Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
8958

1918 Kresy - kartka polecona ze Stryja do Lwowa. Taryfa 45 halerzy.

85 PLN
9043

Mi.140, 141, 142

1914 I okupacja austro-węgierska ziem polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.

300 PLN
9044

1914 piękna widokówka (ulicówka) z Nowego Sącza do Czech z rzadkim stemplowaniem kamuflażowym stempelkiem okręgowym patrz: artykuł Janusza Adamczyka w HBBF).

350 PLN
9045
Fi.ON1-5

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

110 PLN
9046
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
9047
Fi.ON5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

70 PLN
9048
Fi.6

1915 okupacja austro-węgierska, list firmowy wysłany z poczty etapowej Noworadomsk „a” do Wiednia ocenzurowany w Noworadomsku.

130 PLN
9049
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
9050
Fi.22, 24, 38

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 1 + 3 + 50 hal - frankatura trójkolorowa, list pieniężny wysłany 8.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem "b") do niemieckiego obozu jeńców rosyjskich w Orzyszu (Arys), adresowany do Polaka; na odwrocie idealnie zachowane pieczęcie lakowe "K.u.K. ETAPPENPOST und TELERAPHENAMT KIELCE"; stempel cenzury obozowej "Postprüfnungsstelle des Gefangenelagers Arys Geprüft."; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

800 PLN
9051
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
9052
Fi.22-48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

800 PLN
9053
Fi.22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

400 PLN
9054
Fi.22-48nz P

1915 okupacja austro-węgierska, komplet prób w kolorze czarnym serii Feldpost II, znaczki niegumowane, cięte (19 sztuk), na oryginalnych papierach jak w serii definitywnej: wartości halerzowe – papier biały średni, 1 K – papier kremowy, 3 K – papier zielony, 5 K – papier jasno szary, 10 K – papier szary.

700 PLN
SOLD
9055
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
9056
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

20 PLN
9057
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

60 PLN
9058
Fi.Cp2

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

40 PLN
9059
Fi.Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 500 PLN
9060
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 500 PLN
9061
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I w pięknym stanie.

2 200 PLN
9062
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I.

900 PLN
9063

Fi.OA21No

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

500 PLN
9064

Fi.OA22-48

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

1 200 PLN
9065
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

350 PLN
9066
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

900 PLN
9067
Fi.OA22-48nz

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

700 PLN
9068
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

80 PLN
9069
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

40 PLN
9070
Fi.OA47

1915 stemplowany luzak.

230 PLN
9071
Fi.OA47

1915 parka znaczków za 5 kr.

950 PLN
9072
Fi.OA47nz

1915 znaczek cięty.

500 PLN
9073

Mi.8 

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza (Mi 220 euro), list polecony wysłany 17.4 z Brukseli do Monachium; cenzury, kasownik odbiorczy na odwrocie.

200 PLN
9074

Mi.140, 141, 144, 179

1915 list polecony z Droginia do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Bochni.

120 PLN
9075

Mi.P3 

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 14.4 z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.

80 PLN
9076

1915 (?) okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", bilet wstępu na Zamek Królewski w Warszawie, bardzo dobrej jakości odbitka pieczęci "Kais.Deutsches General.Gouvernement Warschau"; doskonały stan zachowania.

100 PLN
9077


1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

80 PLN
9078

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.

35 PLN
9079

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.

50 PLN
9080

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN
9082
Fi.2

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka (Kościół Kalwiński na Lesznej) wysłana 21.7 z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

60 PLN