Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
14923Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
14924
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
14925
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN
14926
Fi.3105-3212
Mi.3253-3360

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

90 PLN
SOLD
14927
Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja Korszeń.

60 PLN
14928
Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

25 PLN
14929

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
14930
Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14931
Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14932


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14933


Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

240 PLN
14934

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
14935

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

40 PLN
14936

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

90 PLN
14937


Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

240 PLN
14938


Fi.3105Npt
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

125 PLN
SOLD
14939
Fi.3117 ark.
Mi.3265

1990 70. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, arkusz sprzedażny.

45 PLN
14940

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
14941

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
14942

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN
14943


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
14944


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
14945
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
14946

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

180 PLN
14947

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

180 PLN
14948
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN
14949
Fi.3155
Mi.3303

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
14950
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

350 PLN
14951
Fi.bl.141
Mi.Bl.111

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
14952
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
14953
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

60 PLN
SOLD
14954
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
14955
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

250 PLN
14956
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
14957
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
14958
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
14959
Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

100 PLN
14960
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

120 PLN
14961
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

90 PLN
14962
Fi.3213-3328
Mi.3361-3476

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

240 PLN