The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 88. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11195

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
11196

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
11197

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P224 
20 PLN
11198

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
100 PLN
11199

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
11200

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.VII z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
11201

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
11202

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.


15 PLN
11203

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


50 PLN
11204

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.


35 PLN
11205

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


15 PLN
11206

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków kasowanych luzem i na wycinkach, różne kombinacje: radzieckie znaczki z polskim i radzieckim datownikiem Przemyśla, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa, radziecki znaczek z datownikiem Brześć nad Bugiem, radziecki znaczek z polskim datownikiem Rubieżewicze, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Bolechów i Nowogródek, polski znaczek z radzieckim datownikiem 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


200 PLN
SOLD
11207

1939 list lotniczy z Boliwii do Przemyśla okupowanego przez Związek Radziecki, w adresie dopisek "RUSIA?", na odwrocie stempel tranzytowy z Moskwy.


30 PLN
11208

1939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.


80 PLN
11209

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
11210

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp7
320 PLN
11211

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
11212

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
11213

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
11214

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
11215

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
11216

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
11218

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
11219

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
11220

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


40 PLN
11221

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


35 PLN
11222

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


50 PLN
11223

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


25 PLN
11224

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.


20 PLN
11225

1940 zestaw wycinków z Opatowa.


10 PLN
11226

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
11227

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


15 PLN
11228

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN
11229

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.


30 PLN
11230

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.


20 PLN
11231

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.


25 PLN
11232

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.


25 PLN
11233

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.


20 PLN
11234

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.


20 PLN
11235

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.


25 PLN