The new auction will start soon

Auction 84. Pope John Paul II

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26046

1970 około, fotografia (80x130mm) przedstawiająca prymasa Stefana Wyszyńskiego przed wejściem do katedry św.Jana w Warszawie, z prawej strony (na pierwszym planie) widoczny Karol Wojtyła - św.Jan Paweł II.


100 PLN
26047

1978 seria wydania poczty watykańskiej.


Mi.729-31
20 PLN
26048

1979 I wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, komplet 6 kopert, w tym 4 koperty FDC z kasownikami z datą 7.6.79 i dodatkowo znaczki ze stemplami Kraków i Oświęcim (Mi.69 euro).

Fi.2482-3, bl.106a-b
Mi.2629-30, Bl.75-6
50 PLN
26049

1979 I wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, blok "srebrny" na FDC (Mi.50 euro).

Fi.bl.106(62)b
Mi.Bl.76
50 PLN
26050

1979 wydawnictwo okolicznościowe poczty watykańskiej.


20 PLN
26051

1980 wizyta Jana Pawła II w Górnej Wolcie - wydanie ministerialne (epreuve de luxe); doskonały stan zachowania.


Mi.782-83
1 200 PLN
26052

1980 koperty wydania okolicznościowego z okazji wystawy filatelistycznej Polpex w Chicago.


70 PLN
SOLD
26053

1981 wizyta Papieża Jana Pawła II na Filipinach, seria, blok i arkusik pamiątkowy w specjalnym karneciku, na skanie pokazano stronę tytułową i rozkładówkę środka w dwóch częściach, walory są umieszczone w osłonkach, zachowane w stanie czystym z pełna gumą.


Mi.1398-401, Bl.15
120 PLN
26054

1981 komplet 2 całostek poczty watykańskiej za 150 i 200 lirów z ilustracją przedstawiającą papieża Jana Pawła II i jego herb, czyste.


20 PLN
26055

1982 wizyta Papieża Jana Pawła II w Gwinei Równikowej, seria czysta.


Mi.1625-27
25 PLN
26056

1982 komplet kopert okolicznościowych poczty brytyjskiej z okazji wizyty Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii.


60 PLN
26057

1982 wydawnictwa pamiątkowe z okazji wystawy filatelistycznej "Wizyta pasterska papieża Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii", na dole bilet wstępu na wystawę.


35 PLN
26058

1983 wizyta Papieża Jana Pawła II w Panamie, seria czysta.


Mi.1545-47
10 PLN
26059

1983 pielgrzymka Jana Pawła II do Lourdes.


20 PLN
26060

1983 koperta FDC wydania poczty watykańskiej.


40 PLN
26061

1983 święto Bożego Narodzenia.


35 PLN
26062

1983 "TEATR ROZMAITOŚCI Karol Wojtyła prapremiera światowa Promieniowanie Ojcostwa WARSZAWA 1-11.6.1983" stempel okolicznościowy na dofrankowanej kopercie.


20 PLN
SOLD
26063

1984 wizyta Papieża Jana Pawła II w Dominikanie, seria czysta.


Mi.1439-42 
20 PLN
26064

1984 papieska msza święta "Manifesto dello Sport" na stadionie olimpijskim w Rzymie.


25 PLN
26065

1984 wizyta papieża Jana Pawła II w Tajlandii.


30 PLN
26066

1984 seria wydania poczty Watykanu w okolicznościowym karnecie.


30 PLN
26067

1984 II wizyta Jana Pawła II w Polsce, ozdobna papeteria.


10 PLN
26068

1984 wydawnictwo okolicznościowe poczty watykańskiej.


10 PLN
26069

1985 wizyta Papieża Jana Pawła II w Kenii, seria i blok, czyste.


Mi.343-46, Bl.25
60 PLN
26070

1985 wydawnictwo okolicznościowe poczty watykańskiej.


20 PLN
26071

1986 wizyta Papieża Jana Pawła II na St.Lucia, seria i blok czyste.


Mi.844-46
25 PLN
26072

1986 koperta FDC wydania poczty watykańskiej.


Mi.889-93
25 PLN
26073

1986 seria poczty watykańskiej na kopercie FDC.


25 PLN
26074

1987 III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, 2 arkusze: odmiana z numerem i bez numeru (z błędem uszkodzona litera K w POLSKA).

Fi.2951-2 B1
Mi.3099-100
50 PLN
26075

1987 wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce,

Fi.2951-2, bl.133
40 PLN
26076

1987 komplet czystych całostek z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce.

Fi.Cp950-58
40 PLN
26077

1987 komplet całostek z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, stemple okolicznościowe z miejsc wizyty.

Fi.Cp950-58
40 PLN
26078

1987 III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, komplet 9 czystych kart.

Fi.Cp950-58
40 PLN
26079

1987 III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, komplet 9 kart, skasowanych stemplami okolicznościowymi o tematyce papieskiej z okresu pielgrzymki.

Fi.Cp950-58
40 PLN
26080

1987 Spotkanie papieża Jana Pawła II z Jaruzelskim na zamku królewskim w Warszawie, blok czysty w specjalnym karnecie Poczty Polskiej przygotowanym z myślą o VIP-ach i klientach dewizowych (sic!).

Fi.bl.132 (88)
Mi.Bl.102 
250 PLN
26081

1987 wizyta Papieża Jana Pawła II w Chile, seria i blok, czyste.


Mi.1173-76, Bl.4
40 PLN
26082

1987 wizyta papieża Jana Pawła II w Argentynie.


15 PLN
26083

1988 wizyta Papieża Jana Pawła II w Botswanie, seria czysta.


Mi.439-42
20 PLN
26084

1988 wizyta Papieża Jana Pawła II w Lesotho, seria i blok czyste.


Mi.707-10, Bl.51
40 PLN
26085

1988 wizyta Papieża Jana Pawła II w Boliwii, seria czysta.


Mi.1065A-81
55 PLN