Page:
Germany
Poz# Features Catalog Description Actual price
16545

1833 dokument magistratu miejscowości Wienerisch Neustadt (Wiener Neustadt), dotyczący cen zboża; sucha pieczęć; efektowna całość.

50 PLN
16546

1850 Prusy, kompletny list wysłany 22/3 z Berlina do Czeszewa, nadany w urzędzie na Dworcu Magdeburskim - datownik "BERLIN MAGDEB.BAHNH.EXP.No5"; na odwrocie doskonale zachowana efektowna pieczęć lakowa.

100 PLN
16547

Mi.U1A 

1859 Braunschweig, koperta (147 x 84 mm) wysłana 6.X do Halberstadt, niebieski datownik nadawczy; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
16548


1859 znaczki unieważnione pruskimi stemplami numerowymi: 668 Jarmen, 1132 Penkun i 1529 Ueckermünde.

300 PLN
16549

Mi.31 

1863 Thurn und Taxis, 3 Gr frankatura pojedyncza, list wysłany z 19.3 z Hamburga do Würzburga, znaczek ładnie cięty z trzech stron (słabiej z góry) skasowany stemplem numerowym "300".

50 PLN
16550

1866 Prusy, Berlin niebieski stempel podkówkowy (Hufeisenstempel) na liście wysłanym 3.11 do Poznania, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
16551

Mi.P1 

1873 Rzesza, pierwsza niemiecka karta pocztowa wysłana 8.VIII z Królewca do Berlina, fiołkowy stempelek nadawcy, znaczek unieważniony kasownikiem "KOENIGSBERG i. PR./ STADTPOST 3"; zgrabna całość w idealnym stanie zachowania.

60 PLN
16552

Mi.PP6 G1/01 

1883 Bawaria, karta ze znakiem wodnym prywatnego nakładu, reklamy firm z Monachium.

40 PLN
16553

Mi.P27/02 

1890 Rzesza, podwójna karta z sygnaturą 1295f.

20 PLN
16554

Mi.P30/01 

1892 Bawaria, karta pocztowa z prywatnym dodrukiem reklamowym, przesłana 10.5 w Norymberdze.

30 PLN
16555

1896 Wuppertal - miejska poczta prywatna Courier, czysta karta pocztowa w idealnym stanie zachowania; temat - KOŃ.

80 PLN
16556

Mi.6b 

1897 Augsburg - miejska poczta prywatna, list z magistratu ofrankowany znaczkiem za 2 Pf przesłany lokalnie 12.6, okrągły kasownik z datą PRIVAT STADT BRIEFE VERKEHR; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
16557

Mi.52I 

1900 Rzesza, cyfra w owalu, znaczek za 2 Pf. z błędem "C jak G w REIGHPOST" na jednej z czterech pozycji Bg.L, na jednej podlepce, z pełną oryginalną gumą w pięknym stanie (Mi.75 euro).

90 PLN
16558

Mi.31 

1910 Niemiecka Afryka Wschodnia (DOA), widokówka wysłana 4.6 z Dar-es-Salaam do Legnicy.

100 PLN
16559

Mi.P92 

1912 Bawaria, karta pocztowa wydana z okazji Wystawy Rzemiosła, wysłana 14.8 z Monachium do Brunszwiku, znak opłaty unieważniony kasownikiem okolicznościowym.

40 PLN
16560

Mi.87II 

1915 Rzesza, list polecony wysłany 5.7 z Halle do biura Moskiewskiego Komitetu Pomocy jeńcom wojennym w Kopenhadze, dosłany do Moskwy, stempelek cenzury rosyjskiej; prawa strona listu i znaczek złamane.

40 PLN
16561

1915 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), karta niemieckiej poczty polowej datowana 8.III, wysłana z Mariental do Windhuku, datownik WINDHUK z 9.3; treść dotycząca dyslokacji wojsk; doskonały stan zachowania.

400 PLN
16562


1919 sześcioblok znaczków przeznaczonych do zeszycika znaczkowego, górny środkowy znaczek podlepka.

80 PLN
16563

Mi.187, 229 

1923 Republika Weimarska, list wysłany 6.I z Ludwigshafen do Frankfurtu, znaczki unieważnione stemplem wirnikowym "Nimmein Postscheck-Konto!".

30 PLN
16564

Mi.252, 255 

1923 Inflacja - frankatura mieszana znaczki + gotówka (stempelek "Gebühr bezahlt") - bardzo rzadka kombinacja, karta pocztowa wysłana 18.9 z Golssen do Kötzschenbroda, karta pionowo zgięta (znaczki nieuszkodzone).

120 PLN
16565

Mi.253, 254, 279

1923 Inflacja - list (opłata 100.000 marek) wysłany 6.9 z Wolfratshausen do Monachium; gwarancja Gieber.

50 PLN
16566

Mi.368-906ex

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).

260 PLN
16567

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).

160 PLN
16568

Mi.122-25 

1927 Saara, służba zdrowia, przedrukowa seria czysta na podlepkach.

50 PLN
16569

Mi.410-22

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).

240 PLN
16570

Mi.135-41 

1929 Saara, malarstwo, seria czysta na podlepkach.

70 PLN
16571

Mi.D22-32 

1929/1934 Saara, różne widoki, seria urzędowa, czysta na podlepkach.

25 PLN
16572

Mi.446-49

1930 III Rzesza, Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - IPOSTA, czworoblok znaczków z bloku (Mi.560 euro) kasowany okolicznościowo na wycinku listu z przedostatniego dnia wystawy.

700 PLN
16573

Mi.S100

1932 Republika Weimarska, zamki i pałace - wydanie z dopłatą na pomoc zimową - współdruk pionowy, znaczek za 12+3Pf z zeszyciku z przywieszką z krzyżem św.Andrzeja, kasowany, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
16574

Mi.168-70 

1933 Saara, eksplozja w Neukirchen, seria czysta na podlepkach.

90 PLN
16575

Mi.199-205 

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.

200 PLN
16576

Mi.546 

1934 III Rzesza, Reichsparteitag, rzadka propagandowa widokówka przesłana 9.9 z Norymbergi do Wrocławia, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym.

180 PLN
SOLD
16577

Mi.586X 

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 13.9 w Norymberdze.

30 PLN
16578

Mi.588+593

1935 wydanie z dopłatą na cele dobroczynne, parka z zeszycika znaczkowego.

30 PLN
16579

Mi.P256 

1935 III Rzesza, karta z dopłatą na fundusz Deutsche Nothilfe.

30 PLN
16580

Mi.609-16

1936 III Rzesza, Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, seria znaczków skasowana okolicznościowo, bardzo dobry stanie zachowania.

30 PLN
16581

Mi.632 

1936 III Rzesza, Reichsparteitag, rzadka propagandowa widokówka przesłana 14.9 z Norymbergi do Wrocławia, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym.

120 PLN
16582

1936-1943 III Rzesza, zestaw znaczków skasowanych okolicznościowo na wycinkach (same znaczki kasowane Mi.55 euro).

120 PLN
16583

Mi.643-45

1937 III Rzesza, ochrona przeciwlotnicza, seria czysta.

30 PLN
16584

Mi.651-59

1937 III Rzesza, wydanie z dopłatą na Pomoc Zimową, statki, seria kasowana.

30 PLN