The auction will start on 10.04.2020

Auction 83. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9631

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
9632

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
9633

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
9634

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.2
120 PLN
9635

1918 RADZYŃ - seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym POCZTA/POLSKA w Radzyniu, co ciekawe na znaczku jest prawie kompletna odbitka tego kasownika , a druga odbitka to jego brakująca część, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3
40 PLN
9636

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
120 PLN
9637

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.477.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B1+B3
240 PLN
9638

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

Fi.2 B2
120 PLN
9639

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
9640

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
9641

1918 wydanie pomnikowe, seria.

Fi.2-5
Mi.2-5
115 PLN
SOLD
9642

1918 seria pomnikowa, seria znaczków stemplowanych.

Fi.2-5
Mi.2-5
35 PLN
SOLD
9643

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
9644

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
3 200 PLN
9645

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
9646

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
9647

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
9648

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
9649

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

Fi.3
Mi.3
90 PLN
9650

1918 JABŁONNA, znaczek unieważniony niemym kasownikiem prowizorycznym z Jabłonnej.

Fi.3
Mi.3
180 PLN
9651

1918 GRODZIEC, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z Grodźca.

Fi.3
Mi.3
150 PLN
9652

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
9653

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
9654

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
9655

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B
60 PLN
9656

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.351.-), gwarancja Korszeń.

Fi.3 B1+B3
180 PLN
9657

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
550 PLN
9658

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.162.-), gwarancja Korszeń.

Fi.3 B2
80 PLN
9659

1918 seria pomnikowa, rzadka próba znaczka 25 f./6 gr. opisana w PZP t.I str. 98 - Prawdopodobnie próbami są znaczki z nadrukiem "Poczta Polska" "fenygów" wartości 15/2, 15/6, 15/10, 15/20, 25/2, 25/6, 25/10, 25/20, wszystkie z nadrukiem odwróconym i 50/20 z nadrukiem normalnym, do dnia dzisiejszego brak jest danych co do ich charakteru, lekki ślad podlepki, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P(3)
2 400 PLN
9660

1918 KROŚNIEWICE, wycinek z kartki pocztowej ze znaczkami unieważnionymi stemplem prowizorycznym z Krośniewic, fotoatest Berbeka.

Fi.3, 86B
480 PLN
9661

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
150 PLN
9662

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
9663

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
9664

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
35 PLN
9665

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
9666

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
9667

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
9668

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
9669

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
9670

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN