The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 88. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8817

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, kasownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


350 PLN
8818

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-).

Fi.1-2
360 PLN
8819

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
8820

1914 zalepka w postaci pieczęci lakowej wydania NKN na cele humanitarne legionistów i Samarytanina.Druk typograficzny z suchym tłoczeniem, gumowana, stan idealny.

Fi.1a
90 PLN
8821

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze różowym, mimo minimalnego śladu po podlepce w pięknym stanie, co rzadkie z gwarancja MKSTN - Mikstein.

Fi.1a
50 PLN
8823

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ i STEMPEL KAMUFLAŻOWY z WARSZAWY, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 200 PLN
8824

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
8825

1914 karta pocztowa wysłana 2 .12.14 z Budapesztu do Komendy 2 pułku II Brygady Legionów. Treść „Niżej podpisany ma brata w szeregach Polskich legionów i nie wie o nim czy tenże żyje. Prosze zatem Świetną Komendę o łaskawe zawiadomienie mnie czy tenże jest jeszcze żyw i co z nim się stało. Proszący leży obecnie w szpitalu w Budapeszcie. Imię brata Michał Steciuk uczeń szkoły ... z Dublan obok Lwowa. Proszę o ile będzie możliwem zawiadomienie mnie 2 kartkami 1 z adresem do szpitala (jak na odwr str) a drugą do mego pułku (KuK 30 Inf. Reg. 5 komp. Feldpost 63)” Dopisany adres pomocniczy - nazwa Legionów Polskich po węgiersku - Lengyel legion oraz numer poczty polowej 355 (musiała się ta karta przeleżeć bo ta poczta zaczęła działalność 10 stycznia 1915). Datownik BUDAPEST. Bardzo rzadka przesyłka z wczesnego okresu Legionów.


75 PLN
8826

1914 formularz informacyjny (połowa - kompletną zewnętrzna część przesyłki) wysłany z Wiednia 7.12.14 z informacją o rekonwalescencji legionisty do Polskiego Legionu w Krakowie, fioletowe stemple "K.u.k. Rekonvaleszenten - Sammelstelle Rotunde" oraz "Portofreie Dienstsache".


40 PLN
8827

1914 kartka węgierskiej poczty polowej pisana 27.12.14 z miejscowości Rokemeze przez podoficera St. Breiera z 5. kompanii 2. batalionu 3. pułku II Brygady Legionów, tzw. grupa gen. Trzaska - Durskiego z rejonu walk pod Okemezo do Krakowa, stempel cenzury austriackiej "Zensuriert / Hauptpostamt.".


50 PLN
8828

1914 kartka z poczty polowej nr 186 wysłana 28.12.14 do Krakowa, stempel cenzury " Zensuriert / Hauptpostamt" i stempel "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L. 1." w kolorze czerwonym.


320 PLN
8829

1914 kartka z Krakowa 17.9.14 wysłana do komendy ułanów w Krakowie, stempel strzeleckiej poczty polowej "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" w kolorze fioletowym wzoru używanego we wrześniu 1914 roku, jeden z najrzadszych stempli legionowych, ładna odbitka stempla i dobry stan zachowania całości.


1 600 PLN
8830

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
8831

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
8832

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
8833

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.


180 PLN
8834

1915 węgierska karta polowa pisana 17 lutego przez rannego legionistę St. Magierę z 1. batalionu 2. pułku ze szpitala w Budapeszcie do Komendy Legionów Polskich w Wiedniu z prośba o wiadomość o rodzicach, datownik BUDAPEST, granatowy stempel ewidencyjny "PREZYDIUM N.K.N. / Wpłynęło dnia …… 191.. / L. ......... / Załatwiono ......", rzadka pozycja z tego okresu walk.


45 PLN
8835

1915 Legiony Polskie, listownik polowy pisany z domu rekonwalescentow w Rako do Dowództwa 2. pułku Legionów FELDPOSTAMT 355; fioletowy stempel cenzury "K.u.K. MILITERZENSURIER/ SITZDER KOMMISSION: M SZIGED".


