The auction will start on 19.04.2024

Auction 87. Autographs

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8131

1940 Wojciech Kossak - słynny polski malarz batalista przełomu XIX/XX wieku, karta pocztowa wysłana 27.IX przez artystę z Krakowa do swojego prawnika w Warszawie, autografy na obu stronach przesyłki.

Fi.Cp3II
700 PLN
SOLD
8132

1964 trzeci zespołowy lot kosmiczny, czysty bloczek z autografem kosmonauty Borysa Jegorowa.

Fi.bl.44
Mi.Bl.35
100 PLN
SOLD
8133

1978 Mirosław Hermaszewski - autograf pierwszego i jak dotąd jedynego polskiego kosmonauty złożony na kopercie FDC, na odwrocie kontrasygnata potwierdzająca prawdziwość podpisu z pieczątką "Własnoręczność podpisu Ob.Mirosław Hermaszewskiego stwierdzam Naczelnik Wydziału Irena Zielińska".

Fi.2416-17
Mi.2563-64
200 PLN
8134

1995 XI Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych w Warszawie - koperta FDC z autografami kosmonautów: Mirosława Hermaszewskiego, Piotra Klimuka i Aleksieja Leonowa - uczestnika lotu Sojuz-Apollo.


200 PLN
SOLD