The auctions ends in:

Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
11195

Mi.469

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).

20 PLN
11196

Mi.487

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.

80 PLN
11197

Mi.P224 

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).

20 PLN
11198

Mi.519

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.

100 PLN
11199

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
11200

Mi.PP127 C29/02 

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.VII z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.

120 PLN
11201

Mi.513 

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.

60 PLN
11202

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.

15 PLN
11203

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.

50 PLN
11204

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN
11205

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.

15 PLN
11206


1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków kasowanych luzem i na wycinkach, różne kombinacje: radzieckie znaczki z polskim i radzieckim datownikiem Przemyśla, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa, radziecki znaczek z datownikiem Brześć nad Bugiem, radziecki znaczek z polskim datownikiem Rubieżewicze, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Bolechów i Nowogródek, polski znaczek z radzieckim datownikiem 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

200 PLN
SOLD
11207

1939 list lotniczy z Boliwii do Przemyśla okupowanego przez Związek Radziecki, w adresie dopisek "RUSIA?", na odwrocie stempel tranzytowy z Moskwy.

30 PLN
11208

1939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.

80 PLN
11209
Fi.AnL27-29
Mi.443-45

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

40 PLN
11210
Fi.AnLCp7

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

320 PLN
11211
Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

120 PLN
11212
Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

40 PLN
11213
Fi.AnN8
Mi.519

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

400 PLN
11214

Mi.1-41

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).

150 PLN
11215

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
11216

Mi.515

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
11218

Mi.747, 512, 518

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy na odwrocie.

60 PLN
11219

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

50 PLN
11220

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.

40 PLN
11221

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.

35 PLN
11222


1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.

50 PLN
11223

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.

25 PLN
11224

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.

20 PLN
11225

1940 zestaw wycinków z Opatowa.

10 PLN
11226

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.

20 PLN
11227

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.

15 PLN
11228

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.

15 PLN
11229

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.

30 PLN
11230

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.

20 PLN
11231

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.

25 PLN
11232

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.

25 PLN
11233

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.

20 PLN
11234

1940 list z Modrzejowa do Sosnowca, koperta ślady po złożeniu.

20 PLN
11235

1940-1 zestaw wycinków z Popowa i Kłobucka.

25 PLN