The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29965

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka ofrankowana znaczkiem GG i wysłana z agencji pocztowej w miejscowości Piaski do Szczecina; ostemplowana została pierwotnie jednowierszowym ramkowym stempelkiem "Piaski", a następnie zgodnie z przepisami unieważniono znaczek w urzędzie nadrzędnym Lublin 2 polskim datownikiem przedwojennym w dniu 15.V.40 - to stosunkowo późne użycie polskiego datownika; stempelek "Piaski" stosowany był według katalogu S.Simona na przesyłkach z miejscowego getta, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
240 PLN
30751

1917 widokówka Nowogródek - Jüdische Strasse, czysta.


120 PLN
30752

1936 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, wewnątrz druk pokwitowania dokonanej wpłaty na 5 dolarów z pieczęcią uczelni; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.288II
Mi.309II 
320 PLN
30753

1940 Getta Baranów i Warszawa, adres pomocniczy paczki wysłanej 26.11 z Krosna do Pogonowa k/Baranowa nad Wieprzem; skierowano tam ostatni transport Żydów z likwidowanego w 1940 roku getta w pobliskich Puławach (założone w grudniu 1939); adresatki w Baranowie nie zastano, więc po dofrankowaniu znaczkiem za 30 gr. i unieważnieniu go prowizorycznym stempelkiem agencji pocztowej (takim samym jak w gettcie w Piaskach) dosłano paczkę przez Puławy 2.12. do getta w Warszawie, gdzie dotarła tego samego dnia; na odwrocie stempel getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" oraz pokwitowanie odbioru paczki; fantastyczny obieg pocztowy; zmienia naszą wiedzę o likwidacji getta w Puławach, gdyż do tej pory sądzono, iż kilkuset żydów z Baranowa nad Wieprzem wysłano do obozu zagłady w Sobiborze; gwarancja Schmutz.

Fi.46, 50
3 200 PLN
30754

1940 getto Sanok, kartka z getta w Sanoku 31.10.40 do Wiednia, stempel getta "Judenrat Sanok", bardzo rzadkie.


2 500 PLN
30755

1941 Getto w Warszawie, PRZESYŁKA ZAMORSKA Z DOMINIKANY!!! dofrankowana karta pocztowa wysłana 1.SEP (1.IX) z Ciudad Trujillo do Warszawy, odciśnięty w kolorze czarnym prostokątny trójdzielny stempelek odbiorczy getta: w górnej części napis "R.Ƶ.w.W" (Rada Żydowska w Warszawie); w środkowej data "16.I.42"; w dolnej napis "S.P.D.Ƶ." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej); czerwony rolkowy stempel cenzury Wehrmachtu; fantastyczny walor o tak egzotycznej destynacji, że praktycznie niemożliwe jest znalezienie ciekawszego obiektu w dziale Poczty w Gettach, co więcej przetrwał on zagładę Getta warszawskiego i zachował się w bardzo dobrym stanie, minimalne zagięcia i uzupełnione ze względów estetycznych górne narożniki dodają mu tylko szlachetnej patyny; gwarancja Schmutz.


20 000 PLN
30756

1941 Getta Łódź i Bochnia, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 13.11, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Leonarda w Bochni, która znajdowała się na terenie getta - żadne znaki pocztowe z Getta w Bochni nie są znane, została w ramach represji zatrzymana celem zwrócenia do nadawcy (stempelek ZURUCK), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczonej; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 600 PLN
30757

1941 Getto w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę pobraniową wysłaną 13.IX z Warszawy do Lublina, adresowaną do odbiorcy na ulicy Lubartowskiej 3 znajdującą się na terenie getta; na odwrocie datownik odbiorczy Lublin 6 (polski przedwojenny datownik) z 18.IX i podpis odbiorcy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


600 PLN
30758

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


750 PLN
30759

1941 getto Otwock, kartka z getta w Otwocku 9.10.41 do Szwajcarii, stempel getta "Judenrat der Stadt Otwock / Rada Żydowska m. Otwocka", stemple cenzury, bardzo rzadkie, bardzo dobry stan zachowania.


2 800 PLN
30760

1941 getto Kraków, kartka z getta w Krakowie 20.5.41 do Szwajcarii, stempel getta "Aufgeliefert durch den Judenrat", stemple cenzury, bardzo rzadkie, bardzo dobry stan zachowania.


2 000 PLN
30761

1941 Getto Modliborzyce, przekaz paczkowy z Krakowa 1.4.41 do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie stempel "JUDENRAT MIEDZYRZEC / 4.6.41 / POSTEINGANGSTELLE", stempel odbiorczy z międzyrzeca 21.6.41, bardzo rzadkie.


1 500 PLN
30762

1942 Getto w Wilnie, dokument w języku litewskim - najpewniej przepustka wystawiona 11.II, pieczęć nagłówkowa w językach niemiecki i litewskim: "TORWACHE IM GHETTO DER STADT WILNA/ VILNIAUS MIESTO GETO VARTU SARGYBA"; wyjątkowy walor w dobrym stanie zachowania.


700 PLN
30763

1942 Getta Bochnia i Międzyrzec Podlaski, paczkowy adres pomocniczy na paczkę wysłaną 29.5 z getta w Bochni do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie do tej pory nieznany stempelek odbiorczy getta - czarny trójdzielny kwadratowy: w górnej części napis "JUDENRAT MIEDZYRZEC"; w środkowej data "3.6.41"; w dolnej napis "POSTEINGANGSTELLE a" (Fi.4000.-), obok kasownik odbiorczy Międzyrzecz z 1.VI; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
30764

1943 nowodruk znaczka dla getta w Theresienstadt na terenie Protektoratu Czech i Moraw, założone jako „modelowe” getto na potrzeby nazistowskiej propagandy.


80 PLN
SOLD
30765

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
30766

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
5 000 PLN
30767

1945 list żołnierza z Brygady Żydowskiej Armii Andersa z Włoch do Tel-Avivu (Palestyna), stempel poczta polowej 731 (5.07.45), czerwony stempel cenzury okrętowej. Nadawca: T.Safrai (zapewne kod jednostki i okrętu). Adres w Tel-Avivie: skrzynka pocztowa 303 Centrali Histadrut (Związek Zawodowy).


400 PLN
30769

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485
50 PLN
30770

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444
60 PLN