Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
15529Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
15530

Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, sześcioblok znaczka za 350/15 zł. ze skośnie przesuniętym w górę nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
SOLD
15531
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
15532
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN
15533
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

50 PLN
15534
Fi.3105-3212
Mi.3253-3360

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to 166 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

140 PLN
15535
Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z nadrukiem ukośnym, gwarancja Korszeń.

60 PLN
15536
Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

25 PLN
15537

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
15538


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
15539

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
15540


Fi.3105Npt
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem potrójnym, gwarancja Korszeń.

150 PLN
15541

Fi.3106-9
Mi.3254-7

1990 sławni śpiewacy polscy, seria w czworoblokach.

10 PLN
15542

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
15543

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
15544

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN
15545


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
15546


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
15547
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
15548

Fi.3121No
Mi.3269K

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym.

25 PLN
15549
Fi.3124-25
Mi.3273-74

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolem u dołu, czyste.

150 PLN
15550
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN
15551
Fi.3155
Mi.3303

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
15552
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, marginesowy znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

350 PLN
15553
Fi.bl.141
Mi.Bl.111

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
15554
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
15555
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.101,50).

80 PLN
15556
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
15557
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

175 PLN
15558
Fi.3177
Mi.3325

1991 rośliny lecznicze (V) - konwalia, znaczki z pustopolem u dołu i góry, czyste.

20 PLN
15559
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
15560
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
15561
Fi.3195-200MK
Mi.3343-8

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria znaczków makulaturowych z podwójnym drukiem barwy srebrnej - podwójny druk napisu POLSKA i nominału, gwarancja Korszeń.

6 000 PLN
SOLD
15562
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
15563
Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

120 PLN
15564
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

120 PLN
15565
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

120 PLN
15566
Fi.3213-3328
Mi.3361-3476

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

300 PLN
15567
Fi.3229-30
Mi.3377-78

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

50 PLN
15568
Fi.3238-39
Mi.3386-87

1992 Rysunki Dziecięce - "Kocham" (II), arkusz czysty.

95 PLN
SOLD