Page:
Postage dues
Poz# Features Catalog Description Actual price
15330
Fi.73-80B

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

50 PLN
15331
Fi.73-80B

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

50 PLN
15332
Fi.73-80B

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

50 PLN
15333
Fi.D1

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Korszeń, Mikulski.

60 PLN
15334
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

300 PLN
15335
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

2 400 PLN
15336
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja Korszeń.

25 PLN
15337
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

35 PLN
15338
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
15339
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja Korszeń.

30 PLN
15340
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
15341
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
15342
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
15343
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
15344
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
15345
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
15346
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

35 PLN
15347
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
15348
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
15349
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
15350
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.49, kasowany na wycinku, gwarancja Mikstein, z oznaczeniem Schmutz.

40 PLN
15351
Fi.D3

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.28, kasowany na wycinku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

40 PLN
15352


Fi.D3 B

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występującym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek (poz.32) na podlepce, pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

800 PLN
15353
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

1 800 PLN
15354
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

1 200 PLN
15355
Fi.D4I

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

1 800 PLN
15356
Fi.D4I B
Mi.P11 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB i dodatkowo z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

5 000 PLN
15357
Fi.D5
Mi.P4 

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 20 h. z nadrukiem formą IIA poz.34 (Fi.6000.-), niespotykanie piękny stan, sygnatura SM gwarancja i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

5 300 PLN
SOLD
15358
Fi.D8

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

640 PLN
15359
Fi.D8

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

750 PLN
15360

Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
15361
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 49, małe rozerwanie przy dolnym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN
15362
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 48, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

480 PLN
15363
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

480 PLN
15364
Fi.D9

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
15365
Fi.D9B2

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy z poz. 72-73, prawy znaczek z błędem "dwukropek", bardzo rzadki błąd o nakładzie zaledwie 60 sztuk, niewielka podlepka między znaczkami, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 500 PLN
15366
Fi.D13-21nz

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, seria makulaturowych znaczków ciętych.

380 PLN
15367

Fi.D15

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, czworoblok z silnym abklaczem na odwrocie.

120 PLN
15368
Fi.D15

1919 róg obfitości, znaczek z silnym abklaczem.

50 PLN
15369
Fi.D15

1919 wydanie obiegowe - rogi obfitości, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

30 PLN