The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30268

1945 Oświęcim, Bergen-Belsen, lotnicza polecona ekspresowa karta pocztowa wysłana 2.10 z Gränna w Szwecji do Starachowic, wysyłająca kartkę pani Bina Rybak w czasie wojny była więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych, fragment treści: "Obecnie jestem w Szwecji, po wielu ciężkich przeżyciach w lagrach koncentracyjnych jak np. Oświęcim i Bergen-Belsen"; stempelek cenzury wojskowej nr.1936; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
30771

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
30772

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Balassagyarmat, formularz węgierskiej poczty polowej z obozu datowany 29/9 wysłany 2.X z Miskolc do Rzeszowa, przesyłka oznaczona stempelkiem "Prisonnier de guerre"; w czasie gdy nadawca pisał tę kartkę walczył jeszcze Modlin (do 29.9), Warszawa skapitulowała dzień wcześniej (28.9), Hel bronił się do 2.10, a ostatnia, zwycięska dla Polaków bitwa pod Kockiem (2-6.10) jeszcze się nie rozpoczęła; niezwykle rzadki, wczesny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


400 PLN
30773

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), ilustrowana karta z obozu wysłana 3.XI do Żnina, odręczna cenzura litewska, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; ładnie prezentujący się walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


400 PLN
30774

1939 Internowanie w Rumunii - obóz Rosiori de Vede, dofrankowana karta pocztowa z obozu wysłana 7.XII do Myślenic, okrągły stempelek Rumuńskiego Czerwonego Krzyża "Soc.Haf. de Croce Roșie a României Serviciul Refugiatilor Polonezi" i dodatkowo dwuwierszowy stempelek Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód "DEUTSCHES OKUPATIONSGEBIET OSTEN DIENSPOST"; dekoracyjny walor ze stosunkowo wczesnego okresu w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
30775

1939 Dulag G - Limburg, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych założony 26.VIII.1939 zlikwidowany w styczniu 1940; karta pocztowa datowana 29.XI wysłana 8.12 z obozu do Sosnowca; stempelek cenzury obozowej nr.39 i parafka cenzora; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich ze względu na bardzo krótki (do kilku miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego; gwarancja Schmutz.


600 PLN
30776

1939 Stalag VIA - wczesny formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 9.12 z obozu, przesyłka dwukrotnie cenzurowana w obozie; na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek dodatkowy "Amtlich geprüft und neu verschlossen."; dobry stan zachowania, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej; z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
30777

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
30778

1939 Stalag VIIIA - wczesny, prowizoryczny formularz wysłany 21.XII z Warszawy do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski przedwojenny datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2s"; stempelek cenzury 04 z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


100 PLN
30779

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
30780

1939 Dulag, obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych, formularz zawiadamiający o wzięciu do niewoli wysłany 23.9 przez jeńca do rodziny w Łodzi, ze względów kamuflażowych nie podano adresu nadawcy, w treści podano informację o tym, że w najbliższym czasie jeniec prześle informację o stałym miejscu pobytu, nadawca ppor.Leon Denys był jeńcem Oflagu IIC Woldenberg; w czasie gdy nadawca pisał tę kartkę walczył jeszcze Modlin (do 29.9), Warszawa skapitulowała dzień wcześniej (28.9), Hel bronił się do 2.10, a ostatnia, zwycięska bitwa pod Kockiem (2-6.10) jeszcze się nie rozpoczęła.


800 PLN
30781

1939 Stalag VIH, bardzo rzadki formularz z wczesnego okresu z napisami w czterech językach: niemieckim, polskim, rosyjskim i ukraińskim zawiadamiający o przeniesieniu jeńca do obozu stałego, pieczęć komendantury obozu, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
30782

1939 Oflag XIA - kartka z obozu 7.12.39 do Łodzi, dekoracyjny stempelek cenzury obozowej nr. 1 z parafką cenzora.


60 PLN
30783

1939 Oflag IX/A - kartka z obozu 11.12.39 do Stalowej Woli, dekoracyjny stempelek cenzury obozowej nr. 1 z parafką cenzora.


60 PLN
30784

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
25 PLN
30785

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
30786

1940 Oflag IXB, formularz zaadaptowany dla potrzeb Oflagu XIA (fioletowa pieczątka z nazwą obozu), w związku z planowanym przeniesieniem jeńca do Oflagu IIC kolejny raz (ręcznie) adaptowany; wysłany 1.VIII z obozu do Sompolna; cenzura Oflagu XIA; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


30 PLN
30787

1940 Stalag VIB (Neuversen) - karta pocztowa z Komendantury obozu wysłana 14.12 z Meppen do Sompolna zezwalająca na korespondowanie jeńca z "mateczką wojenną"; stempel listowy komendantury; niecodzienny walor; w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


200 PLN
30788

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 8.11 z obozu do Sompolna, niemy datownik nadawczy; trójkątny stempelek cenzury; dobry stan zachowania.


