The auction will start on 19.04.2024

Auction 82. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
318

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
850 PLN
352

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.

Fi.1P4
8 500 PLN
729

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
730

1915 Warszawa "Orzeł", parka znaczków za 10 gr. drukowanych farbą anilinową (Mi.160 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
160 PLN
731

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze brązowoczerwonym z zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2k
Mi.2c
400 PLN
732

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. typu I w kolorze lilaczerwonym na wycinku z oryginalnego obiegu pocztowego, co ciekawe odcień nadruku bliski fioletowemu - rzadko spotykanemu na listach, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa
160 PLN
733

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
734

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. typu 1 w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

Fi.4Iba No
Mi.4aa
400 PLN
735

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, parka kasowanych znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, takie parki są rzadkie jako kasowane, gwarancja Schmutz.

Fi.5aIa + 5aIIb
Mi.6Iaa + 6IIaa
300 PLN
SOLD
736

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
40 PLN
737

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 29.12, na odwrocie znaczek poczty miejskiej wydania przedrukowego za 6/5 gr skasowany stemplem z syrenką.

Fi.7
Mi.8 
80 PLN
738

1915 Warszawa, miejscowy list opłacony wysłany 21.12, opłatę doręczeniową 6 gr,co bardzo rzadkie, pobrano trzema znaczkami poczty miejskiej wydania przedrukowego za 2/10 gr, dodatkowo stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano P.S.SCHUBERT, gwarancja Bojanowicz.

Fi.8a, 27IIa
320 PLN
739

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P1
2 400 PLN
740

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
741

1915 Warszawa, nie wprowadzony do obiegu znaczek za 10 gr. z tłem jasnożółtobrązowym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

Fi.IIb
360 PLN
742

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
743

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
744

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
280 PLN
745

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
240 PLN
746

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-), znaczek za 10 kop. z błędem na poz.48 "dwie kropki przed prawą liczbą 10", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-2
80 PLN
SOLD
747

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
748

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

Fi.1-2
220 PLN
749

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
750

1916 Częstochowa, list miejscowy przesłany 11.2, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy 10 (fenigów) określający wysokość opłaty (Fi.200.-).

Fi.1c
100 PLN
751

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka ekspresowa (opłata zasadnicza niezgodna z taryfą) nadana 31.5, opłatę doręczeniową pobrano parką znaczków za 10gr poczty miejskiej skasowanych owalnym datownikiem K.O.ST.M. WARSZAWY POCZTA MIEJSKA z datą 31-V-1916; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.2
320 PLN
752

1916 Sosnowiec, patriotyczna widokówka wysłana 24.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą 24. DEZ 1916, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2Ib
300 PLN
753

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 14.9, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i dodatkowy 5 (fenigów) stempelek opłaty (Fi.120.-).

Fi.2b
80 PLN
754

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania, dofrankowana karta pocztowa wysłana 4.12 z Częstochowy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2b
80 PLN
755

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Fi.1760.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 500 PLN
756

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Fi.440.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
360 PLN
757

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.500 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
320 PLN
758

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro) z minimalnym sladem po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowana Brajer Lwów, gwarancja.

Fi.3-4
140 PLN
759

1916 Sosnowiec, seria kasowana z błędami w znaczku za 3 kop. na poz.4 "uszkodzone litery STO w MIASTO po prawej stronie", w znaczku za 10 kop. na poz.9 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - oba błędy opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz, Franz i.

Fi.3-4 B
800 PLN
760

1916 Warszawa, "20 GROSZY" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej I wydania bardzo ładnie odciśnięty na ekspresowej karcie wysłanej 19.4.17 z Sosnowca do Warszawy, na froncie datownik odbiorczy poczty niemieckiej z 20.4 WARSCHAU z wyróżnikiem "**g"; walor w dobrym stanie zachowania (z lewej strony pod znaczkami, wzmocnione nadcięcie karty na długości 4,5cm); gwarancja.

1917 miejscowy list Ostbanku wysłany 12.5, opłata za doręczenie przesyłki przez Pocztę Miejską uiszczona dwoma niemieckimi znaczkami za 3 fen "Russich Polen", co dodatkowo zaznaczono czerwonym stempelkiem "WRĘCZENIE OPŁACONE" oraz fioletowym w kółku "Entlastet" (Odciążono), bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej; gwarancja.

Fi.4a; 26IIc
2 800 PLN
761

1916 Sosnowiec, gwarancja Falkowski,.

Fi.5
60 PLN
762

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja.

Fi.5
50 PLN
763

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja.

Fi.5
50 PLN
SOLD
764

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym z przesuniętą i lekko obróconą perforacją, na tym wydaniu rzadkie, ładny stan zachowana, gwarancja Witkowski.

Fi.5 MK
Mi.5
400 PLN
765

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym, w nietypowej parce tete-beche, z przeperforowanym w wymiarze znaczka marginesem, w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.5a
600 PLN
766

1916 Sosnowiec, herb miasta, kasowany na wycinku znaczek za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym (Fi.90.-), unieważniony stemplem pomocniczym z szeroką cyfrą 3 w kolorze czarnym (Fi.+70.-), gwarancja.

Fi.5a, 2Ia
110 PLN