Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
10986
Fi.1, 2, 4, 5

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki za 10, 20, 50 f. i 1 mk. (Fi.7400.-) w bardzo ładnym stanie, ładny stan zachowania, sygnatura Rachmanow, firmowa Reval, J; ZAF Katowice; gwarancja Gryżewski, Krawczyk, Ćwiertnia, Mikstein.

6 000 PLN
10987
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN
10988

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 000 PLN
10989
Fi.1ax

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 200 PLN
10990
Fi.2ay

1919 Polska Agencja Pocztowej w Odessie, znaczek za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
10991
Fi.13-25

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

5 200 PLN
10992
Fi.26-32
Mi.I-VII

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

200 PLN
10993
Fi.Ca2, D20, D21

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

1 500 PLN
10994
Fi.1 B

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 1 gr., prawy z błędem nadruku "ścięte od góry P i O w PORT", gwarancja Krawczyk.

150 PLN
10995
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

800 PLN
10996
Fi.1-35
Mi.1-37

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

2 000 PLN
10997
Fi.3

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

50 PLN
10998
Fi.4

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja Korszeń.

250 PLN
10999
Fi.12a-14a
Mi.12-14

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11000
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
11001
Fi.12x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
11002
Fi.14x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11003
Fi.16a
Mi.19b

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

300 PLN
11004

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro, Fi.4000.-); unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych (sześć dolnych znaczków zilustrowano i opisano stempelek jako rzadki w artykule Piotra Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 8/2016); częściej spotykane są wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO, okrągłymi pieczęciami MINISTERSTWO SKARBU - PZG, Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownikiem GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; czworoblok w rzadkim kolorze jasnożółtobrązowym gwarancja i opis Schmutz, WZÓR gwarancja i fotoatest Krawczyk.

10 000 PLN
11005
Fi.13b
Mi.16 

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Kielc; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyszczerbionym dolnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

160 PLN
SOLD
11006
Fi.14
Mi.17 

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 16.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bralin; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z całkowicie wyłamanym górnym mostkiem; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

160 PLN
SOLD
11007
Fi.209II
Mi.237II

1928 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka przesłana 18.VIII do Sosnowca ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy SOSNOWIEC 1 z 19.VIII, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
11008
Fi.9, 19

1929 Port Gdańsk, firmowy list polecony z Gdańska 8.X.29 do Radomia, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN
SOLD
11009
Fi.16
Mi.19 

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

200 PLN
11010
Fi.16

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

50 PLN
11011
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN
11012
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
11013
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

50 PLN
11014
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN
11015
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN
11016
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN
11017
Fi.93i

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" za 2 gr z przedrukiem i polskich znaczków bez przedruku (wydania lotniczego) za 2 i 5 gr, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Katowice, znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL. GDAŃSK 1", dodatkowy stempel okolicznościowy lotu "OTWARCIE Linji Lotniczej KATOWICE - POZNAŃ - BYDGOSZCZ - GDAŃSK 1.VI.1929 I lot Gdańsk Katowice"; na odwrocie datownik odbiorczy KATOWICE URZĄD P.; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN
11018

1929 Port Gdańsk, PRZESYŁKA SŁUŻBOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, list z Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku wysłany 19.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; okrągła pieczęć urzędowa z godłem DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH w GDAŃSKU, stempelek "Sprawa służbowa wolna od opłaty pocztowej", datownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; słabo odbity stempelek polecenia z automatycznym numeratorem zakreślony czerwoną kredką z dopisaną literą R i numerem przesyłki; koperta firmwa z sygnaturą "XIII. 14. b"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
11019
Fi.17, 18
Mi.20, 21 

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN
11020
Fi.21

1930 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

40 PLN
11021

Fi.26Np

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z podwójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Korszeń.

6 000 PLN
11022

Fi.26Npt

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z potrójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka na lewym marginesie, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Klein.

10 000 PLN
11023
Fi.11, 17
Mi.11, 20 

1932 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 7.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; w związku z niedokładnym adresem odbiorcy list po opatrzeniu na odwrocie adnotacją: "Istnieją dwa Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, datownik odbiorczy 10.IV; koperta firmowa "AMADA Danzig-Schellmühl" nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

225 PLN
SOLD
11024
Fi.226
Mi.245

1932 Port Gdańsk, polski znaczek opłaty za 20 gr (60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego) bez przedruku użyty w Gdańsku, skasowany 27 VII datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK 2"; znaczek z niewielkim ubytkiem na papieru na froncie.

50 PLN
11025
Fi.Cp51

1932 Port Gdańsk, AMBULANS NR.15 relacji GDYNIA-WARSZAWA, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; karta pocztowa z miejscowości Cisowa przesłana 6.XI ambulansem do Grudziądza, czytelnie odciśnięty datownik z wyróżnikiem "c"; w książce K.Morawskiego "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" brak reprodukcji tego datownika, a autor posiadał jedynie fragmenty datownika na luźnych znaczkach; w niemieckim katalogu Wolffa również nieopisany!!! podobny datownik ambulansu Gdynia-Poznań tamże wysoko wyceniony (250.- pkt.); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta - archiwizowana); gwarancja Krawczyk

400 PLN