20 PLN
30789

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 26.II z Sosnowca do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski kasownik przedwojenny; cenzura; dodatkowo stempelek informacyjny w ramce "Listy pisać krótko/ i wyraźnie"; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
30790

1940 Stalag VIB - nietypowy formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 5.7 z obozu do "mateczki wojennej" w Sompolnie, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.1; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie rozdarcie na dole).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


60 PLN
30791

1940 Oflag IIB - listownik datowany 18.IV, wysłany z obozu do Radomska; rzadko spotykany przypadek oznaczenia numeratorem biurowym daty (26.4) przeprowadzenie cenzury przesyłki; doskonałej jakości odbitka stempla informacyjnego; cenzura z dodatkową parafką cenzora; nieznacznie słabszy stan zachowania.


40 PLN
30792

1940 Oflag IXB - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.1 ze Lwowa do Warszawy okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3.40); nie ma śladu, że adresatka odebrała przesyłkę w Warszawie; jest faktem, iż po doklejeniu karteczki z adresem jeńca lub w kopercie została dosłana do obozu; stempelek cenzora obozowego nr.3, niebieska adnotacja o dacie otrzymania przesyłki "30/IV"; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


800 PLN
30793

1940 Stalag XIIIA - wczesna, NIEREGULAMINOWA PRZESYŁKA - koperta wysłana 29.1 z Tarnowa do obozu, stempelek cenzury D9, bardzo ciekawa treść, urywek: "Głowimy się ciągle, gdzie Ty przebywasz i jakim sposobem z niewoli bolszewickiej dostałeś się do niemieckiej."; na mocy porozumień niemieckich i sowieckich okupantów dokonywano wymiany polskich jeńców między agresorami, stronie niemieckiej przekazywano osoby z terenów polskich zajętych przez Niemców, a stronie sowieckiej przekazywano jeńców zamieszkałych na ziemiach wschodnich zajętych przez Armię Czerwoną (wymiana objęła tylko szeregowców); dalsze fragmenty treści dotyczą stosunków panujących na terenach zajętych przez sowietów, a także położenia Żydów w GG; niezwykle ciekawy dokument mówiący bardzo wiele o losach Polski i Polaków w czasie II wojny; walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
30794

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Györ, wczesny, nietypowy rodzaj formularza, datowany 3.II, wysłany 9.II z Komarom do Nowego Sącza; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Dijmentes. Belligerante interne", pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzury CENZURALVA, dodatkowo parafka cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
30795

1940 Oflag VIIIB - karta wysłana 5.9 z obozu do Warszawy, nadawca - jeniec o najniższym numerze w obozie - komandor porucznik Mieczysław Adamowicz był we wrześniu 1939 komendantem Portu Wojennego w Gdyni; najniższy numer w oflagu nadawano oficerom najstarszym stopniem - tu 1/XVIIIC; stempelek cenzora nr.4; niemy datownik nadawczy; doskonały stan zachowania; ze zbioru J.Falkowskiego.


240 PLN
30796

1940 Oflag XIIA - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 18.11 z obozu do Sompolna; stempelek cenzora nr.5; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


30 PLN
30797

1940 Oflag XVIIIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 138x90 mm na odwrocie podpis "Fotografia ołtarza w kaplicy Wielkanoc 1940r." i stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora; dobry stan zachowania.


120 PLN
30798

1940 Stalag IIA - formularz wczesnego nakładu wysłany 27.II z Warszawy do obozu w adresie podano nazwę miejscowości Neu Brandenburg, polski przedwojenny wirnik nadawczy urzędu Warszawa 1, stempelek odbiorczy - datownik biurowy - "5.3.1940", stempelek cenzora nr.7 z adnotacją po polsku "miejscowości nie podawać"; dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


80 PLN
30799

1940 Oflag XIA, karta wysłana 14.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.2 - z wizerunkiem liścia koniczyny na tarczy; bardzo dobry stan zachowania; temat - FLORA.


60 PLN
30800

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 2.1.40 do Lwowa, stempel cenzury węgierskiej.


60 PLN
30801

1940 kartka od Polaka internowanego z obozu w Targoviste w Rumunii 22.3.40 do Sanoka.


100 PLN
30802

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Bukareszcie 15.4. na formularzu rumuńskiego Czerwonego Krzyża do Krakowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


120 PLN
30803

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 30.6.40 do Kielc, liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej.


60 PLN
30804

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Miscolc 14.5.40 do Przemyśla, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
30805

1940 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Wiłkomierzu 24.2.40 do Żnina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


140 PLN
30806

1940 Oflag XIA, listownik wysłany 31.1 z obozu do Łodzi, dekoracyjny stempelek cenzury obozowej nr. 1 z parafką cenzora.


80 PLN
30807

1940 Oflag IX/C - kartka z obozu 21.4.40 do Krakowa, stempelek cenzora nr. 6.


60 PLN
30808

1940 Oflag IX/A - kartka z obozu 13.7.40 do Lipia koło Rawy Mazowieckiej, dekoracyjny stempelek cenzury obozowej nr. 6 z parafką cenzora.


80 PLN
30809

1940 Oflag IX/A - kartka z obozu 21.3.40 do Lipia koło Rawy Mazowieckiej, dekoracyjny stempelek cenzury obozowej nr. 5 z parafką cenzora, stempel "Deutlich schreiben ! / Czytelnie pisać!".


80 PLN