The new auction will start soon

Auction 84. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17574

1792 kompletny składany list z Tarnowa, ręczne adnotacje o pobranych opłatach pocztowych.


170 PLN
SOLD
17575

1793 kompletny składany list z Krakowa do Austrii, ręczna adnotacja o opłacie pocztowej.


180 PLN
SOLD
17576

1815 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer w Austrii, ręczna adnotacja o pobranej opłacie.


165 PLN
SOLD
17577

1819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.


180 PLN
17578

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150 euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
17579

1820 kompletny składany list ze Lwowa do Tczewa, w środku doklejony druk kościelny.


80 PLN
SOLD
17580

1822 kompletny list z pełną treścią z Tyńca datowany 30.I wysłany do Mogilan, a stamtąd dosłany do Wadowic, przesyłkę w miejscu nadania, najpewniej w mandatariacie tynieckim, oznaczono okrągłym stemplem z godłem państwowym; przesyłki w Mogilanach nie ostemplowano ponieważ w tym czasie urząd ów nie posiadał jeszcze rekwizytów pocztowych (wprowadzono je w 1829 roku); wewnątrz listu liczne adnotacje; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


730 PLN
SOLD
17581

1822 prawie kompletny list wysłany 7.XI z Warszawy do Kutna, czytelna odbitka czerwonego dwuwierszowego stempla nadawczego (29x4,5 mm) WARSZAWA 7 NOVEMBRIS; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję; bardzo dobry stan zachowania;

1827 około, koszulka listu wysłanego 5.XII z Warszawy do Kutna, dwukrotnie odciśnięty, co niespotykane, rzadki i słabo udokumentowany w literaturze czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x5 mm) WARSZAWA 5 DECEMBS i 6 DECEMBS; dopisek "Interes Rządowy" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie fragmenty pieczęci lakowej z godłem KROLESTWO POLSKIE PROKURATORIA ..."; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


400 PLN
17582

1823 list ze stacji pocztowej w miejscowości Knichinicze leżącej na Trakcie Bukowieńskim wysłany do Lwowa, datowany 8.VIII; owalny stempel nadawczy KNIEHENICZ, na odwrocie zalepka z sucho tłoczoną zalepką; stację zamknięto w 1833 roku; rzadki walor z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
SOLD
17583

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
17584

1827 list ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ I i stempelek FRANCO, na odwrocie stempel odbiorczy.


80 PLN
17585

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 JANRII, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; adresatem jest Józef Nikorowicz, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
17586

1829 kompletny list z pełną treścią, wysłany 3/4 z Kwidzyna do miejscowości Sichtfelde koło Christburga (Dzierzgoń); okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi orła pruskiego na jednej, a podpis "HCHST MW" na drugiej; walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
17587

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.


450 PLN
17588

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Sielca, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami, odręczny wpis "Interes Rządowy".


60 PLN
17589

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami.


60 PLN
17590

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 18 mm, stempel "Interes Rządowy".


60 PLN
17591

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm.


60 PLN
17592

1830 obwoluta listu ze Lwowa do Tarnowa, stempel Lwowa typ I i odbiorczy z Tarnowa na odwrocie.


60 PLN
SOLD
17593

1832 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
17594

1833 kompletny list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy WADOWICE, na odwrocie słabiej odbity kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
17595

1833 kompletny składany list ze Lwowa do Cieżkowic, stempel Lwowa typ I.


60 PLN
SOLD
17596

1835 "Francotutto" - półtorałutowy kompletny list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Francotutto" do oznaczania sądowych przesyłek urzędowych w pełni opłaconych przez nadawcę, dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2L", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
17597

1835 po, PORTO ZAGRANICZNE - kompletny prywatny list wysłany 10/12 z Torunia do Zgierza, czarny okrągły jednoobrączkowy toruński stempel nadawczy THORN, adnotacje nadawcy "Sportelfreie Vormundschaftssache Porto notiert" z dopisaną wysokością opłaty 82; czerwony okrągły stempel pocztamtu pogranicznego SŁUŻEWO z 18/12, a na odwrocie stempelek "Porto Zagraniczne" tegoż urzędu - w 1817 Dyrekcja Generalna Poczt wprowadziła obowiązek oznaczania stemplem "Porto Zagraniczne" wszystkich przesyłek nadchodzących z Prus i nieopłaconych w całości przez nadawcę, nakazując jednocześnie oddzielnie wytaksować należności za przewóz przesyłki w kraju i za granicą; owalny stempelek nadawcy "v.Bojanowski"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


3 600 PLN
17598

1835 obwoluta listu ze Lwowa do Tarnowa, stempel Lwowa typ I.


