The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30233

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
30234

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
30235

1940 Mauthausen, koperta obozowa wysłana 7.9.40 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2806, stempel cenzury obozowej, dobry stan zachowania.


380 PLN
30236

1941 Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym datowana 18.5, wysłana 21.5 z obozu do Sosnowca, niski numer więźnia - 2167; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej z literą "C"; bardzo rzadko spotykana kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania (koperta od frontu nieznacznie uzupełniana); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
30237

1941 Flossenbürg, koperta wysłana 22.8.41 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2241; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, stempel cenzury obozowej z literą "B"; dobry stan zachowania.


380 PLN
30238

1941 Pawiak, kartka na specjalny druku dla Pawiaku wysłana z więzienia 11.11.41 do rodziny osadzonego w Warszawie, pomimo zagięcia dobry stan zachowania, rzadkie.


650 PLN
SOLD
30239

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
30240

1942 Auschwitz, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz 29.8.42 do Wilhelmsort, stempel cenzora "Geprüft / 3 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.


350 PLN
SOLD
30241

1942 Auschwitz, list z obozu koncentracyjnego na kopercie obozowej obozu koncentracyjnego Auschwitz 11.2.42 do Nakła, stempel cenzora, ładny stan zachowania.


250 PLN
30242

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
30243

1943 list z Zschornewitz do więźnia Justitzstrafgefangenlager Blechhammer - sądowy obóz karny Blachownia Śląska, przesyłka zwrócona z adnotację w języku niemieckim "więźniowie mogą otrzymywać tylko raz na 3 miesiące list w języku niemieckim", cenzura, obóz utworzono 4.1.43 i ewakuowano dwa lata później, do obozu przyjęto 1227 osób, bardzo rzadkie ze względu na krótki czas funkcjonowania obozu, jak i stosunkowo niewielką liczbę więźniów.


750 PLN
30244

1943 Buchenwald, kartka świąteczna z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postzensur Block 30" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


700 PLN
30245

1943 list z Warszawy 31.12.43 do więźnia Jadwigi Buniewicz do kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, stempel cenzury obozowej "Postzensurstelle / F. K. L. Ravensbück / Zensiert......" z parafką cenzora; bardzo dobry stan zachowania, zważywszy na to, że "Korespondencję nadchodzącą do obozu więźniowie mogli przechowywać w swoich szafkach do czasu otrzymania kolejnej przesyłki, lecz nie dłużej niż miesiąc. Po otrzymaniu kolejnego listu poprzedni należało zniszczyć." (wg.S.Barański, J.Falkowski "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej) dlatego zachowane przesyłki do obozu należą do wyjątkowo rzadkich.


2 000 PLN
30246

1943 kartka od Polaka z Dubna na Ukrainie do obozu pracy przymusowej w kopalni w Niedergeorgenthal na terenach Czechosłowacji.


140 PLN
30247

1943 Miranda de Ebro, karta pocztowa z obozu koncentracyjnego w Hiszpanii, datowana 26.1.43 wysłana do Grenoble, stempel cenzury z Madrytu, szacuje się, że przez obóz ten przeszło do 2000 Polaków, pomimo zagięć dobry stan zachowania.


1 200 PLN
30248

1943 Bad Tölz - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, bardzo rzadki mały podobóz w którym pracowało jednocześnie nie więcej niż 95 osób, kompletny list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym wysłany 13.1.43 do Generalnej Gubernii, bardzo dobry stan zachowania, bardzo rzadkie.


1 600 PLN
30249

1943 Rawicz, list z więzienia w Rawiczu - Zuchthaus Rawitsch na papeterii więzienia nadany 4.7.43 od więźnia Władysława Bondke, który ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, większość więźniów tego ciężkiego więzienia przejściowego trafiała do obozów koncentracyjnych.


200 PLN
30250

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
100 PLN
30251

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
30252

1944 Gemeinschaftslager Wessenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
30253

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Przemyśla do obozu pracy w Niemczech.


