Page:
Local postage 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
9194
Fi.1

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9195
Fi.1

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN
9196
Fi.1I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN
9197
Fi.2

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

1 600 PLN
9198
Fi.3

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

25 000 PLN
9199

Fi.3 No

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", na odwrocie lekki "abklatsch" nadruku i trochę farby ze znaczka za 7,5 fen., gwarancja Perzyński.

300 PLN
9200
Fi.3I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

50 PLN
9201
Fi.4-11

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

480 PLN
9202
Fi.5

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
9203
Fi.5

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9204
Fi.5

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

35 PLN
9205
Fi.5I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN
9206
Fi.6

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
9207
Fi.6

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN
9208

Fi.6No

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

80 PLN
9209


Fi.7No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

480 PLN
9210

Fi.7aNo

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

80 PLN
9211
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

40 PLN
9212
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

35 PLN
9213


Fi.8No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

480 PLN
9214
Fi.8aI

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

300 PLN
9215


Fi.9No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

480 PLN
9216
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

50 PLN
9217
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

35 PLN
9218
Fi.14

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest Korszeń.

7 000 PLN
9219
Fi.15

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN
9220
Fi.18, 19

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

6 000 PLN
9221
Fi.24-33

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

400 PLN
9222
Fi.27a

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł /POCZTA" typu III w kolorze fioletowym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

35 PLN
SOLD
9223
Fi.32a

1918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

90 PLN
9224

Fi.57 No

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9225
Fi.Cp1

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja Korszeń.

600 PLN
9226
Fi.Cp2

1918 Mielec, karta pocztowa za 10 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu III, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

1 800 PLN
9227

Mi.185-89, 194-99, 2

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.

900 PLN
9228

Mi.186

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / Orzeł" typu II, czysty z lekkim śladem podlepki w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

50 PLN
9229

Mi.219 

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
SOLD
9230

Mi.224

1918 Tarnów, parka austriackich znaczków opłaty za 30 hal. z mocno przesuniętym w poziomie lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, dodatkowo "abklatsch" na odwrocie, piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

300 PLN
9231

Mi.P47, 49, 52 

1918 Tarnów, austriackie znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czarnym, kasowane na wycinkach, gwarancja Bojanowicz.

240 PLN
SOLD
9232

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.

450 PLN
9233

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.

80 PLN