The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11729

1939 Camp de Gurs - obóz koncentracyjny we Francji, list z obozu od Polaka wysłany 29.IV do Paryża, w adresie nadawcy Camp de Gurs, Ilot G (L.polonais). Obóz utworzono na początku 1939 roku, przeznaczony był on początkowo dla kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej, członków Brygad Międzynarodowych (w tym Polaków) i uchodźców z Hiszpanii (głównie komunistów) obawiających się represji ze strony gen.Franco; teren obozu podzielono na 13 części nazwanych Ilots, pierwszy transport do niedokończonego jeszcze obozu przybył 4.IV.1939; po wybuchu wojny osadzano w obozie: pospolitych kryminalistów, obcokrajowców z wrogich państw (w tym wielu niemieckich Żydów), komunistów, ale także obywateli krajów wcielonych lub podbitych przez Niemców (Polaków, Austriaków, Czechów); od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców, w październiku 1940 przewieziono do obozu 7.500 Żydów z Niemiec!!! od sierpnia 1942 zaczęto wysyłać Żydów z obozu głównie do Oświęcimia; po rozpoczęciu inwazji alianckiej na Francję w czerwcu 1944 w obozie zaczęto osadzać kolaborantów, zlikwidowano go w 1946 roku; przez obóz przeszło około 64.000 ludzi z wielu krajów, w tym wiele kobiet i dzieci; mroczna karta francuskiej historii z polskim akcentem - Polaków w obozie było niezbyt wielu, a ich listy są niezmiernie rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji J.Falkowskiego.


1 000 PLN
11730

1941 więzienie niemieckie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę do więzienia wysłaną 4.XI z Janowa Lubelskiego, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach podklejona podlepkami); gwarancja.


400 PLN
11731

1941 kartka z obozu koncentracyjnego z Buchenwaldu do Wilkowic na formularzu obozowym, stempel cenzury obozowej.


280 PLN
SOLD
11732

1941 kompletny list z treścią na obozowym listowniku z obozu koncentracyjnego w Buchenwald do Wilkowic na Morawach, stemple cenzury obozowej na jednej ze stron listownika i na kopercie.


380 PLN
SOLD
11733

1942 KL Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - sekretnik wysłany 21.8 z obozu do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "F"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
11734

1942 (?) KL Mauthausen-Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, bardzo rzadka koperta wysłana 5.VIII z obozu do Krakowa, znaczki unieważnione kasownikiem Sankt Georg, dwuwierszowy stempelek cenzury; całość w dobrym stanie zachowania (koperta klejona z prawej strony u dołu); wysoka wycena katalogowa - atrakcyjna cena wywoławcza!!!


400 PLN
11735

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
11736

1942 KL Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, rzadki formularz - podstawowa wersja z dwoma błędami w tekście regulaminu: w drugiej linijce "Se iten" zamiast "Seiten" i w piątej linijce "dn" zamiast "den" dodatkowo z wykreślonym ręcznie tekstem "Pakete jeglichen ...", wysłany 18.12 z Oranienburga do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "D"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
11737

1942 list z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, nadany w agencji pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempelek "Brodersby/ über Kappeln (Schlei)" odciśnięty prawidłowo obok znaku opłaty, który skasowano 3.9 datownikiem urzędu nadrzędnego KAPPELN (SCHLEI); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
11738

1943 Saulgau - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau, funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez podobóz ten przeszło tylko około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 15.11 z obozu do Łodzi; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia), gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
11739

1943 przymusowe roboty w niemieckich firmach, list wysłany 8.5 z fabryki szkła (Rh-e Ziglasfabrik) w Porz am Reihm do Hyżnego; w miejscowości Porz ulokowano również zakłady Aero-Stahl Werke, które produkowały podzespoły dla niemieckich samolotów myśliwskich; gwarancja Falkowski.


120 PLN
11740

1943 Wronki - więzienie niemieckie, list do więzienia wysłany 8.2 z Poznania, w związku z zaostrzonym rygorem otrzymywania korespondencji, przesyłkę po opatrzeniu czerwoną adnotacją "Zurück an Absender Annahme verweigert" (Zwrot, odmówiono przyjęcia) i stosownym ustępem regulaminu wpisanym u dołu ołówkiem "Darf alle 2 Monate Post empfange" (Pocztę można otrzymywać co 2 miesiące) - zwrócono do nadawcy; wśród więźniów Wronek było dużo nieletnich (do lat 18), wysyłano stamtąd transporty do obozów koncentracyjnych głównie: Mauthausen, Gross-Rosen, Auschwitz i Ravensbruck; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
11741

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
11742

1943 kartka od Polaka z Dubna na Ukrainie do obozu pracy przymusowej w kopalni w Niedergeorgenthal na terenach Czechosłowacji.


