The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8958

1918 Kresy - kartka polecona ze Stryja do Lwowa. Taryfa 45 halerzy.


85 PLN
9043

1914 I okupacja austro-węgierska ziem polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142
300 PLN
9044

1914 piękna widokówka (ulicówka) z Nowego Sącza do Czech z rzadkim stemplowaniem kamuflażowym stempelkiem okręgowym patrz: artykuł Janusza Adamczyka w HBBF).


350 PLN
9045

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
110 PLN
9046

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
9047

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
70 PLN
9048

1915 okupacja austro-węgierska, list firmowy wysłany z poczty etapowej Noworadomsk „a” do Wiednia ocenzurowany w Noworadomsku.

Fi.6
130 PLN
9049

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
9050

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 1 + 3 + 50 hal - frankatura trójkolorowa, list pieniężny wysłany 8.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem "b") do niemieckiego obozu jeńców rosyjskich w Orzyszu (Arys), adresowany do Polaka; na odwrocie idealnie zachowane pieczęcie lakowe "K.u.K. ETAPPENPOST und TELERAPHENAMT KIELCE"; stempel cenzury obozowej "Postprüfnungsstelle des Gefangenelagers Arys Geprüft."; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.22, 24, 38
800 PLN
9051

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
9052

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
9053

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
400 PLN
9054

1915 okupacja austro-węgierska, komplet prób w kolorze czarnym serii Feldpost II, znaczki niegumowane, cięte (19 sztuk), na oryginalnych papierach jak w serii definitywnej: wartości halerzowe – papier biały średni, 1 K – papier kremowy, 3 K – papier zielony, 5 K – papier jasno szary, 10 K – papier szary.

Fi.22-48nz P
700 PLN
SOLD
9055

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
50 PLN
9056

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
9057

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
60 PLN
9058

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
9059

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 500 PLN
9060

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 500 PLN
9061

1915 seria Feldpost I w pięknym stanie.

Fi.OA1-21
2 200 PLN
9062

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
900 PLN
9063

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
500 PLN
9064

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
1 200 PLN
9065

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
350 PLN
9066

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
900 PLN
9067

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
9068

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
80 PLN
9069

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
40 PLN
9070

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
230 PLN
9071

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
950 PLN
9072

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
500 PLN
9073

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza (Mi 220 euro), list polecony wysłany 17.4 z Brukseli do Monachium; cenzury, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.8 
200 PLN
9074

1915 list polecony z Droginia do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Bochni.


Mi.140, 141, 144, 179
120 PLN
9075

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 14.4 z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.


Mi.P3 
80 PLN
9076

1915 (?) okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", bilet wstępu na Zamek Królewski w Warszawie, bardzo dobrej jakości odbitka pieczęci "Kais.Deutsches General.Gouvernement Warschau"; doskonały stan zachowania.


100 PLN
9077

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


80 PLN
9078

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


35 PLN
9079

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
9080

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN
9082

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka (Kościół Kalwiński na Lesznej) wysłana 21.7 z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
60 PLN