The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33422

2000 60. rocznica zbrodni katyńskiej, arkusz sprzedażny znaczka za 80 gr.

Fi.3720 ark.
Mi.3868
30 PLN
33424

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
33425

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
33426

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe czworobloki znaczka za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo na prawych nowy nominał to 50 zł.; wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
480 PLN
33427

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
33428

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
50 PLN
33429

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
140 PLN
33430

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
60 PLN
33431

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3105MK
Mi.3253
25 PLN
33432

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
33433

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
33434

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
33435

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
40 PLN
33436

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
90 PLN
33437

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npt
Mi.3253
150 PLN
33438

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

Fi.3106-9
Mi.3254-7
10 PLN
33439

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
33440

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
33441

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
33442

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górne znaczki bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
120 PLN
SOLD
33443

1990 wydanie przedrukowe, pasek znaczków z przesuniętym w dół nadrukiem, górny znaczek bez nominału, na dole nominał na marginesie, pozostałe znaczki z nominałem na górze zamiast na dole znaczka.

Fi.3121MK
Mi.3269
60 PLN
SOLD
33444

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
33445

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym.

Fi.3121No
Mi.3269K
25 PLN
33446

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
33447

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
33448

1990 zeszycik znaczkowy wydany przez NZSS Solidarność z dwoma znaczkami 3133, nakład poniżej 100 sztuk.

Fi.3133
30 PLN
SOLD
33449

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
350 PLN
33450

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
33451

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
33452

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
33453

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
33454

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
175 PLN
33455

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
20 PLN
33456

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
33457

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
33458

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz sprzedażny i blok.

Fi.3195-200 ark., bl.145
Mi.3343-8, Bl.115
20 PLN
33459

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
33460

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków.

Fi.bl.144 MK
Mi.Bl.115
260 PLN
33461

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILA NIPPON '91, blok za 15000 zł. z wadliwym skrajnym hologramem - motyl jest na nim przesunięty w prawo, ale na lewej stronie nie ma prawych skrajów skrzydeł, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.bl.144MK3 (101)
Mi.Bl.115
1 200 PLN
33462

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków z niecentrycznie wydrukowanym hologramem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.bl.145 MK
Mi.Bl.115
500 PLN