The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 88. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9032

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.3404
Mi.3552 
12 PLN
14923

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
14924

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
14925

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
14926

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
90 PLN
SOLD
14927

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
60 PLN
14928

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
14929

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
14930

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
120 PLN
14931

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
120 PLN
14932

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
14933

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246
240 PLN
14934

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
14935

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
40 PLN
14936

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
90 PLN
14937

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
240 PLN
14938

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npt
Mi.3253
125 PLN
SOLD
14939

1990 70. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, arkusz sprzedażny.

Fi.3117 ark.
Mi.3265
45 PLN
14940

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
14941

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
14942

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
14943

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
14944

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
14945

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
14946

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
180 PLN
14947

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269
180 PLN
14948

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
14949

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3155
Mi.3303
30 PLN
14950

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
350 PLN
14951

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
14952

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
14953

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
60 PLN
SOLD
14954

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
14955

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
250 PLN
14956

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
14957

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
14958

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
14959

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114
100 PLN
14960

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
14961

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
90 PLN