The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12203

1939 Camp de Gurs - obóz koncentracyjny we Francji, list z obozu od Polaka wysłany 29.IV do Paryża, w adresie nadawcy Camp de Gurs, Ilot G (L.polonais). Obóz utworzono na początku 1939 roku, przeznaczony był on początkowo dla kombatantów hiszpańskiej armii republikańskiej, członków Brygad Międzynarodowych (w tym Polaków) i uchodźców z Hiszpanii (głównie komunistów) obawiających się represji ze strony gen.Franco; teren obozu podzielono na 13 części nazwanych Ilots, pierwszy transport do niedokończonego jeszcze obozu przybył 4.IV.1939; po wybuchu wojny osadzano w obozie: pospolitych kryminalistów, obcokrajowców z wrogich państw (w tym wielu niemieckich Żydów), komunistów, ale także obywateli krajów wcielonych lub podbitych przez Niemców (Polaków, Austriaków, Czechów); od 1940 do obozu kierowano wszystkich "niebezpiecznych" cudzoziemców, w październiku 1940 przewieziono do obozu 7.500 Żydów z Niemiec!!! od sierpnia 1942 zaczęto wysyłać Żydów z obozu głównie do Oświęcimia; po rozpoczęciu inwazji alianckiej na Francję w czerwcu 1944 w obozie zaczęto osadzać kolaborantów, zlikwidowano go w 1946 roku; przez obóz przeszło około 64.000 ludzi z wielu krajów, w tym wiele kobiet i dzieci; mroczna karta francuskiej historii z polskim akcentem - Polaków w obozie było niezbyt wielu, a ich listy są niezmiernie rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji J.Falkowskiego.


1 000 PLN
12204

1940 Mauthausen, koperta obozowa wysłana 7.9.40 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2806, stempel cenzury obozowej, dobry stan zachowania.


380 PLN
12205

1941 więzienie niemieckie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę do więzienia wysłaną 4.XI z Janowa Lubelskiego, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach podklejona podlepkami); gwarancja Korszeń.


400 PLN
12206

1941 list na kopercie obozu koncentracyjnego Mauthausen - Gussen do Wielkopolski, stempel cenzury obozowej.


250 PLN
12207

1941 Flossenbürg, koperta wysłana 22.8.41 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2241; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, stempel cenzury obozowej z literą "B"; dobry stan zachowania.


380 PLN
12208

1942 KL Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - sekretnik wysłany 21.8 z obozu do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "F"; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
12209

1942 (?) KL Mauthausen-Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, bardzo rzadka koperta wysłana 5.VIII z obozu do Krakowa, znaczki unieważnione kasownikiem Sankt Georg, dwuwierszowy stempelek cenzury; całość w dobrym stanie zachowania (koperta klejona z prawej strony u dołu); wysoka wycena katalogowa - atrakcyjna cena wywoławcza!!!


400 PLN
12210

1942 KL Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, rzadki formularz - podstawowa wersja z dwoma błędami w tekście regulaminu: w drugiej linijce "Se iten" zamiast "Seiten" i w piątej linijce "dn" zamiast "den" dodatkowo z wykreślonym ręcznie tekstem "Pakete jeglichen ...", wysłany 18.12 z Oranienburga do Bydgoszczy, stempelek cenzora z literą "D"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
12211

1942 list z robót przymusowych w Niemczech do Krakowa, nadany w agencji pocztowej, dwuwierszowy w ramce stempelek "Brodersby/ über Kappeln (Schlei)" odciśnięty prawidłowo obok znaku opłaty, który skasowano 3.9 datownikiem urzędu nadrzędnego KAPPELN (SCHLEI); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
12212

1942 list z obozu koncentracyjnego w Oranienburg Grudziądza na obozowym listowniku, stempel cenzury obozowej.


280 PLN
12213

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
12214

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 22.9.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, niezły stan zachowania.


200 PLN
12215

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 4.8.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, stempel cenzora z parafką, również wewnątrz korespondencji, listownik wewnątrz uszkodzony.


200 PLN
12216

1943 Saulgau - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau, funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez podobóz ten przeszło tylko około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 15.11 z obozu do Łodzi; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne przebarwienia), gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
12217

1943 przymusowe roboty w niemieckich firmach, list wysłany 8.5 z fabryki szkła (Rh-e Ziglasfabrik) w Porz am Reihm do Hyżnego; w miejscowości Porz ulokowano również zakłady Aero-Stahl Werke, które produkowały podzespoły dla niemieckich samolotów myśliwskich; gwarancja Falkowski.


