The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9194

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
150 PLN
9195

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.1
300 PLN
9196

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1I
40 PLN
9197

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

Fi.2
1 600 PLN
9198

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

Fi.3
25 000 PLN
9199

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", na odwrocie lekki "abklatsch" nadruku i trochę farby ze znaczka za 7,5 fen., gwarancja Perzyński.

Fi.3 No
300 PLN
9200

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.3I
50 PLN
9201

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
480 PLN
9202

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
30 PLN
9203

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
150 PLN
9204

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
9205

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
40 PLN
9206

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.6
40 PLN
9207

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.6
300 PLN
9208

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
80 PLN
9209

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.7No
480 PLN
9210

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
80 PLN
9211

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
40 PLN
9212

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.8
35 PLN
9213

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.8No
480 PLN
9214

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8aI
300 PLN
9215

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.9No
480 PLN
9216

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
50 PLN
9217

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.12b
35 PLN
9218

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest.

Fi.14
7 000 PLN
9219

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
150 PLN
9220

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.IIa, IIb
6 000 PLN
9221

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
400 PLN
9222

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł /POCZTA" typu III w kolorze fioletowym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.27a
35 PLN
SOLD
9223

1918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.32a
90 PLN
9224

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.57 No
150 PLN
9225

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja.

Fi.Cp1
600 PLN
9226

1918 Mielec, karta pocztowa za 10 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu III, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp2
1 800 PLN
9227

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
900 PLN
9228

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / Orzeł" typu II, czysty z lekkim śladem podlepki w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
50 PLN
9229

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.219 
240 PLN
SOLD
9230

1918 Tarnów, parka austriackich znaczków opłaty za 30 hal. z mocno przesuniętym w poziomie lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, dodatkowo "abklatsch" na odwrocie, piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.224
300 PLN
9231

1918 Tarnów, austriackie znaczki dopłaty z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czarnym, kasowane na wycinkach, gwarancja Bojanowicz.


Mi.P47, 49, 52 
240 PLN
SOLD
9232

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.


450 PLN
9233

1918 Pułtusk, znaczki wydania prowizorycznego z nadrukami w kolorze czarnym.


80 PLN