel stosuje wysokie dopłaty (Mi.640 euro); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-16
600 PLN
19468

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
19469

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
19470

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej,


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
19471

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
19472

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
200 PLN
19473

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
40 PLN
19474

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
19475

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie datownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI "ТАРНОПIЛЬ СССР ТАРНОПОЛЬ" z wyróżnikiem "L" (Л); doskonały stan zachowania.


200 PLN
19476

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, znaki opłaty unieważnione datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "w" (В); adnotacja cenzury niemieckiej "B XIX"; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
19477

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki datownik nadawczy "ЯГОДИН СССР ВОЛЫН.ОБЛ.", stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
19478

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy KALISCH z częściowo usuniętym napisem, stempelek cenzora obozowego nr.14.


80 PLN
19479

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


35 PLN
19480

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


50 PLN
19481

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


25 PLN
19482

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


20 PLN
19483

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


10 PLN
19484

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
19485

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


15 PLN