140 PLN
11743

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa GG, dość rzadka z obiegu, wysłana 27.12 ze Skierniewic do obozu, pisana przez matkę do dzieci.

Fi.Cp10
80 PLN
11744

1944 KL Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, prowizoryczna karta pocztowa wysłana 22.X.44. ze Skierniewic do obozu koncentracyjnego, znaczek jak często przy tego typu przesyłkach zdjęty przez cenzora, jego stempelek z podpisem po lewej, listy do obozu ze względu na zakaz ich przechowywania i warunki życia tam panujące należą do rzadkości; gwarancja Schmutz.


1 000 PLN
11745

1944 Laasphe - huta "Amalia" - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa wysłana 19.12 z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


100 PLN
11746

1944 Frankrurt-Nied - niemiecki kolejowy obóz pracy dla cudzoziemców - "Reichsb. Ausb. Werk", listownik Oflagu IIC Woldenberg (część na odpowiedź) wysłany 25.10 do obozu, stempelek cenzora z numerem 27; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
11747

1944 Eger - niemiecki obóz pracy (W Arbeiterlager), karta pocztowa pisana po polsku wysłana 31.5 z obozu do Francji, stempelek cenzury Wehrmachtu; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
11748

1944 Berlin-Köpenick - niemiecki obóz pracy, karta do obozu wysłana ze szpitala w Dortmundzie, przesłana 28.12 ambulansem nr.0047 relacji Berlin Wilhelmsruh-Gross Schönebeck; minimalnie słabszy stan zachowania.


120 PLN
11749

1944 Arbeitseinsatzlager - niemiecki obóz pracy w miejscowości Friedau (Sławkowo poczta Ostaszewo powiat toruński), karta do obozu wysłana 15.11 z Radomia; polską ludność cywilną zgromadzoną w tym obozie pracy przetrzymywano w części fortów wokół Torunia, latem 1944 w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego więźniowie wykonywali tam prace fortyfikacyjne; gwarancja Falkowski.


150 PLN
11750

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.


40 PLN
11751

1944 "Emslandlager" - karta datowana 24.1, wysłana z oflagu VIC przez Męża Zaufania jeńców polskich do komanda pracy "Arbeit Kommando 23"; formularz ze stempelkiem nadawcy "Vertrauersmann der polnischen Kr.-Gef. Mąż Zaufania jeńcóv polskich M-Stammlager VI/C"; stempelek cenzora nr.39; rzadki walor w idealnym stanie zachowania.

Emslandlager był to niemiecki kompleks obozowy, w którym w miejscowości Bathorn znajdował się Stalag VIC, ze względu na niezwykle ciężkie warunki w nim panujące został on, przez polskie prawodawstwo, ustawowo zaliczony do miejsc odosobnienia "w których warunki przebywania nie różniły się od obozów koncentracyjnych".


300 PLN
11752

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Przemyśla do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
11753

1944 AL Fünfteichen (Miłoszyce) - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen (Rogoźnica) funkcjonujący w okresie 1.XII.1943-21.I.1945, więźniowie tego obozu pracowali w zakładach zbrojeniowych "Bertha Werke" koncernu Kruppa przy produkcji m.in.: haubic 125 mm, luf dział okrętowych, wałów korbowych do silników samolotowych i silników czołgowych; dowód nadania paczki o sygnaturze DPO449 (3.41) wysłanej 18.III z Falenicy do obozu do więźnia o nazwisku Leon Świderski; znaczek unieważniony datownikiem "FALENICA über WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "d"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
11754

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa wysłana 8.1 z firmy Butzke G.m.b.H. w Berlinie do Pruszkowa.


80 PLN
11755

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
11756

1956-1958 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym Buchenwald.


Mi.538, 606-8A, 635-39, 651
30 PLN
11757

1957-1959 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück.


Mi.566-67, 715-19, 720
30 PLN
11758

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
11759

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


40 PLN
11760

1965 Auschwitz-Birkenau - Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), dekoracyjna całość z nalepkami wydanymi z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego, znaczek skasowany kasownikiem okolicznościowym 11.4 w Oświęcimiu "XX LECIE 1945-1965 WYZWOLENIA OBOZU KL-AUSCHWITZ-BIRKENAU WYSTAWA FILATELISTYCZNA NIGDY WIĘCEJ WOJNY".


40 PLN
11761

1980 35. rocznica wyzwolenia Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjny i zagłady (1940-1945), pamiątkowa koperta przedstawiająca św.Maksymiliana Kolbe, który w obozie dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka; franciszkanin ojciec Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem trucizny (fenolu); jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium.


30 PLN