120 PLN
12218

1943 Wronki - więzienie niemieckie, list do więzienia wysłany 8.2 z Poznania, w związku z zaostrzonym rygorem otrzymywania korespondencji, przesyłkę po opatrzeniu czerwoną adnotacją "Zurück an Absender Annahme verweigert" (Zwrot, odmówiono przyjęcia) i stosownym ustępem regulaminu wpisanym u dołu ołówkiem "Darf alle 2 Monate Post empfange" (Pocztę można otrzymywać co 2 miesiące) - zwrócono do nadawcy; wśród więźniów Wronek było dużo nieletnich (do lat 18), wysyłano stamtąd transporty do obozów koncentracyjnych głównie: Mauthausen, Gross-Rosen, Auschwitz i Ravensbruck; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
12219

1943 list z Zschornewitz do więźnia Justitzstrafgefangenlager Blechhammer - sądowy obóz karny Blachownia Śląska, przesyłka zwrócona z adnotację w języku niemieckim "więźniowie mogą otrzymywać tylko raz na 3 miesiące list w języku niemieckim", cenzura, obóz utworzono 4.1.43 i ewakuowano dwa lata później, do obozu przyjęto 1227 osób, bardzo rzadkie ze względu na krótki czas funkcjonowania obozu, jak i stosunkowo niewielką liczbę więźniów.


750 PLN
12220

1943 Buchenwald, kartka świąteczna z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postzensur Block 30" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


700 PLN
12221

1943 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 7.7.43 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, dobry stan zachowania.


220 PLN
12222

1943 list z Warszawy 31.12.43 do więźnia Jadwigi Buniewicz do kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, stempel cenzury obozowej "Postzensurstelle / F. K. L. Ravensbück / Zensiert......" z parafką cenzora; bardzo dobry stan zachowania, zważywszy na to, że "Korespondencję nadchodzącą do obozu więźniowie mogli przechowywać w swoich szafkach do czasu otrzymania kolejnej przesyłki, lecz nie dłużej niż miesiąc. Po otrzymaniu kolejnego listu poprzedni należało zniszczyć." (wg.S.Barański, J.Falkowski "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej) dlatego zachowane przesyłki do obozu należą do wyjątkowo rzadkich.


2 000 PLN
12223

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa GG, dość rzadka z obiegu, wysłana 27.12 ze Skierniewic do obozu, pisana przez matkę do dzieci.

Fi.Cp10
80 PLN
12224

1944 KL Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, prowizoryczna karta pocztowa wysłana 22.X.44. ze Skierniewic do obozu koncentracyjnego, znaczek jak często przy tego typu przesyłkach zdjęty przez cenzora, jego stempelek z podpisem po lewej, listy do obozu ze względu na zakaz ich przechowywania i warunki życia tam panujące należą do rzadkości; gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
12225

1944 Laasphe - huta "Amalia" - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa wysłana 19.12 z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


100 PLN
12226

1944 Frankrurt-Nied - niemiecki kolejowy obóz pracy dla cudzoziemców - "Reichsb. Ausb. Werk", listownik Oflagu IIC Woldenberg (część na odpowiedź) wysłany 25.10 do obozu, stempelek cenzora z numerem 27; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
12227

1944 Eger - niemiecki obóz pracy (W Arbeiterlager), karta pocztowa pisana po polsku wysłana 31.5 z obozu do Francji, stempelek cenzury Wehrmachtu; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego; gwarancja Falkowski.


150 PLN
12228

1944 Berlin-Köpenick - niemiecki obóz pracy, karta do obozu wysłana ze szpitala w Dortmundzie, przesłana 28.12 ambulansem nr.0047 relacji Berlin Wilhelmsruh-Gross Schönebeck; minimalnie słabszy stan zachowania.


120 PLN
12229

1944 Arbeitseinsatzlager - niemiecki obóz pracy w miejscowości Friedau (Sławkowo poczta Ostaszewo powiat toruński), karta do obozu wysłana 15.11 z Radomia; ludność cywilną zgromadzoną w tym obozie pracy przetrzymywano w części fortów wokół Torunia, latem 1944 w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego więźniowie wykonywali tam prace fortyfikacyjne; gwarancja Falkowski.


