The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 85. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27853

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9IB1
Mi.15I
100 PLN
27854

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", druk na zagięciu arkusza - nie w pełni odbita cyfra 5 i litera P w Poczta na narożnym znaczku (pozostałe fragmenty niedobitej formy znajdują się na rewersie marginesu nad prawym znaczkiem), bardzo ciekawe, gwarancja Berbeka.

Fi.9IB1
Mi.15I 
350 PLN
27855

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "wąski odstęp między trzecią i czwartą kreską", rzadkie, gwarancja Ryblewski.

Fi.9II B14
Mi.15II
7 500 PLN
27856

1918 wydanie PP/GGW, znaczki z nadrukiem pierwszej formy we wszystkich katalogowanych odmianach z nadrukiem GGW; farbą anilinową, półbłyszczącym i silnie błyszczącym, wszystkie znaczki z gwarancją Schmutz, oba droższe z opisem.

Fi.9Ia, b, c
Mi.15I
360 PLN
27857

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.9aI
Mi.15I
600 PLN
27858

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową z abklaczem przebarwienia od farby anilinowej w kolorze czerwonym na odwrocie, gwarancja i stare oznaczenie Schmutz.

Fi.9aI
Mi.15I
140 PLN
27859

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "kropka w P w Poczta", nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9aIB5
Mi.15I
135 PLN
SOLD
27860

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 60 z rzadkim błędem występującym w części nakładu "spacja po cyfrze 5 i cienka trzecia kreska", nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9aIIB
Mi.15II
2 000 PLN
27861

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 5/3 fen. z nadrukiem ukośnym pierwszą formą poz.23/34, na nadruku anilinowym GGW (Fi. bez dopłaty za anilinę 3600.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.9Ia MK
Mi.15I 
2 400 PLN
27862

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z przesuniętym w górę nadrukiem pierwszą formą na anilinowym nadruku GGW, kreski i napis z poz.42; a cyfra 5 - jest na dole zamiast na górze znaczka, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.52 "pęknięta na skos cyfra 5", gwarancja i opis pozycji Schmutz.

Fi.9Ia MK B
Mi.15I 
500 PLN
27863

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z przesunietym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.9bI
Mi.15I
25 PLN
27864

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy z numerem HAN na marginesie.

Fi.9bI
Mi.15I
280 PLN
27865

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 85 z usterką "uszkodzone a w Poczta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9bIB
Mi.15I 
80 PLN
27866

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z lekko przesuniętym w górę nadrukiem pierwszą formą z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.30 "czwarta kreska głęboko wcięta od dołu po prawej", gwarancja i opis pozycji Krawczyk.

Fi.9Ib B
Mi.15I 
80 PLN
27867

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na marginesie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9bI B1
Mi.15I
240 PLN
27868

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", podlepki na górnym marginesie, poza tym w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9bIB1
Mi.14I
400 PLN
27869

1918 wydanie PP/GGW, kompletny arkusz z lekko ukośnym nadrukiem pierwszej formy, komplet katalogowanych błędów i liczne usterki, doskonały materiał badawczy i porównawczy, arkusz w bardzo dobrym stanie, na kilku dolnych znaczkach w arkuszu żółte plamki na gumie, gwarancja i oznaczenie na jednym znaczku Wiatrowski.

Fi.9bIB1-5, B16
Mi.15I
5 000 PLN
27870

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.97 "brak trzeciej kreski", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9Ib B4
Mi.15I 
90 PLN
27871

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie.

Fi.9bIB4
Mi.15I
80 PLN
27872

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 57 z błędem "kropka w P w Poczta", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9bI B5
Mi.15I
80 PLN
27873

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9bII
Mi.15II
400 PLN
27874

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.9bII
Mi.15II
400 PLN
27875

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym i lekko ukośnym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9bIMK
Mi.15I
100 PLN
27876

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z przesuniętym w bok (Fi.120.-) i obróconym skrajnym nadrukiem pierwszą formą, gwarancja Mikstein z opisem MK Schmutz.

Fi.9Ib MK
Mi.15I
150 PLN
27877

1918 wydanie PP/GGW, oryginalnie kasowany znaczek za 5/3 fen. z przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą, gwarancja i opis MK Schmutz.

Fi.9Ib MK
Mi.15I
30 PLN
27878

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9cI
Mi.15I
80 PLN
27879

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9cI
Mi.15I 
480 PLN
SOLD
27880

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5/3 fen. z nadrukiem pierwszą formą na silnie błyszczącym nadruku GGW, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9cI
Mi.15I 
150 PLN
27881

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.9cII
Mi.15II
1 100 PLN
27882

1918 wydanie PP/GGW, dwa różne znaczki za 10 fen. z różnymi podwójnymi nadrukami drugą formą: pierwszy w odcieniu różowokarminowym z lekko przesuniętymi wzajemnie nadrukami, drugi w kolorze czerwonym z mocno przesuniętymi wzajemnie nadrukami, piękny stan, podwójna gwarancja Ryblewski, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.10IIb,c Np
Mi.8II 
7 000 PLN
27883

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugiej formy z poz. 39 z błędem "uszkodzone P i l w Polska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10bII B
Mi.8II
280 PLN
27884

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugiej formy z poz. 60 z błędem "cienka trzecia kreska", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10bII B
Mi.8II
280 PLN
27885

1918 wydanie PP/GGW, narożna parka znaczków w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugiej formy, dolny znaczek z błędem "podniesione s", na marginesie podlepka, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.10bII B6
Mi.8II
1 600 PLN
27886

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugiej formy z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.10bII B7
Mi.8II
380 PLN
27887

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugiej formy z błędem "kropka w P w Polska", gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.10bII B10
Mi.8II
380 PLN
27888

1918 wydanie PP/GGW, wieloblok z nadrukiem pierwszej formy, numer HAN na marginesie, usterki, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.10cI
Mi.8I
300 PLN
27889

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.84 "kropka między literami ol w Polska", lekki ślad podlepki, gwarancja i opis Falkowski.

Fi.10Ic B
Mi.8I 
80 PLN
27890

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. z nadrukiem pierwszą formą, lewy znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.1 "kwadrat między s i k", a prawy z błędem na poz.2 "Pocata", licząc dopłatę tylko do jednego błędu (Fi.750.-), piękny stan, gwarancja Danowki.

Fi.10cI B+B1
Mi.8I
500 PLN
27891

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, górny prawy znaczek z błędem "Pocata", jeden znaczek bez błędu z niewielką podlepką, gwarancja i oznaczenie.

Fi.10cI B1
Mi.8I
200 PLN
27892

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie.

Fi.10cIB4
Mi.8I
70 PLN