The auctions ends in:

Page:
Foreign Postage on Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
8503

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.

100 PLN
8504

Mi.2

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.

40 PLN
8505

Mi.3

1850 NISKO, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Nisku, bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
8506

Mi.3

1850 KRAKAU, parka austriackich znaczków za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowana datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
8507

1851 składany list z Beuthen (Bytom) do Tarnowa.

30 PLN
8508

1852 kompletny składany list z Stargardu Pomorskiego do Francji, ładnie udokumentowana droga przesyłki.

300 PLN
8509

Mi.Z1

1853 KRAKAU, austriacki gazetowy znaczek skarbowy (Zeitungsstempelmarke) za 2 kr I wydania z 1853 roku, skasowany datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
8510

1854 składany list z Beuthen (Bytom) do Zabrza.

30 PLN
8511

1855 obwoluta listu z Stargardu do Szczecina.

60 PLN
8512


Mi.4

1857 po, znaczek pruski I wydania za 3 Sgr na koszulce listu z miejscowości Wrocki do Grudziądza, skasowany bardzo rzadkim stemplem numerowym 1912 - Wrocki (Wrotzk), powyżej odciśnięty dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy WROTZK 19 5; wycena na liście ponad 2000 euro, niestety koszulka bardzo mocno obcięta.

800 PLN
8513

Mi.6a

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".

120 PLN
8514

Mi.15

1858 list z Krakowa do Eisenberg, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN
8515

Mi.10a

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).

300 PLN
8516

1859 list urzędowy z Śmigiel.

40 PLN
8517

1859 kompletny składany list z Makowa do Starego Sącza.

40 PLN
8518

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.

50 PLN
8519

Mi.20

1860 KRAKAU B.H., austriacki znaczek za 5 kr III wydania z 1860 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.

20 PLN
8520

1860 (?) obwoluta składanego listu z Stargardu do Szczecina.

240 PLN
8521

Mi.11a

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).

150 PLN
8522

Mi.18

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).

120 PLN
8523
Mi.22

1861 kompletny składany list z Krakowa do Bratysławy, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN
8524

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).

30 PLN
8525

Mi.32

1863 DELATYN, austriacki znaczek za 5 kr V wydania z 1863 roku, skasowany polskim datownikiem w Delatynie, bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
8526

1863 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN
8527

1864 składany list z Beuthen (Bytom) do Zabrza.

30 PLN
8528

Mi.27

1865 recypis zwrotny z Krakowa.

120 PLN
8529

Mi.16, 17

1866 list z Gdańska do Berlina opłacony znaczkami poczty pruskiej.

50 PLN
8530

Mi.26

1866 kompletny składany list z Krakowa do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN
8531

1867 list ze Lwowa do Gdańska, na odwrocie stemple odbiorcze.

50 PLN
8532

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.

30 PLN
8533

1869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.

40 PLN
8534

1870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.

40 PLN
8535

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.

40 PLN
8536

1870 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN
8537

Mi.37

1871 kompletny składany list ze Lwowa do Nowego Targu, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN
8538

Mi.38

1871 TYMOWA, austriacki znaczek za 10 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Tymowej, bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
8539

Mi.4

1872 DZIERŻONIÓW - I WYDANIE ZNACZKÓW RZESZY NIEMIECKIEJ UŻYTE W PIERWSZYM TYGODNIU OBIEGU, znaczek pierwszego (po zjednoczeniu Rzeszy w 1870 roku) wydania znaczków ogólnoniemieckich za 1 Gr. - wprowadzony do obiegu 1.1.1872, na liście z sądu powiatowego datowanym 4.1 (czwartek), a wysłanym 8.1 (poniedziałek) z Dzierżoniowa do miejscowości Bielawa (Langenbielau), znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem REICHENBACH I/SCHL. STADT POST EXPED., na odwrocie stempelek nadejścia 9 1; w przypadku wydań klasycznych, dla przesyłek z początkowego okresu ich stosowania katalogi przewidują bardzo wysokie dopłaty; wczesna przesyłka z obszaru ziem polskich; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 600 PLN
8540

Mi.14

1872 POLANÓW, znaczek niemiecki za ½ Gr I wydania skasowany na wycinku efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) POLLNOW w Polanowie - wysoka wyceniana katalogowa (Feuser +600.-); bardzo dobry stan zachowania.

600 PLN
8541

Mi.19

1874 TORUŃ, znaczek niemiecki za 1 Gr skasowany efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) THORN w Toruniu; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
8542

Mi.P21

1874 karta pocztowa z napisami niemieckim i ukraińskim znacznie przesunięty znak opłaty - wydrukowano go częściowo na ramce okalającej kartę; wysłana 24/7 z miejscowości Mikulińce do Lwowa, datownik odbiorczy z 25/7 na froncie; dobry stan zachowania.

150 PLN