Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
19417
Fi.338A-H
Mi.360-7

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

50 PLN
19418

Fi.338A-H
Mi.360-7

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

250 PLN
19419
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, obóz przejściowy Moss w Norwegii, seria na kopercie skasowana pieczęcią z orłem POLSKA MARYNARKA WOJENNA AGENCJA POCZTOWA, dodatkowy stempelek nagłówkowy "O.R.P. GARLAND"; koperta zaadresowana "Mr.Pławecki Mieczysław Polish Camp Moss", w Moss - mieście portowym leżacym ok.60 km na południowy wschód od Oslo, na wyspie Jeløy znajdował się obóz "Krona" dla polskich cywilów wywiezionych w czasie wojny do robót przymusowych na terenie Norwegii przez Niemców, przebywało tam 496 polskich dipisów; w styczniu 1946 ORP Garland kilkukrotnie przewoził oddziały brytyjskie do Oslo i pawdopodobnie wtedy powstała oferowana całość; doskonały stan zachowania.

400 PLN
19420
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie zachowania.

50 PLN
19421
Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

300 PLN
19422
Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

280 PLN
19423
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN
19424
Fi.A338, C338

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świąteczna widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"), stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; słaby stan zachowania (karta w trzech miejscach pionowo złamana); bardzo atrakcyjna cena wywoławcza na poziomie 20% waloru w dobrym stanie.

200 PLN
19425
Fi.338B, D, F, H
Mi.361, 363, 365, 367

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nadpłacony prawidłowo list polecony nadany 14.VII.42 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94 na odwrocie.

220 PLN
19426
Fi.A-H338
Mi.360-367 

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na wycinku z listu poleconego nadanego 1.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 6-4; walor w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

100 PLN
19427
Fi.B338
Mi.361 

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana znaczkiem za 10 gr skasowanym 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
SOLD
19428
Fi.F338
Mi.365 

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek za 80 gr na liście do Wallington nadanym 15.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej (datownik odciśnięto na skraju, tak że numer agencji "wypadł" poza kopertą), stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

350 PLN
19429
Fi.A-H338
Mi.360-67 

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym do Tilbury nadanym 20.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, cenzura brytyjska P.117, a na odwrocie brytyjski owalny kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania (wydrapane nazwisko odbiorcy).

250 PLN
19430
Fi.I-O338
Mi.368-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie.

65 PLN
19431Fi.I 338 P, J338 P1, O338 P
Mi.368 P, 369 P, 375 P

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami; trzy bardzo rzadkie próby na kartonie Drukarni BRADBURY WILKINSON & Co. Ltd., dwie z akceptem - pierwsza to próba znaczka za 5 gr. LOTNICTWO POLSKIE W WALCE O ATLANTYK w kolorze niebieskim - wersja II "O w TKOI wypełnione punktem", niekatalogowana w żadnej wersji, druga to próba znaczka za 10 gr. POLSKA MARYNARKA HANDLOWA w kolorze niebieskozielonym - wersja II "z urządzeniem sterującym" katalogowana jako J338 P1, trzecia przekreślona ołówkiem, z dopiskiem "altered" (zmienić) to próba znaczka za 1,50 zł. TAJNA PRASA W POLSCE w kolorze ciemnoszaroniebieskim - niekatalogowana wersja I z tytułem czasopisma "POLSKA ŻYJE" zastąpionym w wersji ostatecznej napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA", katalogowana w wersji ostatecznej jako O338 P1 i z wyciętym tytułem jako O338 P2; na odwrocie datownik 24 MAY 1943 - dzień wstępnej akceptacji dwóch wzorów i zmiany trzeciego; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

7 000 PLN
19432
Fi.I338, K338
Mi.368, 370 

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, widokówka z oryginalnego obiegu wysłana 18.XII z agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", do Chelmsford, znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II; stempelek cenzury brytyjskiej z numerem P94; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

800 PLN
19433
Fi.338I-O
Mi.368-75

1944 karnet pamiątkowy z okazji 25-lecia poczty polskiej wydany przez Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytani ostemplowany stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Handlowej nr 5 (S.S. Sobieski).

210 PLN
SOLD
19434
Fi.338P-T FDC
Mi.376-9

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na kopercie z pierwszego dnia obiegu.

250 PLN
19435
Fi.I-J338 E, L-O338 E
Mi.368-69 E, 370-75 E

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, siedem unikalnych fotograficznych projektów znaczków drugiej serii obiegowej na specjalnej karcie wystawowej, z miejscem na ósmy o nominale 25 gr., który nie wiadomo czy istnieje, nigdzie nie pokazywane i dotąd niekatalogowane; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, zachowane w dobrym stanie, fotoopinia Schmutz.

7 000 PLN
19436
Fi.I-O338
Mi.368-75

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie, skasowana 18.VII metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.5 Polskiej Marynarki Handlowej na statku m/s "Sobieski", znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

120 PLN
19437
Fi.P-T330
Mi.376-79

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na poleconej kopercie wysłanej do Londynu nadanej 12.VIII w agencji pokładowej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia; stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 12/8/44; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (zaczernione nazwisko odbiorcy, na odwrocie usunięty adres nadawcy).

320 PLN
19438
Fi.P-T338
Mi.376-79

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

200 PLN
19439

Fi.338U
Mi.379A

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

100 PLN
19440
Fi.338U
Mi.379A

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

120 PLN
19441
Fi.338U
Mi.A379

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

40 PLN
19442

Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

200 PLN
19443
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

60 PLN
19444
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

30 PLN
19445

1981-86 40 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji dekoracyjna karta ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną SFP (Stowarzyszenie Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii); 45 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na Emigracji ofrankowana znaczkiem z perforacją prywatną PFF (Polska Federacja Filatelistyczna); całości na karcie albumowej.

80 PLN