150 PLN
12230

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.


40 PLN
12231

1944 "Emslandlager" - karta datowana 24.1, wysłana z oflagu VIC przez Męża Zaufania jeńców polskich do komanda pracy "Arbeit Kommando 23"; formularz ze stempelkiem nadawcy "Vertrauersmann der polnischen Kr.-Gef. Mąż Zaufania jeńcóv polskich M-Stammlager VI/C"; stempelek cenzora nr.39; rzadki walor w idealnym stanie zachowania.

Emslandlager był to kompleks obozowy, w którym w miejscowości Bathorn znajdował się Stalag VIC, ze względu na niezwykle ciężkie warunki w nim panujące został on, przez polskie prawodawstwo, ustawowo zaliczony do miejsc odosobnienia "w których warunki przebywania nie różniły się od obozów koncentracyjnych".


300 PLN
12232

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
12233

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
12234

1944 AL Fünfteichen (Miłoszyce) - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen (Rogoźnica) funkcjonujący w okresie 1.XII.1943-21.I.1945, więźniowie tego obozu pracowali w zakładach zbrojeniowych "Bertha Werke" koncernu Kruppa przy produkcji m.in.: haubic 125 mm, luf dział okrętowych, wałów korbowych do silników samolotowych i silników czołgowych; dowód nadania paczki o sygnaturze DPO449 (3.41) wysłanej 18.III z Falenicy do obozu do więźnia o nazwisku Leon Świderski; znaczek unieważniony datownikiem "FALENICA über WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "d"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
12235

1944 Buchenwald, korespondencja od więźnia na papierze listowym obozu, wewnątrz stempel cenzury "Postzensur Block 37".


180 PLN
12236

1944 Buchenwald, kartka z Milanowa przez Lublin do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej "Postprüfer" z parafką cenzora, dobry stan zachowania.


700 PLN
12237

1944 Mittelbau-Dora, karta z obozu do Łodzi, datownik Sangerhausen 3.10.44 stempel informujący o obowiązkowej korespondencji w języku niemieckim "Briefe dürfen nur in deutscher / Sprache abgesendet werden" i o niedopuszczalnych rodzajach przesyłek "Einschreibe-, Expres- u./ Wertsendungen verboten!", stempelek cenzury na odwrocie, ze względów na to, że był to obóz tajny nie posiadał on własnej specjalnej papeterii, a uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


1 200 PLN
12238

1944 Mittelbau-Dora, kartka z Petrikau (Piotrków Trybunalski) 18.8.44 do obozu K.L. Saugerhausen - Sa (zakamuflowany przez Niemców ze względów bezpieczeństwa adres obozu Mittelbau-Dora), stempel cenzury "Postzensurstelle", ze względów na to, że był to obóz tajny uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone, ostre obostrzenia dotyczyły również przechowywania otrzymanej korespondencji; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


2 000 PLN
12239

1945 przymusowe roboty w niemieckich firmach, karta pocztowa wysłana 8.1 z firmy Butzke G.m.b.H. w Berlinie do Pruszkowa.


80 PLN
12240

1945 Buchenwald, kartka z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postprüfer 7" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


480 PLN
12241

1945 Mittelbau-Dora, datownik Sangerhausen 4.1.45 (zakamuflowany przez Niemców ze względów bezpieczeństwa adres obozu Mittelbau-Dora), stempel informujący o obowiązkowej korespondencji w języku niemieckim "Briefe dürfen nur in deutscher / Sprache abgesendet werden.", stempelek cenzury obozowej Zensiert, ze względów na to, że był to obóz tajny nie posiadał on własnej specjalnej papeterii, a uzyskanie zgody na prowadzenie korespondencji przez więźniów było bardzo ograniczone; w obozie tym po zbombardowaniu przez Anglików fabryki w Peenemünde Niemcy podjęli produkcję rakiet VI i V2, fabryka mieściła się pod ziemią, więźniowie, którzy trafiali do Dory mieli w założeniu pozostać tam do śmierci.


1 200 PLN
12242

1946 kartka z obozu pracy w Workucie do Polski, stemple cenzury radzieckiej i polskiego urzędu cenzury nr 3222.


450 PLN