The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11166

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
50 PLN
11167

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
11168

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony (opłata niezgodna z taryfą) nadany 31.III.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie i na odwrocie stempelek cenzury brytyjskiej P.94; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

Fi.A, B, H338
Mi.360, 361, 367
200 PLN
11169

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
SOLD
11170

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na liście poleconym nadanym w agencji pokładowej nr.12 Polskiej Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP "Burza", wysłanym 31.III.1942 do Edynburga; znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, czerwony stempel cenzury angielskiej P94; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-367 
150 PLN
11171

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
320 PLN
11172

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty w pięknym stanie na dwóch stronach albumowych.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
260 PLN
SOLD
11173

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
SOLD
11174

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
11175

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony nadany 14.VII.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowo-niebieski stempelek polecenia, na odwrocie ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94 i datownik odbiorczy Longniddry z 17.VII, list dosłany do Stirling; walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowany Lechosław Plewka, gwarancja Schmutz.

Fi.C338, E338
Mi.362, 364
800 PLN
11176

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA WOJENNA W W.BRYTANII ORP.ORZEŁ, niekatalogowana cięta próba znaczka za 1,50 zł. w kolorze brązowoczerwonym - wersja 2 - rysunek poprawiony z wyraźnie zaznaczonymi oknami; pochodzi z dokumentu w postaci kartonika z pieczątką "Polskiego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Sekcji Pocztowej" - lekkie ślady naklejenia na odwrocie; unikalna dokumentacja przygotowania do druku znaczka ze słynnym okrętem podwodnym, gwarancja Schmutz.

Fi.H 338 P1
1 700 PLN
SOLD
11177

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowa nalepka poczty polowej skasowana 17.XII datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
80 PLN
11178

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony z Ministerstwa Finansów nadany 24.IX w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", przesyłkę przeadresowano i dosłano; znaczek unieważniony metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, zalepka i stempelek cenzury, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo złożona); gwarancja.

Fi.G338
500 PLN
11179

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
65 PLN
SOLD
11180

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie skasowana 1.XI w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 na krążowniku ORP "Dragon" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane gumowym datownikiem typu III; agencja funkcjonowała zaledwie 8 miesięcy (1.XI.1943-8.VII.1944) do czasu zatopienia okrętu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
150 PLN
11181

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na liście poleconym nadanym 1.XII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA", stempelek cenzury brytyjskiej; kasownik odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" z dnia 11.XI; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.I-O338
Mi.368-75 
250 PLN
11182

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, fotograficzny projekt niedoszłego do realizacji znaczka za 80 gr., wersja pierwsza - WOJSKO POLSKIE W Z.S.R.R. 1941/42; przedstawia grupę żołnierzy z Armii Andersa na Wschodzie na tle ośnieżonego krajobrazu, z projektu tego przygotowano próbę w kolorze zielonym (rytowana prawdopodobnie przez E.Dawsona), ale projekt został porzucony po odkryciu w kwietniu 1943 grobów katyńskich i wywołanym na tym tle kryzysie dyplomatycznym; autora Artura Horowicza poproszono o przygotowanie nowego projektu - WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE, oferowany projekt jest fotograficzną reprodukcją rysunku wykonanego farbą wodną, fotopinia L.Schmutz.

Fi.M338E
1 010 PLN
SOLD
11183

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami- WOJSKO POLSKIE W LIBII 1941/1942, niekatalogowana próba z pramatrycy znaczka za 75 gr. w kolorze fioletowym; ze względu na perturbacje ze znaczkiem WOJSKO POLSKIE W Z.S.R.R. (zastąpiony przez WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE) zmieniono format na mały projektu KRAJ WALCZY (sabotaż na kolei) i przygotowano w dużym formacie dwa nowe projekty Artura Horowicza, w tym powyższy rytowany przez E.Dawsona, smuga farby mogła zostać uczyniona umyślnie, gdyż drukarz mógł ją potraktować jako makulaturę, skośna kreska na górze to odcisk krawędzi pramatrycy, atest L.Schmutz.

Fi.Ł338 P
3 000 PLN
SOLD
11184

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
600 PLN
SOLD
11185

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list nadany 3.V w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.5 na statku pasażerskim M/S "Sobieski", znaczek unieważniony metalowym datownikiem typu I, czarny stempelek polecenia, dodatkowo na froncie i odwrocie pieczęć z orłem POLSKA MARYNARKA HANDLOWA AGENCJA POCZTOWA; czerwona parafka cenzora, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.L338
Mi.371 
1 800 PLN
11186

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na kopercie 3.III.1945 w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).

Fi.P-T338
Mi.376-79
320 PLN
11187

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
11188

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
11189

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
11190

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
11191

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, prawidłowo opłacony list polecony z Sekcji Pocztowej Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi do Nowego Jorku, nadany w pierwszym dniu obiegu - 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek unieważniony metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia, na odwrocie datowniki odbiorcze; doskonały stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
150 PLN
11192

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
60 PLN
11193

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, marginesowy znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
SOLD
11194

1975 XXX-lecie Stowarzyszenia Polskiej Marynarki Wojennej, Światowy Zjazd Marynarzy w Londynie, koperta z pamiątkową winietą przedstawiający znaczek (H338) wydania emigracyjnego.


20 PLN