The auctions ends in:

Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
11064
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
11065
Fi.1
Mi.1b ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

20 PLN
11066
Fi.1+1I B2

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

80 PLN
11067
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
11068


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN
11069
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN
SOLD
11070
Fi.1-13

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN
11071
Fi.1-14

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.4 gwarancja Schmutz.

100 PLN
11072

Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

15 PLN
11073
Fi.2
Mi.2 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

20 PLN
11074
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
11075
Fi.2

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN
11076
Fi.2I

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
11077
Fi.3, 4

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

30 PLN
11078
Fi.3a B1
Mi.3aI 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

40 PLN
11079
Fi.4, Cs4II

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

300 PLN
11080
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.600.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

450 PLN
11081
Fi.5
Mi.5 ZW 

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

20 PLN
11082
Fi.5

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

30 PLN
11083

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
11084
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN
11085
Fi.6 t.I

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

400 PLN
11086

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

15 PLN
11087
Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

25 PLN
11088
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

450 PLN
11089
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
11090
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
11091
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

450 PLN
11092
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN
11093
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

350 PLN
11094
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

25 PLN
11095
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

300 PLN
11096

Fi.11 Np

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

80 PLN
11097
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN
11098
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

300 PLN
11099

Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

100 PLN
11100
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

300 PLN
11101
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

150 PLN
11102
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

150 PLN
11103
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

220 PLN