Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
11482
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN
11483

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 600 PLN
11484
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

3 000 PLN
11485

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

3 600 PLN
11486
Fi.2ay

1919 Polska Agencja Pocztowej w Odessie, znaczek za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
11487
Fi.13-25

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

5 200 PLN
11488
Fi.26-32
Mi.I-VII

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

200 PLN
11489
Fi.5

1924 Port Gdańsk, kartka z Gdańska do Katowic, widokówka - dworzec w Gdańsku.

100 PLN
11490
Fi.1 B

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 1 gr., prawy z błędem nadruku "ścięte od góry P i O w PORT", gwarancja Krawczyk.

150 PLN
11491
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

800 PLN
SOLD
11492
Fi.1-35
Mi.1-37

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

2 000 PLN
11493
Fi.3

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

50 PLN
11494
Fi.4

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja Korszeń.

250 PLN
11495
Fi.12a-14a
Mi.12-14

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
11496
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
11497
Fi.16a

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym z J. Piłsudskim, gwarancja Korszeń.

80 PLN
11498

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro, Fi.4000.-); unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych (sześć dolnych znaczków zilustrowano i opisano stempelek jako rzadki w artykule Piotra Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 8/2016); częściej spotykane są wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO, okrągłymi pieczęciami MINISTERSTWO SKARBU - PZG, Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownikiem GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; czworoblok w rzadkim kolorze jasnożółtobrązowym gwarancja i opis Schmutz, WZÓR gwarancja i fotoatest Krawczyk.

10 000 PLN
11499
Fi.22

1926 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

150 PLN
11500
Fi.13b
Mi.16 

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 22.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Kielc; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyszczerbionym dolnym mostkiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

160 PLN
11501
Fi.14
Mi.17 

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 16.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Bralin; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P-T No.1" z całkowicie wyłamanym górnym mostkiem; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

160 PLN
11502
Fi.16b

1928 Port Gdańsk, znaczek w rzadkim kolorze jasno żółtobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
11503
Fi.209II
Mi.237II

1928 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka przesłana 18.VIII do Sosnowca ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy SOSNOWIEC 1 z 19.VIII, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
11504
Fi.16
Mi.19 

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

250 PLN
11505
Fi.16

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

60 PLN
11506
Fi.19

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska.

140 PLN
11507
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN
11508
Fi.20v
Mi.23y 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-), gwarancja Krawczyk.

1 100 PLN
11509
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

50 PLN
11510
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN
11511
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN
11512
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN
11513
Fi.93h

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań, jeden znaczek uszkodzony przy naklejaniu; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! (Fi.450.-).

300 PLN
11514

1929 Port Gdańsk, PRZESYŁKA SŁUŻBOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, list z Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku wysłany 19.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; okrągła pieczęć urzędowa z godłem DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH w GDAŃSKU, stempelek "Sprawa służbowa wolna od opłaty pocztowej", datownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; słabo odbity stempelek polecenia z automatycznym numeratorem zakreślony czerwoną kredką z dopisaną literą R i numerem przesyłki; koperta firmwa z sygnaturą "XIII. 14. b"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

2 400 PLN
11515
Fi.17, 18
Mi.20, 21 

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN
11516
Fi.21

1930 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

15 PLN
SOLD
11517
Fi.21

1930 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

40 PLN
11518
Fi.21

1930 Port Gdańsk, gwarancja Korszeń.

40 PLN
11519
Fi.17, 19

1931 Port Gdańsk, list polecony nadany z polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku do Kartuz.

350 PLN
11520
Fi.11, 17
Mi.11, 20 

1932 Port Gdańsk, frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 7.IV z Polskiego Urzędu Gdańsk 1; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL"; w związku z niedokładnym adresem odbiorcy list po opatrzeniu na odwrocie adnotacją: "Istnieją dwa Skole/ na żądanie nadawcy zwrot 8/4" cofnięty do nadawcy i po uzupełnieniu adresu wysłany ponownie do Skały pod Ojcowem, datownik odbiorczy 10.IV; koperta firmowa "AMADA Danzig-Schellmühl" nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

250 PLN
11521
Fi.Cp51

1932 Port Gdańsk, AMBULANS NR.15 relacji GDYNIA-WARSZAWA, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; karta pocztowa z miejscowości Cisowa przesłana 6.XI ambulansem do Grudziądza, czytelnie odciśnięty datownik z wyróżnikiem "c"; w książce K.Morawskiego "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" brak reprodukcji tego datownika, a autor posiadał jedynie fragmenty datownika na luźnych znaczkach; w niemieckim katalogu Wolffa również nieopisany!!! podobny datownik ambulansu Gdynia-Poznań tamże wysoko wyceniony (250.- pkt.); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta - archiwizowana); gwarancja Krawczyk

400 PLN