The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9928

1919 przekaz pieniężny z Kalwarii Zebrzydowskiej do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem "PORTO" z Krakowa 1.

Fi.62 Pd28
350 PLN
15330

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.116 Pd1-6
50 PLN
15331

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a Pd1-8
50 PLN
15332

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.117 Pd3-9
50 PLN
15333

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Mikulski.

Fi.D1
60 PLN
15334

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
300 PLN
15335

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
15336

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
15337

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15338

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
15339

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja.

Fi.D3
30 PLN
15340

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15341

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15342

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15343

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15344

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15345

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15346

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
15347

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
15348

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
15349

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
15350

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.49, kasowany na wycinku, gwarancja Mikstein, z oznaczeniem Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15351

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.28, kasowany na wycinku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
15352

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występującym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek (poz.32) na podlepce, pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
800 PLN
15353

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 800 PLN
15354

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.D4I B14
1 200 PLN
15355

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D4I
1 800 PLN
15356

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB i dodatkowo z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
5 000 PLN
15357

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.34 (Fi.6000.-), niespotykanie piękny stan, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D5
Mi.P4 
5 300 PLN
SOLD
15358

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D8
640 PLN
15359

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
750 PLN
15360

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
2 000 PLN
15361

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 49, małe rozerwanie przy dolnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
180 PLN
15362

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
480 PLN
15363

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D9
480 PLN
15364

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9
200 PLN
15365

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72-73, prawy znaczek z błędem "dwukropek", bardzo rzadki błąd o nakładzie zaledwie 60 sztuk, niewielka podlepka między znaczkami, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D9B2
1 500 PLN
15366

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, seria makulaturowych znaczków ciętych.

Fi.D13-21nz
380 PLN
15367

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

Fi.D15
120 PLN
15368

1919 róg obfitości, znaczek z silnym abklaczem.

Fi.D15
50 PLN