The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 88. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15297

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
15298

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
15299

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
15300

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
15301

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
15302

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
15303

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
15304

1920 znaczek makulaturowy drukowany na pomarszczonym papierze.

Fi.U2
25 PLN
15305

1920 list z Ministerstwa Robót Publicznych w Warszawie do Poznania opłacony znaczkami urzędowymi.

Fi.U2, U3
80 PLN
SOLD
15306

1920 znaczek makulaturowy bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.U2MK
30 PLN
15307

1920 cyfry między gwiazdkami, pionowa parka ciętych znaczków urzędowych za 15 f., katalogowane jako próby, piękny stan z pełną oryginalną gumą, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

Fi.U4 P1
270 PLN
SOLD
15308

1920 I wydanie, 25 fen - frankatura pojedyncza, list wysłany 27.3 z Siedlec do Ryk, na odwrocie prowizoryczny datownik odbiorczy RYKI 31.III.20 z wyróżnikiem *a*; słabszy stan zachowania.

Fi.U5
Mi.D5
60 PLN
SOLD
15309

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą, gwarancja i oznaczenie Krawczy.

Fi.U5 MK3
120 PLN
15310

1920 cyfry między gwiazdkami, cięty znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f., katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

Fi.U11 nz (P1)
120 PLN
15311

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
15312

1920 znaczek makulaturowy bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.U12MK
30 PLN
15313

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
25 PLN
15314

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
15315

1938 list urzędowy z Katowic, wirnik propagandowy poczty.

Fi.U19
25 PLN
15316

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
120 PLN
15317

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
160 PLN
15318

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
300 PLN
15319

1945 parki znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21-22nz
40 PLN
SOLD
15320

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
15321

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
15322

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
15323

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
15324

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
15325

1946 parka znaczków z międzypolem.

Fi.U22II
30 PLN
15326

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
40 PLN
15327

1947 urzędowy list polecony z Warszawy do Krakowa.

Fi.U22II
25 PLN
15328

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

Fi.U21I
25 PLN
15329

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN
SOLD