The auction will start on 19.04.2024

Auction 87. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3610

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, blok sprzedawany przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, w zasadzie znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.1
1 000 PLN
3618

1943 święto artylerii, gwarancja Schmutz.

Fi.2
200 PLN
3619

1943 całostka ze złamanym rogiem.

Fi.Cp.8yII
30 PLN
3620

1943 Święto Artylerii, bardzo rzadka całostka na papierze żółtawym szorstkim o nakładzie zaledwie 31 sztuk z obiegu pocztowego, bardzo dobry stan, fotoatest Szymczak.

Fi.Cp1ay
3 000 PLN
3621

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze zielonym, karta pocztowa na kartonie żółtawym szorstkim wydrukowana w niewielkim nakładzie 200 sztuk; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3y
600 PLN
3622

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), datowana 9.IV, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu; rzadki walor (sporządzono 676 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp6x2A
300 PLN
3623

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
100 PLN
3624

1943 karta świąteczna za 20 f o oliwkowym znaku opłaty z ilustracją Anioł z lutnią autorstwa Antoniego Czerniewskiego wysłana 23.XII, co wyjątkowo rzadkie - ilustrację artystycznie podbarwiono akwarelami; niespotykany, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie delikatnie zgięta); gwarancja.

Fi.Cp11
1 200 PLN
3625

1943 „Pocztylion na koniu”; projekt nie wprowadzonego do obiegu znaczka za 30 f. w kolorze pomarańczowym na stronie tytułowej II wydania Katalogu wydawnictw poczt wewnętrznych Oficerskich Obozów II/D i II/E; to trzecia z zaprojektowanych wartości I wydania znaczków poczty wewnątrzobozowej, wszystkie projektował i rytował Romuald Nowicki; wartość 10 f. wzór „Gołąb” – wykorzystana jako znaczek nr.1 i znak opłaty w kartach pocztowych, znana jest z kilku próbnych odbitek w odmiennych od definitywnej barwach, wartość 20 f. wzór „Żaglowiec” znana jest z odbitek próbnych projektu wklejonych na stronę tytułową I wydania Katalogu autorstwa Z.Włodarskiego, wartość 30 f. wzór „Pocztylion na koniu” znana jest z barwnych odbitek na stronie tytułowej II nakładu tego Katalogu; w miarę pojawiania się nowych wydań znaczków, bloków i kart pojawiały się nowe wydania Katalogu, a stare wydania były (niekiedy ręcznie) uzupełniane o kolejne strony; w ciągu ostatniego roku na naszej aukcji sprzedano katalog z I nakładu - nieco pocięty, ale z nanoszonymi na bieżąco w obozie uzupełnieniami (za 6000 zł), tzw. mały katalog - bez ilustracji kart i z nieco skróconą treścią (za 1827 zł); oferowany Katalog z II nakładu, wydany w nakładzie 35 sztuk, zawiera 20 odbitek z unieważnionych matryc znaków opłaty, 7 odbitek ilustracji kart pocztowych, wzory stempli, stosowanych nadruków i napisów; wszystko zachowane w idealnym stanie na 20 stronach tak jak w dniu wydania; egzemplarz ma numer 25 (miały numery od 16 do 50); zachowały się nieliczne egzemplarze z odbitym na stronie tytułowej oryginalnym projektem znaczka; w Katalogu Poczt Obozowych wybitnego znawcy tego tematu Manfreda G.Hebera "Pocztylion na koniu" jest skatalogowany jako próba niewydajnego wzoru 00.2.


3 400 PLN
SOLD
3626

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.4)
300 PLN
3627

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, blok pognieciony na marginesie, liczony jako czysty znaczek i tak zagwarantowany, sam znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja.

Fi.(bl.2)
170 PLN
3628

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
3629

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, (nakład 100 szt.), skasowany 18.VII na całostce "gołąbek" ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania (nieznaczne przebarwienia); gwarancja i opis.

Fi.4bx1A, Cp5x2
800 PLN
3630

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
3631

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz,.

Fi.12-14
300 PLN
3632

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
3633

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
3634

1944 Święto Żołnierza - Husarz, parka znaczków na wycinku z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu i stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4", przyjemna namiastka najdroższego bloku obozowego, gwarancja.

Fi.16
250 PLN
3635

1944 Święto Żołnierza - husarz, znaczek kasowany stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4" na wycinku; 1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Øivinda Bøhna z Norwegii; gwarancja Krawczyk.

Fi.16, bl.7
280 PLN
3636

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
3637

1944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.17-21
70 PLN
3638

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty pocztowe były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wskutek wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach opiewających na walutę niemiecką - w walucie obozowej 1Piast=100gr, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa z pełną treścią wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 10 fen (20 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową do 10 słów; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.18
400 PLN
3639

1944 herby, luzak z serii.

Fi.21
10 PLN
3640

1944 herby miast, luzak z serii.

Fi.21
10 PLN
3641

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
3642

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
3643

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
3644

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, marginesowy znaczek za 25 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.25
30 PLN
3645

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, parka kasowanych znaczków za 25 gr. na wycinku, gwarancja.

Fi.25
120 PLN
3646

1944 Powstanie Wielkopolskie, kasowany znaczek za 20 gr., lekka podlepka, gwarancja.

Fi.28
40 PLN
3647

1944 karta obiegowa o nominale 20 f. na kartonie różowym, wydrukowana w nakładzie 481 sztuk, oferowany egzemplarz - przygotowany dla potrzeb Działu ogłoszeń obozowego sklepu komisowego - został skasowany grzecznościowo 24.VI stemplem z okolicznościową nakładką z okazji Dni Morza; ładnie prezentujący się walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie w dwóch miejscach nieznaczne ubytki powierzchni papieru); gwarancja.

Fi.Cp10z
250 PLN
3648

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o brunatnym znaku opłaty (niewielki nakład - 400 sztuk) wysłana 24.V, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp14
300 PLN
3649

1944 Syrena - karta obozu IIE z brązowawoczerwonym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze sztywnym, grubym typu brystol, bez napisu POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIy (nakład 1149 szt.); bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.Cp17I
300 PLN
3650

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze żółtawobrązowym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 55x90mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.II.(lub III).zu; datowana 13.5 wysłana 20.V; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp18y
250 PLN
3651

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp19
150 PLN
3652

1944 Dni Morza, karta pocztowa skasowana 24.VI datownikiem i dodatkowo stemplem okolicznościowym "DNI MORZA";

Rok Olimpijski, całostka o brunatnoczerwonym znaku opłaty na kartonie szarym gładkim o wymiarach 100x75 mm, ostemplowana grzecznościowa 1.IX;

Warszawa walczy, całostka ostemplowana grzecznościowo 27.XII; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Øivinda Bøhna z Norwegii; gwarancja.

Fi.Cp19, Cp20y, CP21
500 PLN
3653

1944 Rok Olimpijski, całostka o czerwonym znaku opłaty na kartonie białym gładkim o wymiarach 94x70 mm, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp20x
800 PLN
3654

1944 Warszawa walczy, całostka czysta; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp21
80 PLN
3655

1944 Warszawa walczy, całostka.

Fi.Cp21
25 PLN
3656

1944 całostka z obiegu obozowego, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp22
120 PLN