The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8839

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.


100 PLN
8840

1850 NISKO, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Nisku, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
100 PLN
8841

1850 KRAKAU, parka austriackich znaczków za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowana datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
50 PLN
8842

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
8843

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
8844

1852 kompletny składany list z Stargardu Pomorskiego do Francji, ładnie udokumentowana droga przesyłki.


300 PLN
8845

1853 KRAKAU, austriacki gazetowy znaczek skarbowy (Zeitungsstempelmarke) za 2 kr I wydania z 1853 roku, skasowany datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.Z1
150 PLN
8846

1855 obwoluta listu wysłanego z C.K. regimentu ułanów stacjonującego w Peszcie na Węgrzech 7.9.1855 do Pressburga (Bratysławy) gdzie dotarł w tym samym dniu, tam został przekierowany do Wieliczki gdzie dotarł 20.9.1855 prze Kraków (14.9.), list jako wojskowy był zwolniony z opłaty pocztowej (adnotacja Exoffo), dekoracyjny obieg pocztowy.


400 PLN
8847

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


550 PLN
8848

1855 obwoluta listu z Stargardu do Szczecina.


60 PLN
8849

1855 kompletny składany list z Gdańska do Niemiec.


30 PLN
8850

1857 po, znaczek pruski I wydania za 3 Sgr na koszulce listu z miejscowości Wrocki do Grudziądza, skasowany bardzo rzadkim stemplem numerowym 1912 - Wrocki (Wrotzk), powyżej odciśnięty dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy WROTZK 19 5; wycena na liście ponad 2000 euro, niestety koszulka bardzo mocno obcięta.


Mi.4
1 000 PLN
8851

1857 list zagraniczny z Prus z Kępna (Kempen) do Przasnysza (zabór rosyjski) przekierowany do Kalisza i ostatecznie zwrócony do nadawcy, owalny stempel dopłaty "Doplatit 28 K" oraz "T", ciekawa dokumentacja obiegu pocztowego.


360 PLN
8852

1859 parka na wycinku unieważniona stemplem Schubin (Szubin).


Mi.9
200 PLN
SOLD
8853

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
8854

1859 kompletny składany list z Makowa do Starego Sącza.


40 PLN
8855

1859 kompletny składany list z Krynicy do Starego Sącza.


40 PLN
8856

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Drossen (Ośno Lubuskie) i Mittelfelde (Żołędowo).


100 PLN
8857

1859-62 znaczki unieważnione stemplami: Sorau (Żary), Wendwanow i Clempenow.


50 PLN
8858

1860 KRAKAU B.H., austriacki znaczek za 5 kr III wydania z 1860 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.20
20 PLN
8859

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
8860

1861 kompletny składany list z Zippnow (Sypniewo) do Jastrowia, list wielokrotnie przeadresowany, spektakularna ilość adnotacji i pieczęci pocztowych w poszukiwaniu adresata, bądź list okólnik. List trafił do Czaplinka (Tempelburg), Tuczna, Wałcza, Człopy i Mirosławca.


180 PLN
8861

1863 DELATYN, austriacki znaczek za 5 kr V wydania z 1863 roku, skasowany polskim datownikiem w Delatynie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.32
150 PLN
8862

1866 list składany z Beuthen (Bytom) do Tarnowitz (Tarnowskie Góry), stempelek składnicy pocztowej "TARNOWITZ / Packkammer", stempel listonosza "Feykisch".


120 PLN
8863

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.


30 PLN
8864

1869 niekompletna obwoluta listu z Janowa Zamojskiego do Zamościa.


40 PLN
8865

1870 około, obwoluta listu z Łodzi do Tuszyna.


40 PLN
8866

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
8867

1871 TYMOWA, austriacki znaczek za 10 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Tymowej, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.38
80 PLN
8868

1871 list z Drohobycza do Lwowa.


Mi.U55
120 PLN
8869

1872 DZIERŻONIÓW - I WYDANIE ZNACZKÓW RZESZY NIEMIECKIEJ UŻYTE W PIERWSZYM TYGODNIU OBIEGU, znaczek pierwszego (po zjednoczeniu Rzeszy w 1870 roku) wydania znaczków ogólnoniemieckich za 1 Gr. - wprowadzony do obiegu 1.1.1872, na liście z sądu powiatowego datowanym 4.1 (czwartek), a wysłanym 8.1 (poniedziałek) z Dzierżoniowa do miejscowości Bielawa (Langenbielau), znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem REICHENBACH I/SCHL. STADT POST EXPED., na odwrocie stempelek nadejścia 9 1; w przypadku wydań klasycznych, dla przesyłek z początkowego okresu ich stosowania katalogi przewidują bardzo wysokie dopłaty; wczesna przesyłka z obszaru ziem polskich; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4
1 600 PLN
8870

1872 AMBULANS relacji KOSZALIN-BERLIN, znaczek niemiecki za ½ Gr na wycinku unieważniony datownikiem ambulansu "COSLIN BERLIN"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.14
80 PLN
SOLD
8871

1874 TORUŃ, znaczek niemiecki za 1 Gr skasowany efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) THORN w Toruniu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
80 PLN
8872

1874 karta pocztowa z napisami niemieckim i ukraińskim, wysłana 24/7 z miejscowości Mikulińce do Lwowa, datownik odbiorczy z 25/7 na froncie; dobry stan zachowania.


Mi.P21
40 PLN
8873

1874 obwoluta listu z Beuthen (Bytomia) do Kamin (Piekary Śląskie).


50 PLN
8874

1874 obwoluta listu z Beuthen (Bytomia) do Kamitz (Kamienica).


40 PLN
8875

1875 KURNIK, niemiecki znaczek za 5 Pf, skasowany prostokątnym datownikiem w Kurniku, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.32
50 PLN
SOLD
8876

1875 składany list na formularzu Trybunału Cywilnego w Warszawie do Podgórza, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, bardzo rzadki austriacki stempel graniczny z oznaczeniem kraju pochodzenia "RUSSIE" w owalu, na odwrocie stempel nadawczy z Warszawy i stemple odbiorcze z Kraków Dworzec i Podgórze.


360 PLN
8877

1876 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana 23.V z miejscowości Rożyszcze do Kijowa, 24.V przesłana ambulansem nr.54 relacji Grajewo-Kijów, znak opłaty unieważniony kasownikiem (РОЖИЩЕ ПОЧТ.СТ. ВОЛЫНСК.Г.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo na odwrocie; również na odwrocie kasowniki odbiorcze z 25.V; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U25C
120 PLN
8878

1877 niewielki liścik wysłany 7.I z Londynu do Krakowa, ofrankowany 3 znaczkami 1-pensowymi (z płyty 183), dwa z nich użyto częściowo jako zalepki do zabezpieczenia listu, unieważnione stemplem typu duplex z numerem W9, na odwrocie krakowski stempel odbiorczy z 10.I; treść pisana po hebrajsku; niespotykany walor w bardzo słabym stanie zachowania.


Mi.16
60 PLN