The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 88. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12281

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
12282

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.12 z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji będąca również prekursorem znaków pocztowych GG; nieco słabszy stan zachowania.


200 PLN
12283

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz o sygnaturze "57 63/1939" wysłany 8.XI do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem, dwa stempelki: "Belligerant interne"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
12284

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
12285

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
12286

1939 Internowanie na Węgrzech, widokówka datowana 27.X wysłany z obozu Hidasnemeti w miejscowości Kassa do Rozwadowa, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelek "BELLIGERANT INTERNE"; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
12287

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych (Fi.200.-), dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Geuensee do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
100 PLN
12288

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków (Fi.200.-), dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
100 PLN
12289

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych, wysłana z obozu do Lucerny, stempelek cenzora 357; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2
200 PLN
12290

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Scheuren.

Fi.2, FP5
150 PLN
12291

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
150 PLN
12292

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
12293

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.2 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora nr.2; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN
12294

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
12295

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny rozsyłany w II połowie 1940 roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy fioletowy stempelek informacyjny "Listy pisać krótko i wyraźnie"; stempelek cenzora nr.47.


80 PLN
12296

1940 Stalag XVIIA - wczesny rodzaj formularza dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzora nr.104; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


250 PLN
12297

1940 Oflag XIA - zdjęcie w formie pocztówki, wysłane 27.IV z obozu do Lublina.


50 PLN
12298

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


100 PLN
12299

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna i stempelek "ELLENÖRIZVE", cenzury węgierskie i niemieckie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
12300

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


80 PLN
12301

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "Ellenorizve !", "DIJMENTES" i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
12302

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


120 PLN
12303

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.


30 PLN
12304

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.


70 PLN
12305

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 135x86 mm przedstawiające choinkę, wysłane 18.1 z obozu do miejscowości Biała; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora, dodatkowy stempelek informacyjny "Deutlicher schreiben! Czytelnie pisać!"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
12306

1940 Oflag IIB Arnswalde, "Gdy zmrok zapada" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 17.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
12307

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 2.1.40 do Lwowa, stempel cenzury węgierskiej.


60 PLN
12308

1940 kartka od Polaka internowanego z obozu w Targoviste w Rumunii 22.3.40 do Sanoka.


100 PLN
12309

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Bukareszcie 15.4. na formularzu rumuńskiego Czerwonego Krzyża do Krakowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


120 PLN
12310

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 30.6.40 do Kielc, liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej.


60 PLN
12311

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Miscolc 14.5.40 do Przemyśla, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
12312

1940 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Wiłkomierzu 24.2.40 do Żnina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


140 PLN
12313

1940 kartka przez Czerwony Krzyż od rodziny z Wólki Lubelskiej 8.3.40 do jeńca wojennego Kazimierza Skrzypka do Równego Wołyńskiego, pod Równem ulokowano szereg obozów NKWD rozlokowanych wzdłuż budowanej w morderczym tempie drogi strategicznej Nowogród Wołyński–Lwów, sądząc po marnym stanie kartki mogła dotrzeć do adresata i być przechowywana w trudnych warunkach.


200 PLN
12314

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 4.02.40 do Przeworska, stempel obozu.


50 PLN
12315

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 15.01.40 do Przeworska, stempel obozu.


40 PLN
12316

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 30.01.40 do Przeworska, stempel obozu.


40 PLN
12317

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Selyp 20.07.40 do Krakowa, liczne stemple cenzury.


60 PLN
12318

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii w miejscowości Targu do Gniezna, stemple niemieckiej cenzury wojskowej i Czerwonego Krzyża.


90 PLN
12319

1940 PAWLISZCZEW BOR, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, który był więziony w Kozielsku - jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; korespondencja wysłana na adres obozu w Kozielsku - już po wymordowaniu jeńców przez sowietów, została zwrócona, a ponieważ garstkę (112 oficerów) ocalałych z zagłady w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku przeniesiono do obozu w Pawliszczew Borze, rodzina miała nadzieję, że znajdzie go w tym właśnie obozie; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy; polecona karta pocztowa wysłana 30.VIII z Warszawy do obozu jenieckiego w miejscowości Pawliszczew Bor, przejściowy datownik Moskwa 8.9 i odbiorczy ЩЕЛКАНОВОСМОЛ.ЮХНОВСК. (Szczelkanowo Smol.Juchnow.) 10.9 (w Pawliszczew Borze nie było urzędu pocztowego); tu zapewne opatrzono przesyłkę adnotacją "Retur" i odesłano do Moskwy 25.11, gdzie odciśnięto stempel "RETOUR Inconnu" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone; pozostałe były niszczone (3.VII.1940 w Starobielsku NKWD zniszczyło 4308 sztuk); wiele cech obiegu, w tym stempelki cenzury niemieckiej; według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o Pawliszczew Bor, to pomijając korespondencję adresowaną na skrytkę pocztową w Moskwie, dotychczas ujawnione zostały tylko dwie pocztówki adresowane do tego obozu"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.


4 800 PLN
12320

1940 kartka od internowanego Polaka z Wilna do Poznania.


80 PLN