300 PLN
30254

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
30255

1944 Buchenwald, korespondencja od więźnia na papierze listowym obozu, wewnątrz stempel cenzury "Postzensur Block 37".


180 PLN
30256

1944 Buchenwald, kartka z Milanowa przez Lublin do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej "Postprüfer" z parafką cenzora, dobry stan zachowania.


700 PLN
30257

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego, po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 6.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie, dodatkowy stempelek w ramce "Bahnmeisterei Bedburg (Erft) z datą 06.10.44 Vm"; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
30258

1944 Mittelbau-Dora, karta z obozu do Łodzi, datownik Sangerhausen 3.10.44 stempel informujący o obowiązkowej korespondencji w języku niemieckim "Briefe dürfen nur in deutscher / Sprache abgesendet werden" i o niedopuszczalnych rodzajach przesyłek "Einschreibe-, Expres- u./ Wertsendungen verboten!", stempelek cenzury na odwrocie, ze względów na to, że był to obóz tajny nie posiadał on własnej specjalnej papeterii, a uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


1 200 PLN
30259

1944 Mittelbau-Dora, kartka z Petrikau (Piotrków Trybunalski) 18.8.44 do obozu K.L. Saugerhausen - Sa (zakamuflowany przez Niemców ze względów bezpieczeństwa adres obozu Mittelbau-Dora), stempel cenzury "Postzensurstelle", ze względów na to, że był to obóz tajny uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone, ostre obostrzenia dotyczyły również przechowywania otrzymanej korespondencji; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


2 000 PLN
30260

1944 Auschwitz Buna, kompletny list z obozu koncentracyjnego na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz - Buna 28.8.44 do Niemiec, Buna był podobozem obozu w Auschwitz usytuowany przy fabryce gumy syntetycznej niemieckiego koncernu IG Farben gdzie kierowano do niewolniczej pracy jeńców z obozu w Auschwitz, stempel cenzora "Geprüft / 2 / A.L. Buna", bardzo rzadkie.


1 800 PLN
30261

1944 Auschwitz Monowice, kompletny list z podobozu na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz 2.8.44 do Grodzic, stempel cenzora "Postzansurstelle / K.L. Auschwitz III / (1) / gerprüft: .......", dobry stan zachowania.


800 PLN
30262

1944 Majdanek, kartka nadana z obozu koncentracyjnego na kartce obozowej z wydrukowanymi podziękowaniami za paczkę wysłana 15.2.44 do Lublina, stempel Polskiego Czerwonego Krzyża i cenzora na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.


750 PLN
30263

1944 Majdanek, kartka nadana z obozu koncentracyjnego 22.1.44 do Kraśnika, rzadko spotykany list z pełną ręcznie pisaną treścią, stempel Polskiego Czerwonego Krzyża i cenzora na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.


1 000 PLN
30264

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F
100 PLN
30265

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
30266

1945 "Unternehmen Bartold" - niemiecka akcja budowy umocnień i fortyfikacji na dalekich przedpolach Wrocławia, realizowana siłami robotników przymusowych, podjęta w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu kobiecego w miejscowości Schneidersfelde (Radziszewo) do obozu pracujących przy budowie umocnień Wilhelmshütte Gemeinschaftslager w Sprottau (Szprotawa); formacyjna pieczęć listowa "Unternehmen Bartold Gruppe V Abschnitt Poststempel"; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
30267

1945 kartka z Milanówka 9.1.45 do obozu pracy w Maltsch (Malczyce nad Odrą).


25 PLN
30269

1945 Buchenwald, kartka z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postprüfer 7" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


480 PLN
30270

1945 Mittelbau-Dora, datownik Sangerhausen 4.1.45 (zakamuflowany przez Niemców ze względów bezpieczeństwa adres obozu Mittelbau-Dora), stempel informujący o obowiązkowej korespondencji w języku niemieckim "Briefe dürfen nur in deutscher / Sprache abgesendet werden.", stempelek cenzury obozowej Zensiert, ze względów na to, że był to obóz tajny nie posiadał on własnej specjalnej papeterii, a uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


1 200 PLN
30271

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV; z kolekcji J.Falkowskiego.


120 PLN
30272

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


120 PLN
30273

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; kasownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


320 PLN