The new auction will start soon

Auction 84. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21844

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.2
150 PLN
21845

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.2
120 PLN
21846

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.2
250 PLN
21847

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.3
120 PLN
21848

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
80 PLN
21849

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", słabe górne narożniki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
60 PLN
21850

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z odwróconym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, na tej wartości nadruk odwrócony nie jest katalogowany (cztery inne wartości Fi.po 2000.-); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.3 No
2 400 PLN
21851

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.4
50 PLN
SOLD
21852

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
21853

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt,); poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
21854

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / Rudniku / n/Sanem", piękny stan, gwarancja Witkowski.

Fi.5III
100 PLN
21855

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.6
500 PLN
21856

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.6
150 PLN
21857

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 20 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 213 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.6I
500 PLN
21858

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/20 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.7
200 PLN
21859

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.7
200 PLN
21860

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 213 szt.), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.7I
200 PLN
21861

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 681 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.7II
150 PLN
21862

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 681 szt.), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.7II
60 PLN
21863

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, poza małą prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.8
30 PLN
21864

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.9
120 PLN
21865

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.); poza typową dla ząbkowania liniowego nieregularnością w ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.9
700 PLN
21866

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 14 szt.), może to jedyny znaczek z gapą?; poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.9 Pw1
5 250 PLN
21867

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 100 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.11
800 PLN
21868

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z bardzo rzadkim niekatalogowanym w kolorze fioletowym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów poczty (nakład kilka ze 100-150 szt. w obu kolorach); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce.

Fi.11(a)
1 200 PLN
21869

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Witkowski, Mikstein, Schmutz.

Fi.11I
600 PLN
21870

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowa parka pionowa znaczków za 12 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów poczty (nakład 100-150 szt. Fi.800.-), górny znaczek z błędem nadruku "uszkodzone A"; oba znaczki z fabrycznym mocnym skośnym załamaniem papieru, mimo wady bardzo ciekawe i rzadkie, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce.

Fi.12
300 PLN
21871

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 80 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 231 szt.), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12II
500 PLN
21872

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1,20 zł. z niekompletnym nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku", przedrukowany w minimalnym ogólnym nakładzie 15 szt. - to unikat - jedyny znany egzemplarz bez belki pod napisem, dotąd opisano tylko niekompletny nadruk typu IV (bez napisu Polska); oferowany walor to jeden z najrzadszych znaczków Poczt Lokalnych 1944-45, piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.14I
12 000 PLN
21873

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 396 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.18
250 PLN
21874

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze fioletowym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; dodatkowo przedrukowany stempelkiem "Polska Poczta Brwinów / belka" w kolorze czarnoszarym na górnym marginesie, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.18c Pw1
2 100 PLN
21875

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./16 gr. nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 50 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.19
1 400 PLN
21876

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.19
200 PLN
21877

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./60 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 ZŁ. 1 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.20
150 PLN
21878

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), poza uszkodzonym w lewym dolnym rogu licem w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.21
350 PLN
21879

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
150 PLN
21880

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./80 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 ZŁ. 1 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.21
200 PLN
21881

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu V "Orzeł 1,50 ZŁ. / POCZTA POLSKA belki", prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale nieprzejrzyście skatalogowany w Fischerze, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
500 PLN
21882

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/30+70 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki" (nakład 47 szt,), czysty na pierwszej podlepce, gwarancja Mikstein, Krawczyk.

Fi.24
800 PLN
21883

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 2/4 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu VII "2 ZŁ. Orzeł / POCZTA POLSKA belki", prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - typ VII ma nakład 162 szt., piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
700 PLN