The auction will start on 19.04.2024

Auction 87. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
73

1826 list składany z Graudenz (Grudziądz).


40 PLN
74

1830 około, obwoluta listu z Brieg (Brzeg).


40 PLN
75

1836 pokwitowanie poczty pruskiej z Ohlau (Oława).


30 PLN
76

1836 obwoluta listu z Poznania do Bydgoszczy.


60 PLN
77

1837 pokwitowanie poczty pruskiej z Neustadt (Wejherowo).


30 PLN
78

1840 obwoluta listu z Osche (Osie) do Schwetz (Świecie).


100 PLN
79

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
80

1850 obwoluta listu z Flatow (Złotów) do Marienwerder (Kwidzyna).


40 PLN
81

1851 PIERWSZY GAZETOWY ZNACZEK ŚWIATA - słynny niebieski "Merkury" na kompletnej gazecie!!! znaczek o nominale 0,6 Kr w typie II używany wyłącznie do opłacania wysyłki prasy i broszur, egzemplarz z dolnym marginesem na opasce naklejonej na krakowski "CZAS" z dnia 17.VIII.1856, wysłany do magistratu w Nowym Sączu, walor obecnie nieczęsto spotykany w dobrym stanie zachowania (Fi.1125.-).


Mi.6II 
500 PLN
82

1851 obwoluta listu poleconego z Gurczno (dzisiaj Górzno) do Kwidzyna.


50 PLN
83

1854 obwoluta listu z Strasburga (Brodnicy) do Marienwerder (Kwidzyna).


40 PLN
84

1855 ŁOBEZ, przesyłka polecona - pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).


Mi.U11aA, 4 
600 PLN
85

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
86

1855 obwoluta listu z Stargardu do Szczecina.


60 PLN
87

1856 I wydanie Austrii - 3 kr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19/9 z Bielska do Węgierskiej Górki ofrankowany ładnie ciętym znaczkiem z błędem: górna ramka z prawej strony niedobita, unieważniony kasownikiem BIELITZ z ozdobnikiem; na odwrocie stempel pośredni Żywiec (SEYBUSCH) z ozdobnikiem; dodatkowo niebieski stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.3X 
500 PLN
88

1856 obwoluta listu z Ober Glogau (Głogówek) do Neustadt.


Mi.5
250 PLN
89

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".


Mi.6a
120 PLN
90

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
91

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
92

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
93

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
94

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy.


130 PLN
95

1864 austriacki znaczek gazetowy za 1,05 Kr wydania z 1861 użyty do opłaty druku, skasowany dwuwierszowym stemplem Pilzno 4.MAR,; rzadko spotykany sposób użycia znaczków gazetowych, wysoka wycena katalogowa (Fi.1375.-); dobry stan zachowania.


Mi.23 
400 PLN
96

1865 lub po, austriacka całostka - koperta za 15 kr na papierze ze znakiem wodnym, wysłana 15/6 z Krakowa do Wiednia; na odwrocie kasowniki odbiorcze: Wien i Neubau; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U35 
100 PLN
97

1866 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, pruska koperta formatu 147,5 x 84,5 mm, gumowanie o większej długości, znak opłaty za 2 Silb.Gr. w kolorze błękitu pruskiego, wysłana 22.5 z Berlina do Szczecina, kasownik odbiorczy "BESTELLUNG No1" na odwrocie.


Mi.U27Ab 
60 PLN
98

1867 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, VI wydanie Austrii - 10 kr "grober druck" - frankatura wielokrotna, dwa znaczki na liście wysłanym 22 OCT z Wiednia do Warszawy adresowanym do Hipolita Wawelberga, znaczki co rzadkie unieważnione kasownikiem w kolorze niebieskim; czarny stempelek "Franco" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; na odwrocie czerwony okrągły rosyjsko-polski kasownik odbiorczy typu IXA z 24.X; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


Mi.38I
320 PLN
99

1870 około obwoluta urzędowego listu poleconego z Pelplina do Lautenburga (Lidzbark).


50 PLN
100

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
101

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za ½ grosza, wysłany 30 12 z miejscowości Kędzierzyn-Koźle do Kobylic (Kobelwitz), jednoobrączkowy datownik nadawczy COSEL, przesyłki nie doręczono i 2/1 została zwrócona do nadawcy; na odwrocie stempelki nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D3 
100 PLN
102

1872 I wydanie Niemiec - ½ Gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.6 z miejscowości Sępólno Krajeńskie do Lutowa (Gr.Lutau), prawdopodobnie urzędnik pocztowy wycinał znaczek z oddzielonego wcześniej z arkusza pionowego paska znaczków, a ponieważ zrobił to niezbyt dokładnie stąd na górze "nadmiar" ząbków, a na dole ich "niedobór"; znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem ZEMPELBURG, na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; przesyłkę zwrócono do nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.14 
120 PLN
103

1872 kartka ze Lwowa do Czortkowa.


60 PLN
104

1873 list z Goerbersdorf (Sokołowsko) do Krakowa.


70 PLN
105

1873 obwoluta listu z Marienwerder (Kwidzyn) do Christburg (Dzierzgoń).


25 PLN
106

1873 składany list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Grudziądza.


60 PLN
107

1873 kartka z Krakowa Dworzec na Morawy.


15 PLN
108

1874 obwoluta listu z Stuhm (Sztum) do Christburga (Dzierzgoń).


50 PLN
109

1878 Królestwo Polskie, karta pocztowa za 4 kop wysłana 13.X z Łodzi do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem z ozdobnikiem, datownik odbiorczy WARSZAWA 5 EKSPEDYCJA (ВАРШАВА 5.ЭКСПEД.) z tego samego dnia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P4
150 PLN
110

1878 list z Krakowa do Wiednia, stempel Kraków Dworzec wieczór.


80 PLN
111

1878 składany list z Marienwerder (Kwidzyn) do Conitz (Chojnice).


60 PLN
112

1881 potwierdzenie pocztowe z Hohenstein (Pszczółki) do Gdańska.


Mi.41, 42
40 PLN