The new auction will start soon

Auction 89. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19417

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
50 PLN
19418

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
19419

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, obóz przejściowy Moss w Norwegii, seria na kopercie skasowana pieczęcią z orłem POLSKA MARYNARKA WOJENNA AGENCJA POCZTOWA, dodatkowy stempelek nagłówkowy "O.R.P. GARLAND"; koperta zaadresowana "Mr.Pławecki Mieczysław Polish Camp Moss", w Moss - mieście portowym leżacym ok.60 km na południowy wschód od Oslo, na wyspie Jeløy znajdował się obóz "Krona" dla polskich cywilów wywiezionych w czasie wojny do robót przymusowych na terenie Norwegii przez Niemców, przebywało tam 496 polskich dipisów; w styczniu 1946 ORP Garland kilkukrotnie przewoził oddziały brytyjskie do Oslo i pawdopodobnie wtedy powstała oferowana całość; doskonały stan zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
400 PLN
19420

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
19421

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
300 PLN
19422

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
19423

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
19424

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świąteczna widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"), stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; słaby stan zachowania (karta w trzech miejscach pionowo złamana); bardzo atrakcyjna cena wywoławcza na poziomie 20% waloru w dobrym stanie.

Fi.A338, C338
200 PLN
19425

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nadpłacony prawidłowo list polecony nadany 14.VII.42 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94 na odwrocie.

Fi.338B, D, F, H
Mi.361, 363, 365, 367
220 PLN
19426

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na wycinku z listu poleconego nadanego 1.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 6-4; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.A-H338
Mi.360-367 
100 PLN
19427

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana znaczkiem za 10 gr skasowanym 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.B338
Mi.361 
80 PLN
SOLD
19428

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek za 80 gr na liście do Wallington nadanym 15.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej (datownik odciśnięto na skraju, tak że numer agencji "wypadł" poza kopertą), stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.F338
Mi.365 
350 PLN
19429

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym do Tilbury nadanym 20.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.117, a na odwrocie brytyjski owalny kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania (wydrapane nazwisko odbiorcy).

Fi.A-H338
Mi.360-67 
250 PLN
19430

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
65 PLN
19431

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami; trzy bardzo rzadkie próby na kartonie Drukarni BRADBURY WILKINSON & Co. Ltd., dwie z akceptem - pierwsza to próba znaczka za 5 gr. LOTNICTWO POLSKIE W WALCE O ATLANTYK w kolorze niebieskim - wersja II "O w TKOI wypełnione punktem", niekatalogowana w żadnej wersji, druga to próba znaczka za 10 gr. POLSKA MARYNARKA HANDLOWA w kolorze niebieskozielonym - wersja II "z urządzeniem sterującym" katalogowana jako J338 P1, trzecia przekreślona ołówkiem, z dopiskiem "altered" (zmienić) to próba znaczka za 1,50 zł. TAJNA PRASA W POLSCE w kolorze ciemnoszaroniebieskim - niekatalogowana wersja I z tytułem czasopisma "POLSKA ŻYJE" zastąpionym w wersji ostatecznej napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA", katalogowana w wersji ostatecznej jako O338 P1 i z wyciętym tytułem jako O338 P2; na odwrocie datownik 24 MAY 1943 - dzień wstępnej akceptacji dwóch wzorów i zmiany trzeciego; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

Fi.I 338 P, J338 P1, O338 P
Mi.368 P, 369 P, 375 P
7 000 PLN
19432

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 18.XII z agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", do Chelmsford, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370 
800 PLN
19433

1944 karnet pamiątkowy z okazji 25-lecia poczty polskiej wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytani ostemplowany stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Handlowej nr 5 (S.S. Sobieski).

Fi.338I-O
Mi.368-75
210 PLN
SOLD
19434

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na kopercie z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338P-T FDC
Mi.376-9
250 PLN
19435

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, siedem unikalnych fotograficznych projektów znaczków drugiej serii obiegowej na specjalnej karcie wystawowej, z miejscem na ósmy o nominale 25 gr., który nie wiadomo czy istnieje, nigdzie nie pokazywane i dotąd niekatalogowane; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, zachowane w dobrym stanie, fotoopinia Schmutz.

Fi.I-J338 E, L-O338 E
Mi.368-69 E, 370-75 E
7 000 PLN
19436

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.I-O338
Mi.368-75
120 PLN
19437

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie wysłanej do Londynu nadanej 12.VIII w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 12/8/44; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (zaczernione nazwisko odbiorcy, na odwrocie usunięty adres nadawcy).

Fi.P-T330
Mi.376-79
320 PLN
19438

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
19439

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
19440

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
19441

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
40 PLN
19442

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
19443

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
60 PLN
19444

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
19445

1981-86 40 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji dekoracyjna karta ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną SFP (Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii); 45 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną PFF (Polska Federacja Filatelistyczna); całości na karcie albumowej.


80 PLN