40 PLN
8836

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
8837

1915 karta pocztowa wysłana z Strażowa 4.12.15 do CUE w Piotrkowie. Treść „Upraszam o wydanie poświadczenia, kiedy syn mój Władysław Bołda, legionista z 2 pułku, 4 kompanii złożył przysięgę i kiedy wstąpił do Legionów. Prośbę moją ponawiam już 5ty i dlatego proszę jak najuprzejmiej ...... wspomniane poświadczenie przysłać na moje ręce.” Na rewersie ciekawy stempel "Oddział poświadczeń przynależności / do Legionów Polskich / Załatwiono dnia ............ 191..... L. .......".


40 PLN
8838

1915 karta polowa wysłana 16.12.15 z "pozycji" na Wołyniu z I.baonu 2. pułku piechoty do Krakowa, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Kwat … ...ronu I.Baon. 2.Pulku Leg. Pol., stempel cenzury CENZUROWANO.


50 PLN
8839

1915 kartka wysłana z niemieckiej poczty polowej, widokówka "Zagroda w Łowickiem".


15 PLN
8840

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
8841

1915 kartka od jeńca wojennego z Ufy na Morawy, stemple rosyjskiej cenzury i trójkątny stempel austriackiej cenzury w Wiedniu, na odwrocie ingerencja cenzora.


50 PLN
8842

1915 kartka od jeńca wojennego z Ufy na Morawy, stempel rosyjskiej cenzury i stempel cenzury austriackiego Czerwonego Krzyża.


50 PLN
8843

1915 kartka nadana z poczty etapowej nr 118 16.7.15 do kolonii polskiej w czeskiej Choceni, stempel cenzury "CENZUROWANO /* 1. Bryg. 6. baon *".


120 PLN
8844

1915 listownik nadany z austro - węgierskiej poczty polowej 355 15.6.15 ostatecznie przekierowany do Trzebini, stempel formacyjny "K. und k. Infanterieregiment / Jung Starhemberg Nr.13 / 1. Feldkompanie", na odwrocie nalepka legionowa na cele dobroczynne, bardzo ciekawy poetycki list " Nad grobem kolegi... Żołnierza grób - wciąż stoi tam / Złamany krzyż potęgą burz", miejsce nadania "Na pobojowisku".


400 PLN
8845

1915 kartka nadana z poczty etapowej 355 1.12.15 do Rzeszowa, stempel formacyjny "Komenda Trenu I. Baon. 2. Pułku Leg. Pol.", stempel "CENZUROWANO".


220 PLN
8846

1915 kartka z Jasła do Komendy Polskiego Legionu w Wiedniu, stemple austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.


40 PLN
8847

1915 kartka z Poznania adresowana na pocztę polową 118 III Brygady Polskiego Legionu.


40 PLN
8848

1915 kartka legionowa, średni stan.


20 PLN
SOLD
8849

1915 kartka legionowa, średni stan.


40 PLN
SOLD
8850

1915 kartka legionowa, średni stan.


20 PLN
SOLD
8851

1915 kartka z poczty polowej nr 110 7.8. do zakopanego, stempel formacyjny regimentu ułanów "K.K. LANDWEHRULANENREGIMENT Nr. 3".


70 PLN
8852

1915 kartka z poczty polowej nr 186 z Krakowa do Jasła, stempel "K. u. k. LANDWEHRSPITAL IN KRAKAU".


30 PLN
8853

1915 kartka z Wiednia do Jasła ze stemplem formacyjnym "Kommando der Stationsabteilung / der polnischen Legion / in WIEN".


160 PLN
8854

1915 kartka od polskiego marynarza służącego na pancerniku austriackim S.M.S. Arpad, datownik z poczty polowej w Puli gdzie stacjonował pancernik, stempel formacyjny pancernika.


80 PLN
8855

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


40 PLN
8856

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.


25 PLN
8857

1915 kartka nadana z austriackiej poczty polowej nr 118 30.6.15 do Zabierzowa, stempel formacyjny "KOMENDA II-go Pułku I. BRYG. LEG. POLSK.".


100 PLN