The auction will start on 14.04.2023

Auction 82. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4102

1937 judaica - seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową, ostemplowana 19.12, kasownikiem okolicznościowym "Der ewige Jude - Grosse Politische Schau" propagującym antysemicką wystawę zorganizowaną pod auspicjami NSDAP.


Mi.651-659 
300 PLN
4103

1941 Getto w Krakowie, kasownik "Judische Gemeinde-data-Postsammelstelle" w języku żydowskim, na wycinku ze znaczkiem wydania przedrukowego GG za 2 gr., gwarancja.

Fi.17
400 PLN
4104

1941 Getto w Łodzi, polecona karta pocztowa wysłana 7.2 z Łodzi do Orangeburga w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów, w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem kart i listów oraz zbiorczym ich przekazywaniem poczcie niemieckiej, co więcej przesyłki takie powinny być, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4, poniżej numer kolejny przesyłki; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu, datownik urzędu przejściowego SAN FRANCISCO 20.MAR i ORANGEBURG 25.MAR, skąd przesyłkę przekierowano do Toledo - kasownik odbiorczy TOLEDO 29.MAR; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 400 PLN
4105

1941 Getto w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę pobraniową wysłaną 22.XII z Warszawy do Lublina, adresowaną do odbiorcy na ulicy Lubartowskiej 13 znajdującą się na terenie getta; datownik odbiorczy Lublin 2 z 23.12, na odwrocie podpis odbiorcy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


600 PLN
4106

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 8.12.41 adresowana do Berlina, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel " hebraischer und jiddischer / Sprache verboten." pomimo całości treści w języku niemieckim.


480 PLN
4107

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 8.12.41 adresowana do Koniecpola, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel "In hebraischer und jiddischer / Sprache verboten." pomimo całości treści w języku niemieckim oraz stempelek "ZURUCK".


480 PLN
4108

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 16.11.41 adresowana do getta w Poznaniu, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel "INHALT UNZULASSIG".


360 PLN
4109

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 9.12.41 adresowana do Bensburga, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel "In hebraischer und jiddischer / Sprache verboten." pomimo całości treści w języku niemieckim.


480 PLN
4110

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 24.12.41 adresowana do getta w Poznaniu, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel "INHALT UNZULASSIG".


360 PLN
4111

1941 Getto Łódź, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 22.11.41 adresowana do getta w Niemiec, przesyłka w ramach represji została zatrzymana i nie wysłana do adresata, stempel "ZURUCK".


360 PLN
4112

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


950 PLN
4113

1942 Getto w Warszawie, potwierdzenie otrzymania paczki wysłane 4.I z Warszawy do Komitetu Pomocy Żydom RELICO w Genewie, niespotykanie wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "Judenrat Warschau" - typu 5 w kolorze fioletowym (nieco rzadszy typu 1 oferowano na aukcji LXI), spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; okrągły stempel, stempelki numerowe i odręczne adnotacje niemieckiej cenzury Wehrmachtu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
4115

1942 Getto Łódź, kartka z Pragi do Łódzkiego Getta, stempel Administracji Getta Łódzkiego "Getto - Verwaltung Litzmannstadt".


360 PLN
4116

1943 nowodruk znaczka dla getta w Theresienstadt na terenie Protektoratu Czech i Moraw, założone jako „modelowe” getto na potrzeby nazistowskiej propagandy.


80 PLN
4117

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
4118

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978.

Fi.1-3A typ I-V
5 000 PLN
4119

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
SOLD
4120

1948 Judaica - "5 rocznica powstania w getcie warszawskim", znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu.

Fi.454
Mi.485
50 PLN
4121

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444
60 PLN