80 PLN
SOLD
17599

1836 list z miejscowości Gliniany do Lwowa, datowany 24.X, wysłany ze stacji pocztowej w miejscowości Podhajczyki leżącej na Trakcie Brodzkim, stempel nadawczy "PODHAYCZIKI" w ramce, dopisek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Exoff/ franco tuto", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa i dwuwierszowy stempel odbiorczy z datą "5 NOV 1836"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
SOLD
17600

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


360 PLN
17601

1836 składany list z Jasła do Lwowa.


80 PLN
SOLD
17602

1836 składany list ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ I.


60 PLN
SOLD
17603

1838 koszulka listu wysłanego 23.VIII ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) SŁUŻEW 23 JUNII; dopisek "IRząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
17604

1838 około, list miejscowy przesłany w Kaliszu ze stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy; miejscowe przesyłki z okresu przedznaczkowego należą do rzadkich walorów; dobry stan zachowania.


100 PLN
17605

1838 list (koperta) rekomendowany wysłany z żydowskiej dzielnicy Wieliczki - Klasno do Lwowa, bardzo ładnie odciśnięty ozdobny stempel nadawczy z napisem K.K.P.S. Wieliczka i trąbką pocztową w owalu, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 6.AUG:1838; efektowny, zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
17606

1838 kompletny prywatny list datowany "Kornalowice 15go Sierpnia 838" wysłany z Sambora do Karlsbadu, czytelnie odciśnięty jednowierszowy datownik "Sambór", wpisana wysokość opłaty pocztowej "14", a na odwrocie jednowierszowy stempelek nadejścia "24 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (w naturze prezentuje się korzystniej niż na skanie).


200 PLN
SOLD
17607

1838 kompletna prywatna przesyłka polecona (koperta + list) wysłana na poste restante ze Lwowa do Karlsbadu, trzywierszowy datownik "Reccomandirt LEMBERG 14 AUG:1838", wpisana wysokość opłaty pocztowej "28", a na odwrocie słabo widoczny stempelek nadejścia "21 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (list mocno pożółkły).


240 PLN
17608

1838 składany list ze Lwowa do Stanisławowa, stempel Lwowa typ I.


60 PLN
SOLD
17609

1839 koszulka listu ze Zgierza do Łodzi, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA ZGIERZ z dopisaną datą w tym dwucyfrową roczną "3/11 39"; dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania;

1842 po, WEZWANIE DO ZAPŁATY część zwrotna dokumentu odesłana razem z należnością jako list pieniężny "obciążony" paczką - dopisek "przytym paczka z pieniędzmi w ktorej iest Kopieiki 94 1/2 signo S:K:", wysłany 25/8 ze Zgierza do Kontroli Skarbowey przy Sądach Gubernii Mazowieckiey w Warszawie, stempel nadawczy typu IIA ZGIERZ z dopisaną datą, przesyłka całkowicie opłacona przez nadawcę o czym informuje czerwony stempelek "FRANCO" z dopisaną należnością 39½ kop, na odwrocie wyliczenia należności za przesyłkę oraz częściowo zachowana pieczęć lakowa nadawcy z godłem "...OD ŁĘCZYCKI ..."; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


2 400 PLN
17610

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23.APR; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
17611

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23/3; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU, na froncie adnotacja o wadze listu "1 1/4" łuta; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
17612

1840 kompletny list z pełną treścią z Warszawy do Kutna na papierze firmowym Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym 1ej Instancyi ze znakiem wodnym, wysłany 4/4, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC o śr.19 mm (litery W i A wąskie); stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarna pieczęć nadawcy z godłem "GUBERNIA MAZOWIECKA PROKURATOR KRÓLEWSKI PRZY TRYB: CYWIL 1EJ INSTAN:"; doskonały stan zachowania;

1847 koszulka prywatnego listu opłaconego przez nadawcę wysłanego 9/12 z Warszawy do Radomia, papier ze znakiem wodnym; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC o śr.19 mm (litery W i A wąskie); czerwony stempelek "FRANCO" z dopisaną należnością - tu 11 kop - informujący o opłaceniu przesyłki przez nadawcę; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; prywatna korespondencja jest o wiele rzadsza od korespondencji urzędowej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
17613

1840 około, strona adresowa listu z Osin do Łowicza, czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB OSINY z dopisaną datą "22/3"; adnotacja "od BmGł" (Burmistrza miasta Głowna) zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1846 około, strona adresowa półtorałutowego prywatnego listu opłaconego przez nadawcę z Osin do Warszawy, papier ze znakiem wodnym, czerwony jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB OSINY z dopisaną datą "10/11"; adnotacja "franco opłacone" z dopisaną należnością - tu 16½ kop - informujący o opłaceniu przesyłki przez nadawcę; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN