The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11064

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
11065

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
11066

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1I B2
80 PLN
11067

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
11068

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
11069

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
SOLD
11070

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
90 PLN
11071

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.4 gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
100 PLN
11072

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
15 PLN
11073

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.2
Mi.2 ZW 
20 PLN
11074

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
11075

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

Fi.2
40 PLN
11076

1920 Śląsk Cieszyński, pasek 3 znaczków za 10 f na liście wysłanym z miejscowości Strumień do Kołomyi, znaczki 27.V skasowane datownikiem STRUMIEŃ SCHWARZWASSER BZ.BIELITZ; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2I
400 PLN
11077

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
11078

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
11079

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

Fi.4, Cs4II
300 PLN
11080

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.600.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
450 PLN
11081

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.5
Mi.5 ZW 
20 PLN
11082

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

Fi.5
30 PLN
11083

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
11084

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
11085

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

Fi.6 t.I
400 PLN
11086

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
15 PLN
11087

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
25 PLN
11088

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
450 PLN
11089

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
11090

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
11091

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
450 PLN
11092

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
11093

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
350 PLN
11094

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
25 PLN
11095

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
300 PLN
11096

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 10/20 f. z podwójnym nadrukiem, mocno przesuniętym i obróconym, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.11 Np
80 PLN
11097

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
11098

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
300 PLN
11099

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
100 PLN
11100

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
300 PLN
11101

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
150 PLN
11102

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
150 PLN
11103

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
220 PLN