The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29778

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
29779

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 15 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J.Tichonowa (Fi.str.187), co unikalne nie pojawiały się w handlu znaczki gumowane i dotąd nie było wiadomo, że znaczki te były numerowane, a J.Tichonow opatrywał je swoim stempelkiem gwarancyjnym J.Тихонов.

Fi.334
600 PLN
29780

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
50 PLN
29781

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
100 PLN
29782

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
700 PLN
29783

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, SWARZĘDZ - karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) do Królewca ofrankowana znaczkiem poczty Wolnego Miasta Gdańska z nadrukiem 3 Rpf "Deutsches Reich" unieważnionym prowizorycznym stemplem "Postamt Schwersenz" z godłem III Rzeszy; 1.09.1939 Wolne Miast Gdańsk zostało włączone do III Rzeszy, znaczki opłaty i całostki Gdańska pozostawały w obiegu do 30.09.1939, z dniem 1.10.1939 w ich miejsce poczta niemiecka wprowadziła znaczki i całostki gdańskie z nadrukiem "Deutsches Reich", które do 20.10.193 mogły być stosowane wyłącznie na terenach byłego Wolnego Miasta, a od 21.10.1939 na obszarze całej ówczesnej Rzeszy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.716
80 PLN
29784

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
29785

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
29786

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z agencji pocztowo-telekomunikacyjnej Radlin 2: okrągłej pieczęci z orłem, pieczęci do laku, stempelka polecenia, stempla nagłówkowego, kwadratowego stempelka "IX 8130", a "Sprawa służbowa wolne od opłaty pocztowej", a także datownika WODZISŁAW ŚLĄSKI z datą 1.IX.39 oraz niemieckich okupacyjnych rekwizytów: datownika LOSLAU (OBERSCHLES) z 19.10.39, jednowierszowego prowizorycznego stempelka LOSLAU i jednowierszowego w ramce Loslau (Oberschls) b; odbitki częściowo sporządzone najpewniej we wrześniu 1939 roku, prawdopodobnie tuż przed wkroczeniem Niemców na teren Polski; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
29787

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 5 kop skasowany 1.XI idealnie odciśniętym polskim datownikiem ambulansu nr.305 relacji BIAŁYSTOK-CHORZELE, bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
29788

1939 list lotniczy z Boliwii do Przemyśla okupowanego przez Związek Radziecki, w adresie dopisek "RUSIA?", na odwrocie stempel tranzytowy z Moskwy.


30 PLN
29789

1939 polski znaczek stemplowany radzieckim kasownikiem ze Lwowa 6.11.39.


20 PLN
SOLD
29790

1939 polski znaczek stemplowany kasownikiem niemieckiej poczty okupacyjnej z Sandomierza.


45 PLN
SOLD
29791

1939 polski znaczek stemplowany kasownikiem niemieckiej poczty okupacyjnej z Sandomierza.


40 PLN
29792

1939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.


80 PLN
29793

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
29794

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
50 PLN
29795

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
120 PLN
29796

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
29797

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
29798

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
29799

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
29800

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
29801

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 12.I ze Lwowa do Stanisławowa, znaki opłaty unieważnione polskim stemplem wirnikowym LWÓW 2, nietypowy datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
29802

1940-41 Obszary anektowane przez ZSRR:

tereny włączone do Białorusi, koperta wysłana 12.1.41 ze sztabu armii sowieckiej w Białymstoku do 53 pułku artylerii w Augustowie, na odwrocie datownik odbiorczy z 13.1; dobry stan zachowania (koperta od góry przycięta, niewielkie ubytki tylnej klapy);

tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.I.40 z Tarnopola do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


500 PLN
29803

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dokument z sądu rejonowego (Amtsgericht) w Ostrowie wystawiony 6.VIII, pieczęć urzędowa z godłem.


20 PLN
29804

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa datowana 11.III, wysłana z Trembowli do Lwowa, znaki opłaty unieważnione datownikiem sowieckim, lwowski kasownik odbiorczy z 14.3; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ubytki papieru).


120 PLN
29805

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa (treść po polsku) wysłana 16.XII ze Lwowa do Łucka, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem wirnikowym sortowni Kolejowego Oddziału Przewozu Lwów 2 - "ЛЬВIВ CCCP ЛЬВОВ (СОРТ.) ЖДПО"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


250 PLN
29806

1940 kartka z Łucka (dzisiaj Ukraina) 7.4.40 do Sandomierza, stempel cenzury niemieckiej.


150 PLN
29807

1940 kartka polecona z Kałusza (dzisiaj Ukraina) 29.9.40 do Warszawy, pod koniec 1940 Sowieci wywieźli w głąb Rosji wszystkich polskich mieszkańców miasta, stemple cenzury niemieckiej, piękny dekoracyjny walor.


300 PLN
29808

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.6 z Wisły (WEICHSEL) do Piaseczna.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
29809

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ilustrowana karta pocztowa wysłana 12.1 z Łodzi do Starachowic, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji Dnia Znaczka "LITZMANNSTADT TAG DER BRIEFMARKEN" przedstawiającym desant spadochronowy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.P291
100 PLN
29810

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 24.6.41 - dwa dni po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Dubna; wewnątrz oryginalna przesyłka, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); stempelek nadawcy ОБЛВЕТПОСТАЧТОРГ; mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych jest rzadka, a z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej wręcz unikalna, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja.


Mi.777
500 PLN
29811

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.1 z Równego do miejscowości Młynów, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ."; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.787A
240 PLN
29812

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN
29813

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, rzadka ilustrowana karta pocztowa (Mi.175 euro) napisana po hebrajsku wysłana 22.6.41 w dniu wybuchu wojny sowiecko niemieckiej z miejscowości Międzyrzecz do Szumowa, znak opłaty unieważniony sowieckim datownikiem "МЕЖИРЕЦ СССР МЕЖИРЕЦ РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "b" (б); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych jest rzadka, a z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej wręcz unikalna, walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja.


Mi.P164b
1 200 PLN
29814

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, "LIGNOZA" 8 Pf frankatura mechaniczna, okienkowa koperta firmowa wysłana 13.11 z Katowic jako papiery handlowe; polska fabryka materiałów wybuchowych "Lignoza" SA w Katowicach, po wybuchu wojny przejęta przez Niemców; całość w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


40 PLN
29815

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.


20 PLN
29816

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, miejscowy list przesłany 23.3 w Równem, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.


160 PLN
29817

1941 list polecony z Wielunia do Krosna, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN