The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 82. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
885

1918 Mielec, kasowany austriacki znaczek opłaty za 3 hal. z lokalnym nadrukiem typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
Mi.185
900 PLN
886

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
50 PLN
887

1918 Sieradz, całostka z nadrukiem lokalny i grzecznościowo stemplowanymi znaczkami z nadrukami lokalnymi z Sieradza.

Fi.1, 5-8, Cp1 ND
150 PLN
888

1918 Pułtusk, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "POCZTA / POLSKA / dwie belki" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, poza znaczkiem za 15 fen., który jest poziomo zgięty i nie jest liczony, w wyjątkowo pięknym stanie, każdy znaczek gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.1-5, (6), 7-10
3 150 PLN
889

1918 Grodzisk, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "POCZTA / POLSKA / belki' stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, wszystkie kasowane na wycinkach ciekawym kasownikiem prowizorycznym "URZĄD POCZTOWY GRODZISK / PROWISORIO", całość na karcie z eksponatu wystawowego, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-10
700 PLN
890

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja Roszkowski.

Fi.4
1 200 PLN
891

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
480 PLN
892

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
180 PLN
893

1918 Włocławek, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" - I wydanie, poza lekkim przywarciem farby ze znaczka za 7,5 fen. w bardzo ładnym stanie, cena wywoławcza obniżona o połowę, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.5
150 PLN
894

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 20,25 mm typu II, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5II
420 PLN
895

1918 CIECHOCINEK - ZNANY TEN ZNACZEK LUZEM I JEDEN NA LIŚCIE; kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW; lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; to jedyny znany egzemplarz znaczka luzem, drugi znany jest na liście poleconym, jeden z najważniejszych znaczków w polskiej filatelistyce, gwarancja i fotoatest Łaszkiewicz.

Fi.6
54 000 PLN
896

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.6
40 PLN
897

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska / poczta / dwie belki / Ozorków", poza przywarciem farby ze znaczka o nominale 10 fen. jak "postfrisch", bardzo ładny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.6 No
500 PLN
898

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
80 PLN
899

1918 Kalisz - wydanie I, kasowany znaczek za 5 fen. w kolorze ciemnozielonym z silnie przesuniętym w pionie lokalnym nadrukiem typu I - napis (POL)SKA na górze, nad napisem POCZTA, zamiast na dole pod orłem; sygnowany, gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

Fi.7a B
300 PLN
900

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
80 PLN
901

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
40 PLN
902

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.9I
480 PLN
903

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z nadrukiem lokalnym "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca", stempelkiem gumowym o wysokości 19 mm, piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.12
400 PLN
904

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja.

Fi.12No
60 PLN
905

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
50 PLN
906

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.12b
50 PLN
907

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

Fi.14
480 PLN
908

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest.

Fi.14
7 000 PLN
909

1918 Kalisz, wydanie II, dziewięć z dziesięciu kasowanych znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym rzadszego typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.17-25
450 PLN
910

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka na wycinku.

Fi.18
150 PLN
911

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł /POCZTA" typu III w kolorze fioletowym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.23
120 PLN
912

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
300 PLN
913

1918 Kalisz, wydanie II, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" stempelkiem gumowym o wymiarach 16x24 mm, znaczki za 20 f. w dwu odmianach koloru, brak jedynie wartości 40 f., wyjątkowo pięknym stan, gwarancja Perzyński.

Fi.16-23, 25
1 000 PLN
914

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu III w kolorze fioletowym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.28
120 PLN
915

1918 Olkusz, czysty gazetowy znaczek austriacki za 6 hal. z głową Merkurego z niekatalogowanym dotąd przesuniętym skośnie - znaczek nie pasował rozmiarem, lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", bardzo ładny stan na podlepce, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.50
800 PLN
916

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 hal. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.53 No
150 PLN
917

1918 PIOTRKÓW - FANTAZYJNE FAŁSZERSTWO WYDANIA LOKALNEGO - dwuwierszowy nadruk POCZTA POLSKA na austro-węgierskich znaczkach opłaty, zmieniający bardzo ładny cenzurowany polecony list z oryginalnego obiegu na fałszerstwo na szkodę filatelistów, którego nie można przypisać żadnej określonej miejscowości, dodatkowo fałszywy stempelek "MILITARY GEHAIMNIS", na odwrocie kasownik odbiorczy Berlin 24.6; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.58, 60 FFi
200 PLN
918

1918 Przemyśl, kasowany znaczek za 12 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", bardzo ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

Fi.59
75 PLN
SOLD
919

1918 Kalisz, kartka z lokalnym nadrukiem grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp2A
120 PLN
920

1918 Kalisz, wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 18.11; każdy znaczek na odwrocie gwarancja Danowski.

Fi.6, 8-10, 12-4, 16
320 PLN
921

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
1 100 PLN
922

1918 Tarnów, kasowany na wycinku austriacki znaczek opłaty za 6 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.187
40 PLN
923

1918 Rozwadów, parka znaczków austriackich za 10 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł" w położeniu tete-beche (odwróconym i normalnym), zachowany w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.


Mi.188
600 PLN
924

1918 Tarnów, "okienkowy" czworoblok austriackich znaczków opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III w położeniu odwróconym, dwa z pełną oryginalną gumą bez podlepki, dwa z resztką paska papieru wklejającego odwrócone okienko w arkusz, gwarancja Krawczyk.


Mi.195
800 PLN